Jdi na obsah Jdi na menu

Poličský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Borová u Poličky
  • Hlinsko
  • Jimramov
  • Krouna
  • Krucemburk
  • Proseč u Skutče
  • Raná u Hlinska
 

Příspěvky

L 18,9-14

12. 8. 2018

„Žít bez modlitby znamená žít bez Boha - jako by člověk neměl duši.“ To je citát z knihy o modlitbě od jednoho z významných židovských myslitelů 20. století, Abrahama Joshui Heschela. Ale jak se správně modlit? Jaký je rozdíl mezi modlitbou a samomluvou? Kdy člověk promlouvá k Bohu a kdy pouze ke svému vlastnímu srdci? Stačí ke skutečné modlitbě to, že člověk nejdřív osloví Boha a potom už může říkat, co chce? Ježíš učí své učedníky, jak se modlit. Nejen tím, že učí modlitbu Otčenáš, ale také...
 
Celý příspěvek

Koncert Festivia chorus

20. 7. 2018

The post Koncert Festivia chorus appeared first on Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jimramově .
 
Celý příspěvek

Jon 1,1-5; Jon 2,1-7

8. 7. 2018

Milí bratři a sestry, kniha Jonáš začíná Jonášovým povoláním, tím, že se k němu stalo slovo Hospodinovo a jeho následným útěkem. V biblické psychologii je úzké spojení mezi prostorovou přítomností a připraveností jednat. Nejzřetelněji to je vidět na dvojím významu hebrejského slova „tu jsem“. V hebrejštině to je jeden výraz (hinneni), kterým člověk kladně odpovídá na zavolání. Např. když praotec Izrael volá Josefa: „Zdalipak nepasou tvoji bratři v Šekemu? Pojď, rád bych tě za nimi poslal.“...
 
Celý příspěvek

Přijďte na koncert

5. 6. 2018

The post Přijďte na koncert appeared first on Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jimramově .
 
Celý příspěvek

Fotky z konfirmace 2018

5. 6. 2018

The post Fotky z konfirmace 2018 appeared first on Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jimramově .
 
Celý příspěvek

Kázání z 3. 6. 2018

4. 6. 2018

Kázání Marka Vanči z 3. 6. 2018 v Krucemburku I. čtení: Lk 15, 11- 32 II. čtení: Lk 15, 20 b
 
Celý příspěvek

Prohlášení synodu Českobratrské církve evangelické 2. 6. 2018

4. 6. 2018

 
Celý příspěvek

1Pt 2,18-25

15. 4. 2018

1Pt 2,18-25 Milí bratři a sestry, na druhou neděli po Velikonocích je vybráno epištolní čtení, které nám dává za příklad utrpení nevinného Ježíše. Ježíš netrpěl kvůli svým proviněním, ale trpěl za nás. V Lukášově evangeliu můžeme číst, že jeden ze zločinců, který byl ukřižovaný spolu s Ježíšem, o něm říká: „My jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal.“ (L 23,41). Ježíš neudělal nic zlého, neudělal nic, za co by si zasloužil ukřižování. Toho si byl...
 
Celý příspěvek

Dietrich Bonhoeffer (+ 9. 4. 1945)

8. 4. 2018

Inspirujme se ... Dietrich Bonhoeffer „Nic, skutečně nic se nevyplatí žít bez lásky, celý smysl života se naplní tam, kde je láska.“   „Utrpení Proměna divná. Své silné, k činům určené ruce spoutány máš. A naprosto bezmocen, opuštěn, vidíš konec svých činů. Vydechneš tedy a s důvěrou, tiše v silnější ruce svěříš své dílo a spokojen staneš. Na chvilku, na malý záblesk ses blaženě svobody dotkl, pak jsi ji odevzdal Bohu, aby ji dovršil slavně.“ (Na cestě ke svobodě) Zdroj:...
 
Celý příspěvek

Ž 118

8. 4. 2018

Ž 118 Milí bratři a sestry, 118. žalm je děkovná píseň, která byla zpívána při vstupu do chrámu a vedle jednotlivého zpěváka se jejího zpěvu místy aktivně účastnil i všechen lid. V žalmu je několik refrénů, které patrně opakovali jako odpověď všichni účastníci bohoslužby. Např. jsou to slova: „Jeho milosrdenství je věčné.“ Tato píseň patří do sbírky šesti žalmů, kterou tvoří žalmy 113–118 a říká se jí Halel, to znamená „chvalozpěv“. Židé tyto žalmy zpívají během svátečních bohoslužeb a chápou...
 
Celý příspěvek