Jdi na obsah Jdi na menu

Chrudimský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Pardubice
  • Česká Třebová
 

Příspěvky

Ohlášky 9. 12. 2018

9. 12. 2018

Čtení: Mal 3,1-4 Sbírka: Text: Lk 21,25-33 Účast: Písně: 65-1; 651; 274; 355; 702; 360 Kazatel: Hana Ducho   V 11 hodin se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení Sbírka z minulé neděle určena na stavební fond našeho sboru vynesla 5.022,- Kč. Děkujeme. Sbírka z dnešní neděle je určena na sbírku solidarity v seniorátu- jako výpomoc pro sbory v seniorátu, které mají problém s úhradou závazků v personálním fondu. Po bohoslužbách je na faře otevřen Dobročinný bazar . Ještě dnes je možné nakoupit ořechy, marmelády, křížaly. Výtěžek bazaru je určen na kmotrovství – končícího u našich kmotřenců Maxima a Dáši na Ukrajině a na Tomáše Zbořila. Ceny nejsou symbolické, ale jistě nejsou ani přemrštěné. Bazar je dobročinný- přinesli jste vaše výrobky a jejich nákupem podpoříte dobrou věc. My vám děkujeme za vaši ochotu nakupovat. Po bohoslužbách pokračuje nácvik na vánoční divadlo. Prosíme všechny herce a herečky, aby se dostavili co nejdříve. V týdnu se budou konat kromě obvyklých tato shromáždění: V úterý setkání starší generace v 14 hodin. ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby s VP v Domově na Dubině. v 18 hodin biblická hodina, vede Hana Ducho I letos pokračujeme v tradici vánočních balíčků pro bezdomovce a lidi, kteří nemají nikoho, kdo by je obdaroval. Prosíme, abyste se napsali na žlutý papír na nástěnce – kolik balíčků připravíte. Děkujeme. V prosinci vaříme také polévky pro bezdomovce. Pomocníci ať se hlásí u Pavla Capouška. Uvítáme i finanční příspěvky na vaření polévek. Dnes pořádáme spolu s organizací Dlouhá cesta setkání s názvem Zapalme svíčku. Jde o vzpomínkové setkání na zesnulé děti. Setkání začne v 18:45 zde v kostele. Po celý prosinec bude probíhat sbírka na podporu práce ve sboru v Lozicích. Své dary můžete odevzdávat do domečku nebo proti pokladnímu dokladu. Víte-li o někom, kdo se nemůže z nějakého důvodu dostat do kostela a má zájem o VP v domácnosti, kontaktujte sestru farářku. Vpředu v kostele nakupujte po bohoslužbách u PQ EK, NKD, knížku meditací, modliteb, Hesla JB, nástěnný kalendář- ukázat? V pátek se koná v kostele koncert, sháníme někoho na pořadatelskou službu. Kdy byste tu mohli být, ozvěte se u Pavly Q Bratr Slavík věnoval sboru finanční dar ve výši 150. tis korun. Za tento dar děkujeme a velice si jej vážíme. Prosím, pište se na služby 1. čtení, a přípravy květin. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj a rozhovor na faru.
 
Celý příspěvek

Ohlášky 2. 12. 2018

3. 12. 2018

Čtení: Mt 21,1-9 Sbírka: Text: Ř 13,11-14 Účast: Písně: 264; 273; 275; 643;702; 276 VP397;398 Kazatel: Hana Ducho   Sbírka z dnešní neděle je určena na stavební fond našeho sboru. Po bohoslužbách je na faře otevřen Dobročinný bazar . Koná se pouze tuto neděli, Výtěžek bazaru je určen na kmotrovství – končícího u našich kmotřenců Maxima a Dáši na Ukrajině a na Tomáše Zbořila. Děkujeme za vaše dary a také za ochotu nakupovat a také  Rukodělnému kruhu za přípravu. Od pátku byla skupinka dětí z našeho sboru na výletě v  Neratově a okolí, v Orlických horách. Ze včerejška pak nocovaly na faře. Děkujeme Pavle a Pavlovi Queisnerovým za přípravu a vedení tohoto setkání. Po bohoslužbách pokračuje nácvik na vánoční divadlo. Prosíme všechny herce a herečky, aby se dostavili co nejdříve. V týdnu se budou konat kromě obvyklých tato shromáždění: ve středu v 9,30 se sejdou maminky s dětmi. ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově u Kostelíčka. v 18 hodin biblická hodina, vede Hana Ducho v pátek v 18 se sejde mládež V termínu od 26. 11. do 9. 12. se můžete zapojit do akce Krabice od bot – sbírka dárků pro znevýhodněné děti. I letos bychom rádi pokračovali v tradici vánočních balíčků pro bezdomovce a lidi, kteří nemají nikoho, kdo by je obdaroval. Prosíme, abyste se napsali na žlutý papír na nástěnce – kolik balíčků připravíte. Děkujeme. V prosinci se budou také opět vařit polévky pro bezdomovce. Pomocníci ať se hlásí u Pavla Capouška. Uvítáme i finanční příspěvky na vaření polévek. V sobotu 8.12. v 16 hodin se koná v našem kostele vzpomínka na 1256 obyvatel židovského původu z Pardubic a okolí, kteří byli ve dnech 5. a 9. prosince 1942 transportování do koncentračních táborů. Po válce se jich vrátilo 91. Na 2. adventní neděli 9. 12. pořádáme spolu s organizací Dlouhá cesta setkání s názvem Zapalme svíčku. Jde o vzpomínkové setkání na zesnulé děti. Setkání začne v 18:45 zde v kostele. Pozvánky jsou k rozebrání u východu. Po celý prosinec bude probíhat sbírka na podporu práce ve sboru v Lozicích. Své dary můžete odevzdávat do domečku nebo proti pokladnímu dokladu. Dnes naposledy můžete objednávat výrobky z Rolničky, plakátek je na nástěnce. Dnes naposledy je možné objednat u Nadi Bierschenkové kávu, čaj z Fair Trade. Na nástěnce je vyvěšen soupis a pár kusů je k rozebrání pro ty, kdo nemají PC. Víte-li o někom, kdo se nemůže z nějakého důvodu dostat do kostela a má zájem o VP v domácnosti, kontaktujte sestru farářku. Prosím, pište se na služby vaření kávy a čaje, 1. čtení, a přípravy květin. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj a rozhovor na faru.
 
Celý příspěvek

Kázání 2. 12. 2018

3. 12. 2018

Kázání 1. adventní neděle Ř 13, 11-14 prosince 2018, Pardubice   Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla. Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním. Milí přátelé v Kristu, Noc pokročila, den se přiblížil. Jakou máme zkušenost s tím, když pokročí noc? Já dobrou i špatnou. Vzpomínám na studentská léta. Tehdy pokročilá noc znamenala dobrou společnost, rozhovor, který nikdo ze zúčastněných nechtěl ukončit. Noc pokročila, otevřeme další lahev, pustíme další píseň, jde se tančit. Člověk si přeje, aby taková noc nikdy neskončila, aby nenastalo ráno a zase všední den. Znám ale i chvíle, a Vy jistě taky, kdy pokročí noc a my si zoufale přejeme, ať už je konečně ráno. Pokročilá noc může být časem kruté samoty a prázdnoty. Nemůžeme spát, protože nás něco bolí – záda, zuby, duše. Nemůžeme spát, protože nás přepadá strach, jak zvládneme to, co nás čeká. Jestli nás neopustí partner, jestli dopadne léčba někoho nám blízkého, jestli splatíme hypotéku, když se vyhazuje v práci. Nemůžeme spát, protože stárneme.  A jak je všechno v noci zahaleno do temnoty, myslíme na smrt. Jaká bude. Co bude. Jak budu já… Noc pokročila. – Takhle může znít výpověď o stavu naší společnosti a světa, když všechno vidíme černě a máme pocit, že se svět řítí do záhuby, do tmy, že vítězí zlo. Noc pokročila… Den se přiblížil, píše apoštol Pavel. Noc má omezenou působnost. Blíží se den. Den Páně, druhý příchod Krista, kdy bude plně nastolena Boží vláda.  Kdy budeme přebývat v Bohu a nebude už žádná bolest, úzkost, ani pláč. Ten den tu ještě není úplně, ale můžeme zakoušet, že se blíží. Jak? Třeba každou neděli, když se shromáždíme ke společným bohoslužbám. Nebo pokaždé, když se setkáme k modlitbě a k rozjímání nad Božím slovem, když slavíme večeři Páně. Pokaždé, když jsme svědky křtu. Pokaždé, když někdo zazvoní na faře a požádá o rozhovor a doprovázení v těžké situaci. Ekumenická i mezináboženská setkání a rozhovory, kdy opravdu společně hledáme, vnímám jako záblesky Božího dne. A vnímám je taky tehdy, když se mladí lidé setkají na víkend. A přestože se jistě těší, až pokročí noc a oni možná otevřou další lahev, účastní se duchovního programu, zapáleně diskutují s farářem i mezi sebou. Společně zpívají písně ze zpěvníku Svítá… Třeba píseň „Svítá novej den“. Noc pokročila, den se přiblížil. Svítá! Od Kristova vzkříšení žijeme své životy v jakémsi dlouhodobém Svítání . My nežijeme pro noc, tmu, bolest a smrt. Žijeme pro den, světlo, radost a nový život. Navzdory tomu, že k našemu životu tma, bolest, noc i smrt také patří. Nemají však poslední slovo. Pavel zdůrazňuje: Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili.“ Co to znamená procitnout ze spánku? Vždyť nespíme. Naopak mám ze sebe i z druhých pocit, že jsme až moc vzhůru, naše aktivity neberou konce, běháme své všednodenní maratony mezi prací, rodinou, úkoly ve sboru. A s přáteli si najdeme vhodný termín na večeři nejdřív za měsíc. Diáře jsou přeplněné a my někdy propadáme pocitu, že se jen pachtíme. Procitněte ze spánku. Buďte skutečně bdělí, tady a teď. Možná nás uspěchaný životní styl udržuje v jakémsi divném spánku, slepotě, kdy nevidíme to podstatné – přítomnost . Jsme často duchem nepřítomní, protože pořád myslíme na to, co ještě musíme udělat, zařídit a správně rozhodnout. Pavel nás zve, abychom se stali bdělými, duchem přítomnými . Proč?  Právě tehdy, když jsme duchem přítomní, se smíme opravdově setkat s Bohem, s Duchem svatým, který působí kolem nás i v nás. Při tomto setkání můžeme s Bohem mluvit anebo mlčet a jen spolu být. Vědomě prožít Boží blízkost. Já a Ty, Bože. Z tohoto tichého setkání s Bohem odcházíme proměněni. Nikoli Bůh, jak se o to někdy pokoušíme ve slovních modlitbách, kdy Bohu říkáme, jak by měl co udělat. V tichém setkání s Bohem prožíváme, že spása je blízko. Že Bůh sám je nám světlem, které ve tmě svítí a tma je nepohltila. Modlitba v tichu, setkání s Bohem, posiluje naši víru. Žijeme z tohoto světla. Díky němu smíme dobře vidět a dobře se dívat. Smíme skutečnost vidět takovou jaká je, že se zde sváří to dobré se zlým, tma se světlem. A my přesto nemusíme propadat skepsi a pocitu marnosti. A i když zrovna třeba prožíváme jakoukoli hrůzu pokročilé noci (byť by to byla hrůza smrti samotné), nemusíme se jí bát, protože nám „svítá novej den“. Kristův Den.   Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla. Život ve Svítání není žádná laciná romantika. Ono procitnutí, ona bdělost se má projevit zcela prakticky. Má nás vést k dobrým skutkům. Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista… Skutky tmy – hýření, opilství, nemravnost, sexuální bezuzdnost. To jsou skutky, které se dějí většinou za tmy, v noci, když na člověka není vidět. Ale tyto skutky taky člověk dělá, aby přebil noc, utlumil její sílu, zředil temnotu, vytěsnil úzkost ze smrti. Zkrátka, aby si nějak prodloužil den. V Pavlově době se k podobným pitkám a orgiím scházeli hromadně lidi k poctě boha Bakcha, boha přírodní, vitální síly. Zapalovali pochodně a jimi zaháněli tmu noci. Zpívali a tím zaháněli ticho noci. Opíjeli se a tím zaháněli samotu noci. Pohlavním stykem zaháněli smrt, kterou noc připomíná. Očekávali, že jim to zajistí delší, radostnější a bohatší život. Tohle je ovšem klam a lež, varuje Pavel. A my všichni to víme. Svou úzkost z noci a ze smrti nezaženeme podobnými zážitky. Je to marná snaha. Pokud žijeme z Božího světla, nepotřebujeme už tyto skutky tmy. Máme se obléct ve zbroj světla. Tma a světlo se zde pořád sváří – v nás samých i ve světě. A my pořád vedeme duchovní zápas. Bojujme světlem, které rozsvěcuje Bůh v našich srdcích. Tímto světlem přemáhejme tmu.  Jak píše Pavel: oblečte se v Pána Ježíše Krista. Svěřme celý život jemu. Pro nový den se sluší nový šat. Oblečme se a pojďme na jeho hostinu, kterou pro nás připravil, ke které nás všechny zve. U této hostiny už dnes, tady a teď ochutnáme něco z hostiny budoucí v božím království – radost a lásku. Svítá… Pane, svíčka na adventním věnci nás upomíná na tvůj nový den, na světlo, které nám dáváš. Díky za naději do našich životů. Amen
 
