Jdi na obsah Jdi na menu

Otvíráme bibli …

Příspěvky

Martin Danihelka: Daň, komu daň, čest, komu čest. Esej o Ř 13,1-7

25. 3. 2014

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Otvíráme bibli … | 7 Komentářů:

Panenství jako symbol

15. 12. 2013

Vánoční úvaha. Od rekonstrukcionistického přístupu k symbolu Mariina panenství a k jeho duchovnímu smyslu.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Otvíráme bibli … | 4 Komentářů:

Exegeticko-myšlenkový rekonstrukcionismus

29. 11. 2013

Uznávám, že nadpis není příliš krásný. Pokud však v někom vzbudí opatrnost vůči teoretičtějším úvahám, splní zčásti svou úlohu (nechceme vzbuzovat neoprávněná očekávání). Nejde tu ale hlavně o nic jiného než o náčrt zdůvodnění moderní biblické exegese a jejího možného vyústění. Zároveň tato úvaha připravuje vánoční exgetický příspěvek, který bude na SPS zveřejněn v nejbližších týdnech.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Otvíráme bibli … | 0 Komentářů:

Hebrejská nebo židovská bible?

24. 11. 2013

O nazývání Starého zákona

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Otvíráme bibli … | 0 Komentářů:

Nevěcná kritika historické kritiky

12. 11. 2013

Několik poznámek ke kontroverzi mezi fundamentalismem a historickou kritikou biblické literatury.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Otvíráme bibli … | 15 Komentářů:

Joachim Kügler: "Strach z osvícenství?"

7. 9. 2013

Prominentní a široko daleko známý německý biblista a novozákoník, dříve profesor na Evangelické teologické fakultě v Heidelbergu Klaus Berger vydal knihu "Falšovatelé bible" ("Die Bibelfälscher"), která se vypořádává s moderní kritickou biblickou vědou. Podle jiného novozákoníka, Joachima Küglera (Katolická fakulta univerzity v Bambergu), autora knihy "Ruce pryč!? Proč by se bible neměla číst – a proč zase ano" ("Hände weg!? Warum man die Bibel nicht lesen sollte – und warum doch") se Berger nachází na povážlivě předmoderním stanovisku. Recenze Küglerovy knížky z německého serveru Publik-Forum.de poskytuje určitý pohled do německých diskusí a ukazuje, že tendence k dogmatismu tu stále je a že je zapotřebí si staré otázky klást stále znovu.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Otvíráme bibli … | 0 Komentářů:

Malá úvaha k Lüdemannovi

6. 5. 2013

Zapsal jsem si několik poznámek - a pak viděl, že na diskusní příspěvek je to moc dlouhé. Neříkám vše, ale hlavně bych byl rád, kdyby se k věci někdo vyjádřil důkladněji z hlediska Nového zákona.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Otvíráme bibli … | 6 Komentářů:

Gerd Lüdemann: Dopis Ježíšovi

28. 4. 2013

Gerd Lüdemann (*1946), německý novozákoník, od roku 1983 profesor katedry Nového zákona na teologické fakultě university v Göttingen. K nejvýznamnějším monografiím tohoto období jeho působení patří Paulus, der Heidenapostel („Pavel, apoštol pohanů“, I – 1980; II – 1990) a Die Auferstehung Jesu („Ježíšovo vzkříšení“, 1994).

Výrazný ohlas zdaleka nejenom odborný získala Lüdemannova kniha Der große Betrug: Und was Jesus wirklich sagte und tat („Velký podvod: Co Ježíš skutečně říkal a dělal“, 1998), přičemž už dříve vydané knihy nejsou prosty různých kontroverzních vyjádření. Ta stojí ve značném napětí nejen k obvyklým parametrům německého církevního křesťanství, ale i standardní universitní teologie. Ve Velkém podvodu se už Lüdemannův rozchod s křesťanskou vírou stává zcela explicitní. V důsledku těchto událostí byl Lüdemann izolován od universitního provozu (mj. se již nemohl zúčastňovat zkoušek bohoslovců), aby byl posléze zbaven místa profesora novozákonní teologie a zároveň instalován na téže fakultě jako profesor obratem zřízené katedry dějin a literatury raného křesťanství.

Překlad „Dopisu Ježíši“ je zkrácenou autorizovanou verzí textu, který je součástí knihy Velký podvod. Redakce Svobodných protestantských stránek děkuje profesoru Lüdemannovi za laskavé svolení k publikaci tohoto textu, který se zároveň stává prvním jeho textem přeloženým do češtiny.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Otvíráme bibli … | 51 Komentářů:

Výzva k věrnosti (Zjevení 2,8-11)

19. 4. 2013

Exegetické a homiletické poznámky k listu do Smyrny a mj. k problému "satanovy synagógy".

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Otvíráme bibli … | 7 Komentářů:

Tři svatí vymyšlení králové

2. 1. 2013

Patří ke každým vánočním jesličkám. A zná je každé dítě: Kašpar, Melichar a Baltazar, svatí Tři králové. Dokumentární film Západoněmeckého rozhlasu ke svátku "Tří králů" 6. ledna podává vysvětlení o historicitě všech tří postav. Biblické rozhodně nejsou.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Otvíráme bibli … | 7 Komentářů: