Jdi na obsah Jdi na menu

Poličský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Borová u Poličky
  • Hlinsko
  • Jimramov
  • Krouna
  • Krucemburk
  • Proseč u Skutče
  • Raná u Hlinska
 

Příspěvky

Nu 22,1-35

26. 1. 2019

Nu 22,1-35 Milí bratři a sestry, dnes pokračujeme v sérii kázání, které promýšlí příběhy Božího lidu během putování pouští. Tentokrát je ten příběh neobvyklý mimo jiné tím, že se Božího lidu dotýká svým dosahem, ale odehrává se jaksi v pozadí. Izrael není přímým aktérem děje. Božího lidu se budou týkat důsledky toho, co proběhlo mezi moábským králem Balákem a Bileámem, který byl jakýmsi mocným věstcem, nadaným velkou nadpřirozenou silou. Pronášel mocná slova požehnání i prokletí. Ale Izrael do...
 
Celý příspěvek

Nu 20,1-13

21. 1. 2019

Nu 20,1-13 Milí bratři a sestry, nedávno začal první měsíc roku 2019, proto jsem se rozhodl kázat na biblický příběh, který se také odehrál v prvním měsíci. „Celá pospolitost Izraelců dorazila v prvním měsíci na poušť Sin. Lid se usadil v Kádeši.“ A zde se stalo něco velmi zvláštního. Něco, co způsobilo, že ani Mojžíš a Áron nemohli vejít do zaslíbené země. Neuvedou tam Izraelský lid, se kterým už téměř 40 let putovali po poušti. Otázkou je, co vlastně bylo v tomto příběhu na Mojžíšově chování...
 
Celý příspěvek

Rozpis nedělky do června 2019

21. 1. 2019

datum téma text   13. 1. Slovo se stalo domovem J 1,35–51 František G. 20. 1. Zachráněná radost J 2,1–11 František Z. 27. 1. Noční rozhovor J 3,1–11 Bára F. 3. 2. Setkání u studny J 4,1–30 Lukáš 10. 2. Slovo se stává...
 
Celý příspěvek

Taneční bál - 1. března 2019 v Proseči

21. 1. 2019

Plakát na taneční bál
 
Celý příspěvek

Setkání s paní Barborou Veselou (24. 2.)

21. 1. 2019

Milí přátelé, z pověření staršovstva jsem dojednala první setkání s Barborou Veselou na neděli 24.2. Doufáme, že vše klapne a přijede do Proseče na bohoslužby a u kafe a čaje se setkáme k rozhovoru.   Jenom pro zajímavost - studie přístavby sborové místnosti a bytu fary je z ruky jejího manžela, ing. arch. Jiřího Veselého. Na základě této studie potom bratr Věry Tefrové, stavař, připravil v březnu 1983 kompletní stavební dokumentaci. Připojuji  ještě odkazy.... B. Veselá na...
 
Celý příspěvek

Novoroční přání - za Milanem Balabánem (+ 4. 1. 2019)

20. 1. 2019

Venku sněží, před chvílí jsem se doklouzal z Přelouče, kde jsem vymrzl na pohřbu. Pohřby jsou zvláštní věc, plné emocí, vzpomínek, setkání. Potkal jsem spoustu lidí, které jsem dlouho neviděl. Všechny nás spojoval Milan Balabán. Je to jeden z neznámých hrdinů nedávné doby, nesmírně aktivní člověk, originální myslitel, religionista, teolog, básník. Byl to jeden z mála lidí, který mě v mém životě opravdu ovlivnil. Člověk, který si dokázal udržet osobní svobodu, morální...
 
Celý příspěvek

Gn 12,7-9; 13,18 (Nový rok 2019)

1. 1. 2019

Gn 12,7-9; 13,18 Milí bratři a sestry, stojíme na počátku nového občanského roku, na počátku roku 2019 a jsme dnes spolu proto, abychom do tohoto roku vkročili společně jako součást Božího lidu. Jako lidé, kteří přijali smlouvu s Bohem. Chtěl bych dnes přemýšlet o počátcích Božího lidu. O biblické postavě, která byla na tomto počátku a o tom, co se od ní můžeme naučit. Počátek Božího lidu je spojen s postavou praotce Abrahama. Abrahamem začíná nový způsob Božího jednání s člověkem. Je to v...
 
Celý příspěvek

Ž 24,6-10

18. 12. 2018

Ž 24,6-10 Milí bratři a sestry, tento žalm o Božím přicházení se dobře hodí do adventní doby. Advent je doba připomínání a vyhlížení příchodu Spasitele. Připomínání jeho prvního příchodu, kdy se narodil v Betlémě a vyhlížení jeho druhého příchodu, kdy přijde na konci věků v moci a slávě jako král celého světa. Oba tyto Boží příchody do našeho světa jsou tématem adventní doby. Žalm 24. také pojednává o Božím příchodu. Bůh přichází jako Král slávy. Kam přichází a kam chce vstoupit, k tomu se...
 
Celý příspěvek

Rodinná štědrovečerní pobožnost 2018

18. 12. 2018

Rodinná štědrovečerní pobožnost Introit: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? (Žalm 8,5) Modlitba: Hospodine, náš nebeský Otče, ty v nás lidech chceš mít své partery. Toužíš po důvěrném vztahu s námi, proto ses stal člověkem. Vtělením svého Syna jsi vzal lidský život se všemi jeho bolestmi i radostmi za svůj. Spoléháme tedy na to, že si dokážeš najít cestu do i naší blízkosti. Jsi nám nablízku ve svém Synu Ježíši Kristu, i v dalších lidech – našich bratrech a...
 
Celý příspěvek

Vánoční sborový dopis 2018

18. 12. 2018

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – vánoce 2018   Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská! … Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! (Sof 3,14.15) Důvod k radosti, ke které vyzývá Boží lid prorok Sofoniáš, spočívá v tom, že „Hospodin je uprostřed tebe“. To lze přeložit také tak, že „Hospodin je ve tvém nitru“. Tomuto prorokovu výroku rozuměla raná církev tak, že tou „dcerou jeruzalémskou“ je panna Maria a slova o tom, že Pán je...
 
Celý příspěvek