Celý příspěvek

Kalendář 12 /2018

30. 11. 2018

Kalendář 12 /2018 Datum Den Co Kde Čas 2.12.2018 ne 1. adventní neděle, bohoslužby s večeří Páně H. Ducho kostel 09:00     Zahájení adventního bazaru fara 10:30 5.12.2018 st Setkání maminek s dětmi fara 09:30     Angličtina fara 14:00     Biblická pro děti fara 15:00 6.12.2018 čt Bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka U Kostelíčka 15:00     Konfirmační cvičení fara 16:30     Biblická hodina fara 18:00 7.12.2018 pá Schůzka mládeže fara 18:00 9.12.2018 ne 2. neděle adventní, bohoslužby – Hana Ducho kostel 09:00     Bohoslužby s večeří Páně – Hana Ducho Horní Jelení 11:00     Zapalme svíčku, zapálení svíček za zemřelé děti kostel 18:45 11.12.2018 út Schůzka starší generace fara 14:00     Biblická hodina Horní Jelení 18:00 12.12.2018 st Angličtina fara 14:00     Bohoslužby Sanatorim TOPAS Holice 14:00     Biblická pro děti fara 15:00 13.12.2018 čt Bohoslužby s večeří Páně v Domově pro seniory Dubina 15:00     Konfirmační cvičení fara 16:30     Biblická hodina fara 18:00     Schůze staršovstva fara 19:15 16.12.2018 ne 3. neděle adventní, bohoslužby – Olga Navrátilová kostel 09:00 19.12.2018 st Angličtina fara 14:00     Biblická pro děti fara 15:00 20.12.2018 čt Bohoslužby s večeří Páně v Domově pro seniory U Kostelíčka 15:00     Konfirmační cvičení fara 16:30     Biblická hodina fara 18:00 23.12.2018 ne 4. adventní neděle, Vánoční slavnost , bohoslužby s kostel 09:00     vánoční divadelní hrou     24.12.2018 po Štědrý den, bohoslužby- Hana Ducho kostel 16:00 25.12.2018 út 1.svátek vánoční, bohoslužby s večeří Páně – H. Ducho kostel 09:00 27.12.2018 čt Bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině Dubina 15:00 30.12.2018 ne 1. neděle po Vánocích, bohoslužby- Ladislav Beneš kostel 09:00 1.1.2019 út Nový rok, bohoslužby s večeří Páně, Hana Ducho kostel 09:00 Bohoslužby s večeří Páně, Hana Ducho Horní Jelení 09:00
 
Celý příspěvek

Ohlášky 25. 11. 2018

27. 11. 2018

Čtení: Mt 22,1-10 Sbírka:   Text:   Účast:   Písně: 150; 99; 500; 694; 693; 579     Kazatel: Jan Keller     Děkujeme bratru faráři Janu Kellerovi za jeho službu, dnes v 11.00 se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení. Sbírka z minulé neděle na Jubilejní toleranční dar činí 4970 Kč. U příležitosti křtu minulou neděli jsme obdrželi dary ve výši 4500 Kč. Děkujeme. Po bohoslužbách začíná zkouška vánočního divadla. Prosíme všechny herce a herečky, aby se dostavili co nejdříve. Koná se i zkouška zpěvu, místo určí Hana Benešová, držte se jí. V týdnu se budou konat kromě obvyklých tato shromáždění: v úterý ve 14 hodin odpolední biblická ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově na Dubině v 18 hodin biblická hodina, vede Hana Ducho Dnešní ohlášky jsou v plné podobě s daty k dispozici vytištěné, dále bude přečten pouze zkrácený přehled událostí. V úterý 27. 11. se na faře od 18 hodin koná výměnný bazar oblečení . V termínu od 26. 11. do 9. 12. se můžete zapojit do akce Krabice od bot – sbírka dárků pro znevýhodněné děti. Rukodělný kruh pořádá i letos v adventu Dobročinný bazar . Bude se konat 1. adventní neděli 2. prosince. Jsme rádi za vaše výrobky. Výrobky doneste nejpozději ve čtvrtek na faru, aby byl čas vše ocenit a připravit. Výtěžek bazaru je určen na kmotrovství – končícího u našich kmotřenců Maxima a Dáši na Ukrajině. A Tomáše Zbořila. Děkujeme za vaše dary a také za ochotu nakupovat. I letos bychom rádi pokračovali v tradici vánočních balíčků pro bezdomovce a lidi, kteří nemají nikoho, kdo by je obdaroval. Prosíme, abyste se napsali na žlutý papír na nástěnce – kolik balíčků připravíte. Děkujeme. V prosinci se budou také opět vařit polévky pro bezdomovce. Pomocníci ať se hlásí u Pavla Capouška. Uvítáme i finanční příspěvky na vaření polévek. Na 2. adventní neděli 9. 12. pořádáme spolu s organizací Dlouhá cesta setkání s názvem Zapalme svíčku. Jde o vzpomínkové setkání na zemřelé děti. Setkání začne v 18:45 zde v kostele. Pozvánky jsou k rozebrání u východu. Do konce listopadu můžete objednávat výrobky z Rolničky, plakátek je na nástěnce. Je možné objednat kávu, čaj z Fair Trade. Na nástěnce je vyvěšen soupis a pár kusů je k rozebrání pro ty, kdo nemají PC. Víte-li o někom, kdo se nemůže z nějakého důvodu dostat do kostela a má zájem o VP v domácnosti, kontaktujte sestru farářku. Prosím, pište se na služby vaření kávy a čaje, 1. čtení, a přípravy květin. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj a rozhovor na faru.
 
