Jdi na obsah Jdi na menu

Marek Orko Vácha: návrat ke Stromu života

11. 8. 2010

 Vždycky se najde někdo, kdo prohlásí, že evolucionismus je v příkrém protikladu ke křesťanství,“ píše v závěru své knihy „návrat ke Stromu života“ (úmyslně zachovávám autorovu typografii) s podtitulem „evoluce a křesťanství“ (ISBN 80-7295-080-0; doporučená cena 149,- Kč) a my mu musíme dát za pravdu. Sice se občas zdá, že už bychom mohli být s ledasčím dávno vyrovnáni, ale současně mnoho lidí vyvíjí horečnaté aktivity, aby obhajovali neobhajitelné. Některé z nich může člověk považovat za okrajový, extremistický projev (např. http://www.kreacionismus.cz/), problém jenom je, že média si takové postoje samozřejmě s křesťanstvím spojují, proto jim podobné projevy přijdou srozumitelnější nežli skutečná stanoviska církví, a tak z nich dělají mluvčí celého křesťanstva. Je totiž příznačné, vyštění-li se nějaký problém tohoto druhu na veřejnosti (příležitostí se stao i loňské dvousté výročí narození C. Darwina.), vždy jsou k vydávání oficiálních stanovisek povolávání v televizi osoby, o nichž a jejich církvích až dosud nikdo nikdy neslyšel. Jeden náš farář měl mezi literaturou vhodnou ke čtení na WC brožuru, která evoluční theorii prezentovala jako kořen všeho zla v moderní společnosti: nemá cenu útočit na větve, je třeba vytnout evolucionismus, svět pak bude zachráněn automaticky. Ale ono to hlodá i v naší církvi, vždyť stačí jen kliknout na nedávnou diskusi na Evangnetu, která se zadrhla do značné míry nepřístupností diskutujícíh, zejména pak tím, že se z obou stran, darwinistické i antidarwinistické, přecházelo okamžitě k  osobním útokům, srážení osobní cti, podsouvání té či oné straně hlavní vinu za to, že se křesťasntví u nás už tak snadno nechytá. Ale i to je pro tyto debaty příznačné, jak odhaluje autor knihy.

Tím je osoba nad jiné povolaná vnést do zmatků trochu světla a řádu: brněnský rodák Marek Orko Vácha je absolventem přírodovědecké fakulty MU v Brně, kde studoval molekulární biologii, v Olomouci a v Bruselu studoval theologii. S oběma obory je ve stálém kontaktu: pracuje jako výpomocný kněz, současně učí na Biskupském gymnáziu v Brně biologii a náboženství, pracuje také na Lékařské fakultě MU v Ústavu lékařské etiky. Je častým řečníkem na nejrůznějších akcích, např. Křesťanské akademie, je častým hostem Akademických týdnů v Novém Městě nad Metují, kde jsem měl to štěstí se s ním i setkat. Téma křesťaství a evoluce či biologie je jeho hlavním oborem. Vyšlo mu i mnoho knih, zvláště v brněnském nakladatelství Cesta, které vydalo i tuto knihu.

Strom života je mu metaforou pro stromový diagram evolučního rozvrstvení živých organismů v přírodě, ale jak sám připomíná, cesta evoluce není tak přímočará – spíš než strom připomíná keř. Navíc nejsme pouze součástí „živé přírody“, ta „neživá“ (prvky, sloučeniny horniny) námi prochází, z nich se skládáme, vznikaly nejen na naší zemi, ale byly přichystány v hlubinách vesmíru před miliardami let.

Kniha odhaluje důvody, pro které vyvolaly moderní přírodovědecké objevy odpor theologické obce, sleduje i evoluci náhledů křesťanských autorit na darwinismus od odmítání k uznání, neboť „pokud se země točí, dekret z Říma ji nemůže zastavit“ (B. Pascal, citován na str. 52). Vyrovnává se s fundamentalismem, kreacionismem či tzv. „theorií ‚Inteligentního designu‘,“ vysvětluje rozdíly mezi nim, odpovídá na jejich námitky proti evoluční theorii, to vše při zachování úcty k nositelům odmítaných náhledů.

Kniha je i skvělým úvodem do evoluční theorie, do její problematiky, do proměn darwinismu k neodarwinismu, především však do theologických implikací, čímž nemyslím pouze vyrovnávání se akademické obce s darwinismem, ale hlavně vliv na osobní víru každého křesťana.

Autor je katolický kněz, katolík. Jeho myšlenkové pochody se pochopitelně ubírají katolickou cestou, a možná jiný než katolický myslitel by se do takové práce nepustil, neboť tzv. „přirozená theologie“ je stále jedním z fundamentů katolické theologie, což ji nutí držet krok s přírodními vědami, ačkoliv se je mockrát snažila znásilnit ke své potřebě. Ale to byla, jak autor důkladně rozebírá, chyba. Víra se nesmí bát pohledět do očí faktům, i kdyby jí byly nepříjemné. Zhroucení tradičního obrazu světa nemusí být pro víru destruktivní, naopak, Vácha si dokonce troufne říct, že toho dnes o Bohu víme možná víc díky přírodovědcům než theologům! Opustíme-li lidovou představu zázraků, jejichž podstatou je porušování zákonů přírody, odhalíme pravý zázrak existence takových „zákonů“ i existence své vlastní v našem světě: „Co je větší zázrak – jednorázové nasycení pěti tisíců, nebo každodenní nasycení šesti miliard?“ Čtenář je zván, aby si pozorováním přírody svoji víru prohluboval a odpověděl na položenou otázku sám. A tak, zatímco v theologické obci každý nový theologický náhled budí spíš nevoli a odpor, mezi přírodovědci je zcela běžné, že nové theorie odstavují na druhou kolej opotřebované, k radosti celé vědecké obce, neboť ta si uvědomuje, že s každým pohřbem staré theorie se posouváme blíže k poznávání tajemství života a bytí.

Pokud je co vytknout této knize (kromě překlepů zvláště v jejím závěru), pak snad absenci jakékoliv zmínky o nestorovi křesťanského akceptování evoluce, rovněž knězi a přírodovědci, jezuitovi Pierru Teilhardovi de Chardin. Jeho propojení evolucionismu s křestanstvím a mystikou mě sice moc neuspokojuje, nelze mu však upřít nejen prvenství, vliv a význam, ale též inspirativnost jeho jednotlivých postřehů.

Kniha je sice psána katolíkem a katolicky, ale je nakonec pojata obecně křesťansky, naddenominačně, takže ji může s užitkem prostudovat i evangelík. Mimocírkevní člověk pak může zjistit, jaké jsou skutečné přístupy k evoluční otázce mezi křesťany. Ačkoliv evangelická theologie má sklon stavět se k přirozené theologii, následně pak i k přírodovědě přezíravě, měla by se i ona směle zapojit do vyrovnaného dialogu s přírodovědci a se stejnou zvědavostí, zvídavostí přistupovat ke světu, ve kterém žijeme a v němž Bůh dokonal naše spasení ve smrti Ježíše Nazaretského, aniž by si při tom připadala jakkoliv nepatřečně. Rád bych proto všem tuto knihu, stejně i jiné autorovy počiny, doporučil. Hlavně se ale přestat přírodních věd bát!

(Jakub Dvořák)

 

název

návrat ke Stromu života

autor

Marek Orko Vácha

vydavatel

CESTA www.cestabrno.cz

vydání

1. české

ISBN

ISBN 80-7295-080-0

rok

2005

místo

BRNO

téma(ta)

theologie biologie evoluce paleontologie filosofie historie

web

http://www.cestabrno.cz/marekvacha.php

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář