Jdi na obsah Jdi na menu

Poličský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Borová u Poličky
  • Hlinsko
  • Jimramov
  • Krouna
  • Krucemburk
  • Proseč u Skutče
  • Raná u Hlinska
 

Příspěvky

1Pt 2,18-25

15. 4. 2018

1Pt 2,18-25 Milí bratři a sestry, na druhou neděli po Velikonocích je vybráno epištolní čtení, které nám dává za příklad utrpení nevinného Ježíše. Ježíš netrpěl kvůli svým proviněním, ale trpěl za nás. V Lukášově evangeliu můžeme číst, že jeden ze zločinců, který byl ukřižovaný spolu s Ježíšem, o něm říká: „My jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal.“ (L 23,41). Ježíš neudělal nic zlého, neudělal nic, za co by si zasloužil ukřižování. Toho si byl...
 
Celý příspěvek

Dietrich Bonhoeffer (+ 9. 4. 1945)

8. 4. 2018

Inspirujme se ... Dietrich Bonhoeffer „Nic, skutečně nic se nevyplatí žít bez lásky, celý smysl života se naplní tam, kde je láska.“   „Utrpení Proměna divná. Své silné, k činům určené ruce spoutány máš. A naprosto bezmocen, opuštěn, vidíš konec svých činů. Vydechneš tedy a s důvěrou, tiše v silnější ruce svěříš své dílo a spokojen staneš. Na chvilku, na malý záblesk ses blaženě svobody dotkl, pak jsi ji odevzdal Bohu, aby ji dovršil slavně.“ (Na cestě ke svobodě) Zdroj:...
 
Celý příspěvek

Ž 118

8. 4. 2018

Ž 118 Milí bratři a sestry, 118. žalm je děkovná píseň, která byla zpívána při vstupu do chrámu a vedle jednotlivého zpěváka se jejího zpěvu místy aktivně účastnil i všechen lid. V žalmu je několik refrénů, které patrně opakovali jako odpověď všichni účastníci bohoslužby. Např. jsou to slova: „Jeho milosrdenství je věčné.“ Tato píseň patří do sbírky šesti žalmů, kterou tvoří žalmy 113–118 a říká se jí Halel, to znamená „chvalozpěv“. Židé tyto žalmy zpívají během svátečních bohoslužeb a chápou...
 
Celý příspěvek

Recitál Lubomíra Brabce - kytarový koncert v našem kostele (4. 5. 2018)

8. 4. 2018

 
Celý příspěvek

Archa vyplouvá 24. 6. 2018!

8. 4. 2018

archa beta2.pdf (394022)
 
Celý příspěvek

L 24,29

2. 4. 2018

L 24,29 Milí bratři a sestry, z toho známého příběhu o dvou učednících jdoucích do Emauz, se zaměřím především na motiv naléhání těchto učedníků, aby s nimi zůstal ten, který se k nim cestou připojil. V závěru Markova evangelia o těchto učednících můžeme číst, že to byli dva z učedníků, kteří slyšeli od Marie Magdalské, že Pán žije a že se jí ukázal. Ale zároveň je tam uvedeno, že jí nevěřili (Mk 16,9-12). To je motiv, který je do závěru Markova evangelia patrně převzat od Lukáše. Lukáš nevíru...
 
Celý příspěvek

Sk 20,28 (Velký pátek)

30. 3. 2018

Sk 20,28 Milé sestry, milí bratři, apoštol Pavel, když se loučí s Efezskými křesťany, svolá k sobě presbytery tohoto sboru a uděluje jim poslední pokyny pro jejich službu. A mimo jiné jim říká, že jsou pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal svou vlastní krví. V některých pozdějších rukopisech najdeme doplnění, ve kterém se uvádí, že Bůh si získal církev krví vlastního Syna. Ale ten původní text je pozoruhodný právě tím, že tu krev vztahuje přímo k Bohu. Tak to uvádí i kraličtí: „Církev Boží,...
 
Celý příspěvek

Setkání mládeže v Telecím

27. 3. 2018

The post Setkání mládeže v Telecím appeared first on Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jimramově .
 
Celý příspěvek

Presbyterní konference

27. 3. 2018

The post Presbyterní konference appeared first on Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jimramově .
 
Celý příspěvek

Velikonoční shromáždění

27. 3. 2018

The post Velikonoční shromáždění appeared first on Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jimramově .
 
Celý příspěvek