Celý příspěvek

Kázání 18. 11. 2018

19. 11. 2018

Kázání Chana Čtení: 1 Sam 1, 1-15 Kázání: 1 Sam 1,18 Pardubice 18. 11. 2018 „Kéž tvá služebnice najde u tebe milost!“ Milí přátelé v Kristu, znáte Chanu? Chana to má v životě těžké. Nemůže mít se svým mužem Elkánou děti a moc jí to trápí. Elkánova druhá žena Penina má dětí několik. Plodnost znamená Boží přízeň a požehnání. Neplodnost naopak Boží nepřízeň, zavržení. Vypadá to, že Penině Bůh žehná, zatímco na Chanu jaksi zapomněl. Tato rodina každý rok putuje do svatyně v Šílo na bohoslužbu. Po cestě Penina Chanu za její neplodnost uráží, posmívá se jí a ponižuje. Elkána Peninu nemiluje. Miluje Chanu, přestože by se mohl kvůli její neplodnosti rozvést. Jejímu soužení kvůli dětem nerozumí. Neumí jí nijak pomoct. Asi ani nemůže. Chanina bolest a zoufalství jsou nepředatelné a nezastupitelné. Musí si tím vším projít jen ona sama. A do toho bohoslužba! Ve svatyni všichni společně oslavují Hospodina za vysvobození z Egypta. Toho Hospodina, který jí uzavřel lůno, ale Penina tam je obklopena kupou dětí. Toho Hospodina, který na Chanu nejspíš zapomněl nebo zanevřel… Bohoslužba ! Náboženský obřad, vyšperkovaná liturgie. Pro Chanu však jen prázdná slova a prázdná gesta. Ta bohoslužba ji dorazila. Při hostině už Chana jen pláče, není schopná jíst a pít. Zhroutila se. Je mi Chany líto… Plačící Chana se zvedne, jde do chrámu „ a v hořkosti duše se naléhavě modlí k Bohu“ . Nezůstává se svou bolestí a zhroucením sama. Už to v sobě nebude dusit. Jde s tím vším před Boha. Když vyvedl Izrael z Egypta, když prokázal svému lidu tolik mocných činů, ať teď projeví svou moc a milost na mně! Chana má  ze vší své bolesti a ponižování hořko v duši. Aby ne! Svěřuje teď svou hořkost Bohu. Doslova mu vylévá svou duši, své srdce. Nezahořkla . Znám spoustu lidí, kteří zahořkli. Životní bolesti jakéhokoli rázu způsobí po nějakém čase hořkost v lidské duši. Hořkost se v člověku může usadit nadlouho, natrvalo. (Např. po ztroskotaném manželství bude muž o všech ženách mluvit, že jsou hrozné, do větru atd…) Zahořklý člověk se nedokáže pohnout z místa. Celoživotně krouží jen kolem své bolesti a hořkosti. Je pro něj nemožné, aby se otevřel novým věcem, novým vztahům, nové životní „sladkosti“, budoucnosti. Neprožívá radost. Vystaví si ze své hořkosti kolem sebe zvláštní hradbu. Druzí lidé se takovému člověku přirozeně vzdalují. Nejsme se zahořklými lidmi rádi. Proto, že nemůžeme pomoct. A taky  proto, že nás jejich výlevy vyčerpávají. Když se ocitneme z nějakého důvodu v podobné bolesti jako Chana, v hořkosti duše, moc toho sami vlastními silami nezmůžeme. A nezmůžou s tím ani naši nejbližší, kteří nás milují. Přesto tu situaci můžeme vzít do svých rukou. Nemusíme jen pasivně sedět a nechat v sobě onu hořkost rozlézt. My smíme i v takové situaci bojovat. Modlitbou. My smíme celou tu hořkost vylít před Hospodina. Nenechávat hořkost v sobě. Předat ji Hospodinu. Tady to máš, Bože! Vezmi tu mou hořkost, vidíš, jak je sžíravá, já ji neunesu. Ty ano. Já nevím, co s ní. Ty víš. Chana je velká bojovnice . A modlitebnice . K její modlitbě se mohou připojit celé zástupy všech, kteří nosí podobnou hořkost v duši. Ženy, které nemohou mít děti. Ženy, které se cítí ponížené. Ale také muži, kteří jsou v těchto situacích bezradní. Lidi, kteří nemají budoucnost a připadají si, jakoby na ně Bůh zapomněl… A kolik takových lidí kolem nás je… Přeju jim i každému z nás, abychom dokázali v životě bojovat modlitbou. Chanina modlitba je v něčem velmi zvláštní. Modlí se v ústraní a „hovořila jen v srdci, pouze její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet (v.13). “ Její modlitba je velice osobní, niterná, intimní. Jen my dva, Bože, já a Ty! Její hořkost nejde napasovat do konkrétních slov. Nechává promlouvat své srdce, ducha. Když ji zpovzdálí sleduje kněz Elí, myslí si, že je opilá . Vůbec ho nenapadne, že by se takhle člověk mohl taky modlit. Modlitba má být provedena v pěkné zbožné póze,  srozumitelná, veřejná, pěkně formulovaná… Tomuhle veleknězi, superfaráři, tím však uniklo, že Chana se právě ocitá v hlubokém duchovním zápasu. Vždyť se chová tak podivně, neduchovně. Přebrala… Musíme si dávat pozor, především my faráři, abychom se příliš nesoustředili na formálnost našich služeb Bohu, na liturgii, na chod sboru – jakkoli to vše je velmi důležité. Musíme si dávat pozor, abychom nevytvářeli nějaké šablony na to, jak má zbožnost vypadat. A ještě jí třeba říkat „ta pravá zbožnost“. Ale taky musíme být dostatečně bdělí a citliví k zápasům druhých lidí. Jejich chování, projevy nám třeba přijdou zvláštní, ale oni jen po svém bojují s nějakou bolestí. Co my víme, čím zrovna prochází? Ještě jedna věc je na Chanině modlitbě pozoruhodná. Chana nezůstává jen u výlevu hořkosti, u výlevu citů a nadějí. Ona v té své modlitba složila Bohu slib: když se jí opravdu narodí dítě, dá ho Bohu, aby mu sloužil. Ten slib není nějaký úplatek ani Chanina vypočítavost. Chana je už teď vděčná, za to že Bůh je dárcem života, že on dává děti. Že on je milostivý. Pokud Chanu obdaruje synem, je ochotná dát mu něco cenného, „něco ze svého“. Svého syna. Přestože to pro ni musí být velká osobní ztráta, je současně její největší osobní výhrou . Když Chana Elimu sdělí, že není opilá a modlí se, on jí řekne: Jdi v pokoji… Chana odchází z chrámu. Modlitba ji osvobodila od vnitřní hořkosti. Nekrouží už kolem svého utrpení. Jde v pokoji domů. Chana po nějakém čase otěhotněla. Hospodin se na ni rozpomenul. Stejně jako kdysi otěhotněly dříve neplodné Sára, Rebeka, Ráchel. Chana rodí syna, kterého si vyprosila u Boha. Dá mu jméno Samuel, což znamená   Vyslyšel Bůh . Když je Samuel dost velký, odvede ho Chana podle slibu do Šílo ke knězi Elímu, aby sloužil Hospodinu. Dnes jsme se seznámili s Chanou. Jméno Chana znamená milost, slitování. Chana je Milostiplná. Miluška. Hospodin se nad ní slitoval. Otevřel jí budoucnost. Díky Chaninu synu má budoucnost také boží lid a celý svět. Ten se zrovna v té době nachází ve velké duchovní krizi. Samuel se v této krizi stane prorokem, pomaže za krále Saula a pak také Davida. Z Davidova rodu se za několik dalších generací narodí Ježíš Kristus. Bůh otevírá svou budoucnost tam, kde už se všechno zdá být ztracené. Zahrnuje milostí tam, kde byla jen hořkost a bolest. Vlévá život tam, kde bylo prázdno a mrtvo. Dává povstat z hrobu. Vsaďme v životě všechno na Boha. Tak jako na něj všechno vsadila Chana.   Pane, je pro nás velkou útěchou a nadějí, že otevíráš naši budoucnost, i když jsme my už třeba všechno vzdali. Prosíme, ať ti své bolesti a hořkost vyléváme, ať nezahořkneme. Osvobozuj nás z pout našich bolestí. Amen
 
