Jdi na obsah Jdi na menu

Dopis Miloše Rejchrta synodní radě ČCE kvůli KEA Olomouc


Synodní radě Českobratrské církve evangelické  
Jungmannova 9
Praha 1


Sestry a bratří,
pan MgA. Robert Mimra, pedagog Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci, vám 26.října 2012 napsal otevřený dopis, na který jste odpověděli 30.října též formou otevřeného dopisu. Jelikož jej adresujete „váženým a milým členům církve“, cítím se jím osloven i já.

Vítám, že jste věcně vysvětlili i důvody prodlevy mezi závěrem výběrového řízení a jmenováním z něj vzešlého ředitele, pana Mgr. Pavla Zatloukala. Rozptýlili jste tak obavu pana Mimry z dlouhého provizoria, které je pro každou školu neblahé. Dopis pana Mimry jsem četl pozorně, a ne úplně všemu jsem v něm porozuměl. Nenašel jsme tam však ani náznak, že by byl „manipulativní“, jak mu vyčítáte, a vůbec nesdílím vaše hodnocení, že je „zjevným nátlakem na synodní radu, aby nerespektovala výběrové řízení a jeho pravidla“. Pan Mimra přece napsal (a Pavel Glogar, předseda školské rady KEA a Tereza Červinková, předsedkyně studentské rady KEA spolupodepsali, takže nejde o čistě osobní stanovisko) toto : “ Z pohledu nás, lidí pracujících na konzervatoři, by František Fiala současnou napjatou situaci na KEA vyřešil nejrychleji a školu opět zdůvěryhodnil v očích ekonomických a sociálních partnerů. V tuto chvíli je však jakýkoli výběr lepší, než dále odkládat jmenování ředitele konzervatoře“. V této formulaci na rozdíl od vás shledávám jednak ochotu podřídit se výsledku výběrového řízení, jednak vyznání úcty a vděčnosti  MgA. Františku Fialovi.

K tomuto vyjádření úcty a vděčnosti se připojuji. Za šest let, co jsem přicházel ve funkci člena synodní rady s MgA. Františkem Fialou do styku, jsem v něm rozpoznal osobnost obdařenou mnoha kvalitami v nezvyklé kombinaci : František Fiala je výtečný kreativní muzikant, zdatný manažer, neúnavný organizátor, v neposlední řadě též věrný křesťan.

Vítám, že jste vyjádřili vděčnost za práci pro KEA JUDr. Simeoně Zikmundové, která působila na škole jako dočasná ředitelka necelé dva měsíce a dle vašeho mínění školu stabilizovala. To tak má být ; když někdo v náročné funkci končí, za odvedenou práci mu poděkujeme. Tím více postrádám vaše poděkování jménem církve MgA. Františku Fialovi, který na místě ředitele konzervatoře EA působil téměř deset let. On to byl, kdo zvládl přemístění školy z Kroměříže do Olomouce, včetně řešení náročných stavebních a finančních záležitostí, vydobyl škole dobrou pověst a zřetelné místo v kulturně - školním životě krajského města. Také iniciativně vyhledával a naplňoval propojení školy se zřizovatelem, s Českobratrskou církví evangelickou. Vzpomínáte, jak krásně zněl orchestr KEA z Olomouce v Betlémské kapli v Praze při oslavách 90. výročí vzniku ČCE? A řediteli této školy jste za jeho desetiletou práci pro naši církev zapomněli poděkovat !

V dopise p. Mimry nacházím dvě důležité otázky, na které stále dlužíte odpověď:
1/ Proč musel být odvolán prakticky ze dne na den MgA. František Fiala z místa ředitele, a to těsně před státními maturitami na škole ? To snad nevíte, že změna ředitele v jakékoli škole je vždycky invazivním zásahem, který ústavem otřese a je ospravedlnitelný jedině tehdy, když odvoláním ředitele a následnými postupy má vzejít nějaké vyšší, popsatelné dobro a neodvoláním ředitele zřetelná a jasně pojmenovatelná škoda ? Vzali jste v úvahu, že překotným odvoláním z funkce ředitele takto specifické školy zasahujete též do života rodiny, že děti bývalého pana ředitele si oblíbily město, kde žijí, a školu, kam chodí, a nyní se musí stěhovat kamsi do neznáma ?

