Jdi na obsah Jdi na menu

Poličský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Borová u Poličky
  • Hlinsko
  • Jimramov
  • Krouna
  • Krucemburk
  • Proseč u Skutče
  • Raná u Hlinska
 

Příspěvky

Mt 22,34-40

14. 10. 2018

Mt 22,34-40 Milí bratři a sestry, evangelijní oddíl, určený na dnešní neděli, obsahuje známá slova: „Budeš milovat Hospodina, Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ Tato slova, která Ježíš uvádí jako největší přikázání v zákoně, jsou součástí takzvaného vyznání víry Izraele, které je napsáno v 5. knize Mojžíšově. Toto vyznání začíná slovy: „Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.“ (Dt 6,4) A pak to pokračuje právě těmi slovy o milování Hospodina, svého...
 
Celý příspěvek

Lv 19,11-18

14. 10. 2018

Lv 19,11-18 Milí bratři a sestry, minule jsme se v kázání zaměřili na první ze dvou největších přikázání v zákoně, kterým je podle Ježíše láska k Bohu z celého svého srdce, celé své duše a celé své síly. Dnes se zaměříme na to druhé největší přikázání v zákoně, kterým je podle Ježíše milování bližního jako sebe samého. Toto přikázání je uvedeno v 19. kapitole 3. knihy Mojžíšovy, v souvislostech, které jsme slyšeli v úvodním čtení. Tyto souvislosti velmi konkrétně vyjadřují, co to znamená...
 
Celý příspěvek

Iz 6,1–8

21. 9. 2018

Iz 6,1–8 Milí bratři a milé sestry, myslím, že si občas potřebujeme uvědomit Boží svatost. Nově zavnímat nebo aspoň zatušit, kdo je ten, kterého při bohoslužbě oslavujeme a uctíváme. Pro tento účel mně připadá velmi vhodný oddíl, který líčí povolání proroka Izajáše. Izajáš vidí něco, co bychom mohli nazvat nebeskou bohoslužbou. Vidí jak serafové, kteří se vznáší nad Božím trůnem, uctívají Hospodina. Nevíme přesně, jak tito serafové vypadají. Slovo seraf v hebrejštině vypovídá něco o hoření, o...
 
Celý příspěvek

Lípa Olgy Havlové v parku u archy (28. 9. ve 14 h.)

21. 9. 2018

Připojujeme se a zveme:  
 
Celý příspěvek

Oslavy 100 let ČCE

14. 9. 2018

https://www.100letcce.cz
 
Celý příspěvek

L 18,9-14

12. 8. 2018

„Žít bez modlitby znamená žít bez Boha - jako by člověk neměl duši.“ To je citát z knihy o modlitbě od jednoho z významných židovských myslitelů 20. století, Abrahama Joshui Heschela. Ale jak se správně modlit? Jaký je rozdíl mezi modlitbou a samomluvou? Kdy člověk promlouvá k Bohu a kdy pouze ke svému vlastnímu srdci? Stačí ke skutečné modlitbě to, že člověk nejdřív osloví Boha a potom už může říkat, co chce? Ježíš učí své učedníky, jak se modlit. Nejen tím, že učí modlitbu Otčenáš, ale také...
 
Celý příspěvek

Koncert Festivia chorus

20. 7. 2018

The post Koncert Festivia chorus appeared first on Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jimramově .
 
Celý příspěvek

Jon 1,1-5; Jon 2,1-7

8. 7. 2018

Milí bratři a sestry, kniha Jonáš začíná Jonášovým povoláním, tím, že se k němu stalo slovo Hospodinovo a jeho následným útěkem. V biblické psychologii je úzké spojení mezi prostorovou přítomností a připraveností jednat. Nejzřetelněji to je vidět na dvojím významu hebrejského slova „tu jsem“. V hebrejštině to je jeden výraz (hinneni), kterým člověk kladně odpovídá na zavolání. Např. když praotec Izrael volá Josefa: „Zdalipak nepasou tvoji bratři v Šekemu? Pojď, rád bych tě za nimi poslal.“...
 
Celý příspěvek

Přijďte na koncert

5. 6. 2018

The post Přijďte na koncert appeared first on Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jimramově .
 
Celý příspěvek

Fotky z konfirmace 2018

5. 6. 2018

The post Fotky z konfirmace 2018 appeared first on Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jimramově .
 
Celý příspěvek