Celý příspěvek

Ohlášky 18. 11. 2018

18. 11. 2018

Čtení: 1 Sam 1,1-15 Sbírka:   Text: 1 Sam 1,18 Účast:   Písně: 150,1; 4432, 681, 627, 684, 636     Kazatel: Hana Ducho     Dnešní sbírka je celocírkevní, na Jubilejní toleranční dar. Z tohoto fondu si mohou sbory půjčovat peníze na stavební akce. Sbírka z minulé neděle určená na pokrytí nákladů spojených s oslavou 100 let církve činila 2605 Kč. Sbírka na pomoc postiženým v Indonésii činí 2237 Kč. Děkujeme za všechny dary Včera se konala podzimní brigáda – hrabalo se listí, uklízel se sklep, nářaďovna, půda kostela, čistily se gajgry, vyvezl se nepořádek i vylepšily prostory pro výuku nedělní školy. Děkujeme všem brigádníkům i hospodářské komisi za organizaci a vedení. Ve středu se konala schůze staršovstva. Zde jsou stručné informace: listopadu se ve staršovstvu konala kolektivní supervize, kterou vedl Pavel Ruml. Akce byla vyhodnocena jako velmi prospěšná a další setkání je plánováno na 12. prosince Staršovstvo obdrželo podnět vyřešit dopravu na biblické hodiny pro ty, kterým cestování zejména v zimních dnech činí potíže. Převážil názor věc vyřešit svépomocí. Budou osloveni účastníci-řidiči, případně bude možno telefonicky či jinak požádat o dopravu. Obsáhle byl diskutován návrh jednoho člena staršovstva uspořádat další biblická setkávání pro děti a rodiče. Konkrétně zřídit novou skupinu výuky náboženství pro děti a další skupinu pro modlitby se zpěvy z Taizé. V obou případech je navrhováno vytvořit nový tým a přibrat ke spolupráci kazatele mimo náš sbor. Staršovstvo shledalo, že další paralelní výuka náboženství pro děti by přinesla velké zatížení a rizika pro jednotu sboru. Při závěrečném hlasování tento návrh proto zamítlo. Dále však je nutné o práci s dětmi ve sboru aktivně hovořit a vyhledávat nové možnosti práce. Námět modliteb a zpěv z Taizé byl naopak schválen. Velkou část jednání zabraly přípravy Adventu a Vánoc. Všechny akce budou včas oznamovány obvyklým způsobem. Staršovstvo zamýšlí ve dnech 15.-17. března uskutečnit výjezdní zasedání ve středisku Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem. V týdnu se budou konat kromě obvyklých tato shromáždění: ve středu setkání maminek s dětmi v 9.30 ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově u Kostelíčka v 18 hodin biblická hodina Příští neděli po bohoslužbách se začíná zkoušet divadlo na vánoční slavnost. Prosíme všechny herce a herečky, aby se zkouškou počítali. Sestry Bára Kučerová, Hanka Dobešová a Zuzka Capoušková pořádají výměnný bazar oblečení SWAP. A takto zní pozvánka: Třeba si občas říkáte „Chtělo by to něco nového na sebe…“ nebo „Svoje nepoužívané nebo okoukané oblečení s chutí pošlu dál…“ Pokud je tomu tak, srdečně vás zveme na VÝMĚNU OBLEČENÍ NA FAŘE neboli SWAP. Akce se uskuteční 27. 11. 2018 od 18 do 20 hodin ve sborové místnosti. Přijďte si vybrat, vyzkoušet a zdarma odnést něco pěkného. Přijďte se podělit o to, co vám doma už dlouho jen leží, avšak druhým ještě dobře poslouží. Darování oblečení není podmínkou. Dejte si s námi kávu, čaj i něco na zub. Využijte dlouhý podzimní podvečer smysluplně. Vstupné 20 Kč bude využito na pokrytí energií a jako příspěvek na fungování sboru. Těšíme se! Dále se můžete zapojit do akce Krabice od bot – je to sbírka vánočních dárků pro znevýhodněné děti, organizovaná Diakonií ČCE. U nás ve sboru ji koordinuje Lenka Španihelová. Sběrné místo je v Ekocentru Paleta ve Štolbově ulici, otevřeno denně od 14 do 21 hodin. Na krabici s dárky, prosím, označte věk dítěte, a zda je dárek vhodný pro chlapce či pro dívku. Sbírka proběhne v termínu od 26. 11. do 9. 12. Díky všem za zapojení do sbírky. Rukodělný kruh bude pořádat i letos v adventu Dobročinný bazar , který se bude konat 1. adventní neděli 2. prosince. Přispějte podle svých možností a darujte do bazaru různé rukodělné výrobky nebo pečivo, cukroví, perníčky, vánočky, … nebo zpracované plody ze zahrad – med, marmelády, křížaly, ořechy, domácí nudle, šťávy, zavařené ovoce apod. Výrobky můžete již donášet, buď v neděli do kostela, nebo v týdnu do sborové kanceláře. Výtěžek bazaru je určen na kmotrovství – končícího u našich kmotřenců Maxima a Dáši na Ukrajině. A Tomáše Zbořila. Děkujeme za vaše dary a také za ochotu nakupovat. I letos bychom rádi pokračovali v tradici vánočních balíčků pro bezdomovce a lidi, kteří nemají nikoho, kdo by je obdaroval. Tyto balíčky připravujeme ve spolupráci s ostatními sbory v ekumeně i s okolními sbory našeho seniorátu. V loňském roce se podařilo shromáždit 237 balíčků, které udělaly obdarovaným radost. Byly rozděleny do pěti zařízení. Vzadu v kostele si vyzvedněte letáček s informacemi. Prosíme, abyste se napsali na žlutý papír na nástěnce – kolik balíčků připravíte. Děkujeme. V prosinci se budou také opět vařit polévky pro bezdomovce. Vaří se cca 30 l polévky, vždy ve čtvrtek ráno od 7 hodin. Leták je na nástěnce. Pomocníci ať se hlásí u Pavla Capouška. Uvítáme i finanční příspěvky na vaření polévek. Do konce listopadu můžete objednávat výrobky z Rolničky, plakátek je na nástěnce. Je možné objednat kávu, čaj z Fair Trade. Na nástěnce je vyvěšen soupis a pár kusů je k rozebrání pro ty, kdo nemají PC. Adventní sborový dopis pro členy sboru je připraven k roznesení. Prosíme, vyzvedněte si jej vzadu v kostele. Děkujeme moc za jeho roznesení. Víte-li o někom, kdo se nemůže z nějakého důvodu dostat do kostela a má zájem o VP v domácnosti, kontaktujte sestru farářku. Prosím, pište se na služby vaření kávy a čaje, 1. čtení, a přípravy květin. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj a rozhovor na faru.
 