Důvody odvolání ředitele Fialy, které jste doposud uváděli, jsou buď směšné, nebo zcela neurčité. Kouřovou clonou řečí o blíže nevysvětlené nutnosti tohoto člověka okamžitě odvolat a o vašem svrchovaném právu tak učinit, zle poškozujete tohoto v Kristu bratra - však jeden Pán, jedna víra, jeden křest pojí nás. Neuvedením důvodů pro odvolání ředitele zavdáváte příčinu k šíření všelijakých spekulací a podezření kolem jeho osoby. Už jsem se setkal s lidmi, kteří vyslovili dojem, že ředitel umělecké školy přece nemůže být odvolán jen tak pro nic, že nejspíš musel provést něco velmi neslušného, o čem je lepší ani nemluvit. Připomínám, že jsem vás již písemně poprosil, abyste co nejrychleji zveřejnili dobrozdání, v němž bude jasně řečeno, že ve funkci ředitele Konzervatoře Evangelické Akademie se MgA. František Fiala nedopustil žádného trestného či nemorálního jednání ani manažerského selhání. Přece je psáno, že „jméno dobré je lepší než mast výborná“ (Kaz.7,1), zatímco žít s nevyřčeným sice, ale o to hůře odstranitelným cejchem člověka podezřelého z nějakého vážného selhání, je zničující.
Nic takového jste neučinili, Františku Fialovi jste ani nepoděkovali, ani se mu neomluvili. Proto vás o to prosím znovu a veřejně.

2/ Druhá vážná otázka pana Mimry, kterou jste zcela pominuli, se týká funkce poradce ředitele KEA v Olomouci. Tu nyní zastává bývalá dočasná ředitelka JUDr. Zikmundová. Uvádíte že “k výhradním právům ředitele školy patří jmenovat si své zástupce a zřizovatel nemá právo do tohoto jmenování zasahovat.“ Poradce ovšem není zástupce a jmenování do funkce placeného poradce ředitele ve školách Evangelické akademie je úkazem bezprecedentním. Jako “vážení a milí členové církve“ zajisté máme právo vědět, proč právě na této škole si ředitel nyní natolik neví rady, že potřebuje stálého poradce, a samozřejmě nás zajímá, z jakých zdrojů je tento poradce placen.
Očekávám, že svůj otevřený dopis z 30.října doplníte odpovědí na tyto dvě otázky a hlavně, že se omluvíte bratru MgA. Františku Fialovi za poškození jeho dobrého jména a vyslovíte mu poděkování za práci, kterou ve funkci ředitele KEA v Olomouci odvedl.

S bratrským pozdravem
Miloš Rejchrt, člen ČCE
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jana Píšťková - díky za dopis

29. 11. 2012 22:52

Díky za tento dopis! MgA. Františka Fialu jsem měla tu čest poznat osobně a velmi mě mrzí, jak se k němu synodní rada zachovala. Mlžení a neurčitost synodní rady v této kauze skutečně poškozuje jméno Františka Fialy a dává prostor pro různé teorie o pravém důvodu jeho odvolání. Jako členka CČE též doufám v jasnější odpovědi na vyslovené otázky a omluvu bývalému řediteli KEA.

jirka klimeš - díky za tohle jasné slovo, díky...

12. 11. 2012 16:44

velmi dobře, asi nejlepší shrnutí situace v poslední době, racionální, lidské a o Písmo opřené...škoda, že jsem před pár měsíci něčeho podobného nebyl schopen...

Anna Glacová - K dopisu

12. 11. 2012 13:55

Děkuji bratru Rejchrtovi, že tento dopis odeslal na Synodní radu. Snad členové SR odpoví; snad členové SR zjednají ve svých činech vzhledem k lidem, kterých se situace týká, co možná největší nápravu.

Pavel Říčan - K dopisu Miloše Rejchrta

11. 11. 2012 21:20

Velmi si přeji číst odpověď Synodní rady na tento dopis!

SX3H5