Jdi na obsah Jdi na menu

"Milé sestry, milí bratři, …"

"Milé sestry, milí bratři,
prosím Vás, abyste věnovali pozornost článku, na který zde dávám odkaz.
http://www.romea.cz/index.php?id=detail&detail=2007_9610
O pomoc s jeho šířením mne požádal jeho autor František Kostlán

Za sebe sama pak prohlašuji následující:

 Jsem pevně přesvědčený, že opět nastal čas, aby ČCE jasně a zřetelně dala najevo, že veškeré formy (neo)nacismu, rasismu, fašismu etc. v jejich podobách otevřených i zkrytých ve společnosti nemají místo, že se v nich nejedná o "názor" ale o zlo, které se projevuje stejně tak v jednotlivých konkrétních zločinech jako v obecnějším hnutí a z něj vycházejících společenských uskupení, vyvolávání "nálad", že se v ničem ze zde zmíněného pro žádný politický subjekt nesmí jednat o oficiálního ani tichého partnera pro politickou diskusi i činnost, ale o zcela zavrženíhodný jev.
 Zde pak musím podotknout, že mám na mysli stejně tak (neo)nacismus a (neo)nacisty jako takové, obdivovatele Adolfa Hitlera a a III.Říše, jako různé zkryté a polozkryté stoupence českého fašismu dob II.republiky, frankismu apod. Mám na mysli stejně tak pouliční lůzu, jako stále otevřeněší pronikání takovýchto proudů do oficiální politiky na všech jejích úrovních, po liniích zastupitelských (např.Řápková),  výkonných (např.causa Dobeš - Bátora) až k prezidentovi a jeho okolí (vřelé vztahy prezidenta Klause a jeho spolupracovníků s D.O.S.T.) Myslím, že nelze nevidět (ukázkovým příkladem je zrovna dění v Novém Bydžově), že t yto proudy (napovrch antagonistické a třeba i vzájemně se odsuzující) si v praxi dovedou vyjít velmi účinně vstříc.  
 Jsem pevně přesvědčený, že pokud bychom jako církev i jako křesťané v této situaci váhali či "uvažovali politicky", tak ve světském měřítku nakročíme k opakování toho samého selhání, kterého se dopustila velká část církví v Německu doby před II.sv.válkou. V měřítku vztahu ke Kristu bychom pak přitakali zlu v podobě nikoliv marginální, jako spíš v podobě jedné z velkých a nepřehlédnutelných "studnic", kterými vstupuje do světa. O ignoraci tíhy, kterou na sobě nese náš bližní, nemluvě.
 Uvědomuji si, že církev neumí dělat zázraky na počkání (a ve sféře společensko-politické teprve ne). Na druhou stranu - kdo jiný už by se tady vyslovit měl? My vyznáváme, že Kristus je Spasitelem všech lidí. Stejně tak Gn, když hovoří o stvoření člověka, nezmiňuje žádné rasové aspekty či podmínky. Neznám žádný pádnější důvod, proč nemlčet k aktuální situaci v naší zemi.
Každý z nás k tomu máme jiné možnosti praktické, jiné možnosti dosahu pozvednutého hlasu, jinou možnost setkání s lidmi, jinou životní zkušenost atd. Prosím, zkusme je využít. Možnost modlitby, otevřenosti bližnímu i zastání se jej máme v té či oné formě všichni.

Přeji Vám Boží pokoj a blízkost,
Mgr.Ondřej Wolf
farář ČCE v.v."
 

Abych mu v jeho jistě bohulibé snaze pomohl, dávám k dispozici prostor Svobodných protestantských stránek a doporučuji jím odkazovaný článek k pozornému studiu.

Nejsem s ním úplně zajedno, zejména ne s jeho trochu bulvarizujícím tónem. Ale v kontextu Ondřejova dopisu nám připomíná, že i demokratická společnost stojí a padá s jistými maximami, že předpokládá také určitou sebekázeň, v případě nutnosti ukáznění druhých. Křesťané pochopitelně nemohou stát stranou. Je třeba i v církvi připomínat, že některé postoje, k nimž bezpochyby patří rasismus, antisemitismus, xenofobie (Mt 25, 31-46), stejně jako "třídní myšlení", jsou s evangeliem zásadně neslučitelné a jejich stoupenci z řad ČCE by měli být svými sbory a staršími voláni k nápravě. Evangnet už také musel párkrát čelit pokusům nácků o průnik.

Je jistě problém určit, co je a co není tímto škodlivým jevem, už samo upozornění, že rasa existuje (tak Petr Uhl) či že s některými menšinami jsou skutečně spojeny specifické problémy, které chtějí řešit (samozřejmě ne eliminací)? To už je věc debaty. Stará perikleovská zásada, že svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého, parafrázována i do podoby, že svoboda jednotlivce musí končit tam, kde začíná lidská důstojnost druhého, však musí zůstat nepochybnou.

(Jakub Dvořák)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ondřej Wolf - V Ústí neonacisty nechceme

6. 4. 2011 16:22

http://www.vustineonacistynechceme.cz/novinky/vyzva