Celý příspěvek

Ohlášky 11. 11. 2018

13. 11. 2018

Čtení: 1 Královská 8,41-43 Sbírka: Text: Lukáš 7,1-10 Účast: Písně: 168(1), 130, 692, 648, 684, 422, 1-2 Kazatel: Hana Ducho V 11 hodin se konají bohoslužby v HoJ. Dnešní sbírka je určena na pokrytí nákladů spojených s oslavou 100 let církve, které se konaly na konci září v Pardubicích. Dary můžete odevzdávat i proti pokladnímu dokladu. Sbírka z minulé neděle určená na stavební fond činila 2 916 Kč. Děkujeme. Dnes je to 100 let od konce první světové války . Synodní rada vydala k této příležitosti dopis, který si můžete přečíst na nástěnce. Minulou neděli se konala instalace naší bývalé vikářky Marie Jüptner Medkové v Předhradí. Přání je možné podepsat vzadu na zesilovacím zařízení. V sobotu se konal konvent : info Byli nuceni přemístit naše webové stránky jsme. Důvodem byl konec pronájmu prostoru na serveru a zachování maximálního bezpečí. Byla provedena záloha dat, aktualizace systému a přemigrování stránek na nově registrované umístění. Na staré adrese pardubice.evangnet.cz budete automaticky přesměrováni na novou ccepardubice.cz . Oficiální sborové stránky mají nyní adresu http://ccepardubice.cz . Celý poměrně složitý proces řešil s maximálním nasazením Milo Ducho. Velmi děkujeme. V týdnu se budou konat – kromě obvyklých- tato shromáždění: v úterý ve 14 hodin setkání starší generace, hostem bude paní Jará a bude mluvit o 100. výročí republiky ve středu v 18 hodin schůze staršovstva ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově na Dubině v 18 hodin biblická hodina, vede s. Hana Ducho Příští neděle je neděle křestní, bude pokřtěna Florence Prethero, dcera manželů Martiny (rozené Calajové) a Marka Prethero V sobotu 17. 11. od 9 hod proběhne brigáda na úklid sborových prostor –  chtěli bychom především trochu uklidit garáž, sklep na faře a nářaďovnu, vyčistit žlábky v Hronovické a gajgry. Dále opravit střechu v 669 a případně vyčistit půdu nad kostelem. Hlaste se u Vlastíka Janoucha. Jedná se o úklid prostor, které patří nám všem a je na nás zodpovědnost za jejich údržbu a péči o ně. Sestry Bára Kučerová, Hanka Dobešová, Zuzka Capoušková pořádají výměnný bazar oblečení. Tlumočíme jejich pozvánku: Třeba si občas říkáte  „Chtělo by to něco nového na sebe…“ nebo  „Svoje nepoužívané nebo okoukané oblečení s chutí pošlu dál…“  Pokud je tomu tak, srdečně vás zveme na VÝMĚNU OBLEČENÍ NA FAŘE neboli SWAP. Akce se uskuteční 27. 11. 2018 od 18 do 20 hodin ve sborové místnosti. Přijďte si vybrat, vyzkoušet a zdarma odnést něco pěkného. Přijďte se podělit o to, co vám doma už dlouho jen leží, avšak druhým ještě dobře poslouží. Darování oblečení není podmínkou. Dejte si s námi kávu, čaj, něco na zub. Využijte dlouhý podzimní podvečer smysluplně. Vstupné 20,- Kč bude využito na pokrytí energií a jako příspěvek na fungování sboru. Těšíme se! Dále se můžete zapojit do sbírky zvané Krabice od bot   – je to sbírka vánočních dárků pro znevýhodněné děti, organizovaná Diakonií ČCE. U nás ve sboru ji koordinuje Lenka Španihelová. Sběrné místo je v Ekocentru Paleta ve Štolbově ulici, otevřeno denně od 14 do 21 hodin. Na krabici s dárky, prosím, označte věk dítěte, a zda je dárek vhodný pro chlapce či pro dívku. Díky všem za zapojení do sbírky. Sbírka proběhne ve dnech 26. 11. – 9.12. Rukodělný kruh bude pořádat i letos v adventu dobročinný bazar , který se bude konat 1. adventní neděli. 2. prosince. Přispějte podle svých možností a darujte do bazaru různé rukodělné výrobky nebo pečivo, cukroví, perníčky, vánočky, … nebo zpracované plody ze zahrad – med, marmelády, křížaly, ořechy, domácí nudle, šťávy, zavařené ovoce apod. Výrobky můžete již donášet, buď v neděli do kostela, nebo v týdnu do sborové kanceláře. Dnes naposledy je možno přispět do sbírky na pomoc postiženým v Indonésii . Své dary můžete odevzdávat do pokladničky- domečku vzadu v kostele nebo proti dokladu. Prosím, pište se na služby vaření kávy a čaje, 1. čtení, a přípravy květin. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj a rozhovor na faru.
 
Celý příspěvek

Ohlášky 4. 11. 2018

9. 11. 2018

Čtení: Iz 61,1-3 Sbírka:   Text: Lk 4,16-21 Účast: 75/12 Písně: 118   702   631   694   Sv 135   485     Kazatel: Martin Kocanda       Děkujeme bratru Martinu Kocandovi za službu při dnešních bohoslužbách. Sbírka z dnešní neděle je určena na stavební fond našeho sboru. Sbírka z minulé neděle určená na sociální a charitativní pomoc vynesla v našem sboru 3.219 Kč. Děkujeme. Jsme zváni na instalaci naší bývalé vikářky Marie Jüptner Medkové. Slavnost se koná dnes 4. 11. 2018 v 15 hodin ve sboru Předhradí. Blíží se Vánoce a s tím i nacvičování na vánoční slavnost. Kdo chcete hrát, dnes naposledy se můžete přihlásit u Pavlíny Junové nebo se napsat na list vzadu v kostele. V týdnu se budou konat tato shromáždění: ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově U Kostelíčka v 18 hodin biblická hodina, vede br. farář Doležal v pátek 9.11. v 16 hodin se sejde na faře setkání k Světovému dni modliteb v pátek v 18 hodin začínají v Pardubicích seniorátní dny mládeže, které potrvají do soboty. V sobotu 10. 11. se bude v Chrudimi konat konvent našeho seniorátu. Sestra farářka má od 1. 11 do 7. 11. dovolenou, v případě pohřbu ji zastupuje František Plecháček. Pastorační pracovnice je dnes jako zástupce pastoračních pracovnic na instalaci pastorační pracovnice v Mělníce. Do středy je pak na Diakonickém setkání v Bystřici pod Hostýnem. Zástup v kanceláři je zajištěn Do poloviny listopadu pokračuje sbírka na pomoc postiženým v Indonésii. Své dary můžete odevzdávat do pokladničky- domečku vzadu v kostele nebo proti dokladu. Pronájem prostoru pro naše webové stránky na cizím serveru končí. Důvodem je zastaralost konceptu i použitých technologií, které neumožňují zachovat maximální bezpečnost. Díky této skutečnosti došlo k chybnému přesměrování a stránky se staly nedostupné dříve, než bylo avízováno. Tím se také zkomplikovala záloha dat. Data již máme pod kontrolou a hledáme nového vhodného poskytovatele prostoru pro naše stránky a cloudové služby. Poté dojde k migraci stránek na nové umístění. Celý problém řeší Milo Ducho s maximálním nasazením a snaží o zprovoznění stránek co možná nejdříve. Velmi děkujeme. Prosím, pište se na služby vaření kávy a čaje, 1. čtení, a přípravy květin. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj a rozhovor na faru.
 
Celý příspěvek

Kalendář 11 / 2018

5. 11. 2018

Kalendář 11 / 2018 Datum Den Co Kde Čas 01.11.2018 ČT Bohoslužby v Domově pro seniory Dubina Dubina 15:00 04.11.2018 NE Bohoslužby pro děti a dospělé – Martin Kocanda kostel 9:00 07.11.2018 ST Angličtina fara 14:00 Bohoslužby Sanatorim TOPAS Holice 14:00 08.11.2018 ČT Bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka U Kostelíčka 15:00 Konfirmační cvičení fara 16:30 Biblická hodina fara 18:00 09.11.2018 PÁ Světový den modliteb fara 16:00 9.11.-10.11.2018 PÁ-SO Seniorátní dny mládeže fara 18:00 11.11.2018 NE Bohoslužby – Hana Ducho kostel 9:00 Bohoslužby – Hana Ducho Horní Jelení 11:00 13.11.2018 ÚT Schůzka starší generace fara 14:00 Biblická hodina Horní Jelení 18:00 14.11.2018 ST Angličtina fara 14:00 Biblická pro děti fara 15:00 Schůze staršovstva fara 18:00 15.11.2018 ČT Bohoslužby v Domově pro seniory Dubina Dubina 15:00 Konfirmační cvičení fara 16:30 Biblická hodina fara 18:00 18.11.2018 NE Bohoslužby – Hana Ducho kostel 9:00 21.11.2018 ST Setkání maminek s dětmi fara 9:30 Angličtina fara 14:00 Biblická pro děti fara 15:00 22.11.2018 ČT Bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka U Kostelíčka 15:00 Konfirmační cvičení fara 16:30 Biblická hodina fara 18:00 25.11.2018 NE Bohoslužby – Jan Keller kostel 9:00 Bohoslužby – Jan Keller Horní Jelení 11:00 27.11.2018 ÚT Biblická hodina fara 14:00 28.11.2018 ST Angličtina fara 14:00 Biblická pro děti fara 15:00 29.11.2018 ČT Bohoslužby v Domově pro seniory Dubina Dubina 15:00 Konfirmační cvičení fara 16:30 Biblická hodina fara 18:00
 
Celý příspěvek