Jdi na obsah Jdi na menu

Chrudimský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Pardubice
  • Česká Třebová
 

Příspěvky

Ohlášky 15. 4. 2018

16. 4. 2018

Čtení: Iz 41, 10-14 Sbírka: Text: Mk 5,21-43 Účast: Písně: 667; 107; 379; 350; 702; 702,3 Kazatel: Kateřina Roskovcová Děkujeme sestře Kateřině Roskovcové z Nymburka za službu při dnešních bohoslužbách. Sestra Roskovcová vyrůstala na pardubické faře, je dcerou bratra faráře Doležala. Včera jsme podnikli výlet do Ležáků, mluvili jsme s paní Jarmilou Doležalovou, rozenou Šťulíkovou, poslední žijící rodačkou z Ležáků, a její dcerou. Připravili pro nás povídání a osobní svědectví, hodně jiné a intenzivnější než v oficiálních podkladech. Bylo nás 20 ze všech generací našeho sboru, i počasí se vydařilo. Jsme rádi, že jsme si mohli připomenout historii a krutou pomstu, vykonanou na civilním obyvatelstvu i způsob, jak se s tímto odkazem po válce zacházelo. Ve středu 11. dubna se konala řádná schůze staršovstva. Věnovali jsme se plánovaným akcím, nájemní smlouvě pro Hanu Ducho. Byl představen návrh nové koncepce nájemních smluv v domě č. 669. Projednávaly se podněty od členů sboru. V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme: – Ve středu – v 9,30 setkání maminek s dětmi, – v 18 hodin bude zde v kostele koncert Komorního orchestru Ignáce Františka Máry. – Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině. Hospodářská komise nás zve příští sobotu 21. dubna od 9 hodin na sborovou brigádu. Rádi uvítáme každou pomocnou ruku a to především mužskou. Chceme vyčistit půdu kostela, vyčistit studnu na farské zahradě, dodělat palisády kolem hřiště a ve farářském bytě provést závěrečné úpravy jako pověšení lustrů, konzolí a osazení dřezové baterie. Ženské ruce jsou vítány při úklidu. Podle počtu přítomných umyjeme okna na faře, za kostelem, kuchyň atd. Oblíbené hadříky, úklidové prostředky a kýble s sebou, počet erárních je omezený. Svačina zajištěna, s obědem počítáme v restauraci. Hlaste se u Vlastíka Janoucha, na úklid u Pavly Queisnerové. V neděli 22. dubna po bohoslužbách se na faře uskuteční Velká cena San Faryna – závod autodráh v dětské kategorii. Pro přihlášené počítáme se společným obědem, podrobnosti byly rozeslány e-mailem a jsou vyvěšeny vzadu na nástěnce a vitríně. Potřebujeme, abyste sebe a své ratolesti zapsali do závodu, máme dvě kategorií dětí dle věku. Proto neváhejte – hlaste se a přijďte závodit, povzbuzovat a pobavit se. Připomínám, že výnos z akce bude věnován na potřeby sboru. Hlaste se na víkendový pobyt v Chotěboři 4÷6. května. Bližší informace Vám poskytne pastorační pracovnice. Do konce měsíce května probíhá ve všech sborech naší církve sbírka Jeronýmovy jednoty. Výtěžek této sbírky je určen na stavební práce ve sborech. Sbory prostředky získají formou půjčky nebo daru. Prosím věnujte této sbírce pozornost, aby i v ostatních sborech mohly probíhat nutné rekonstrukce a stavební práce. Náš sbor předloni obdržel dar ve výši 100 000 Kč na opravy ve farářském bytě, před tím několikrát půjčku. Poslední splátka půjčky 60 000 Kč byla splacena v roce 2017. V roce 2017 jsme vybrali 14 430 Kč, z toho v Horním Jelení 1 650 Kč, v roce 2016 pak 23 730 Kč. Letáky s informacemi si můžete vyzvednout vzadu v kostele. Vzadu v kostele na zesilovacím zařízení je pokladna, do které můžete odevzdávat své dary. Dar můžete odevzdat také proti podpisu u Pavly Queisnerové. Prosíme, pište se na služby 1. čtení, přípravy květin a vaření kávy a čaje po bohoslužbách. Všechny tyto služby s vděčností a samozřejmostí přijímáme. Ale tíha jejich konání leží v našem velkém sboru pouze na několika málo lidech. Děkujeme, po výzvě z minulé neděle se přihlásila pouze Hana Capoušková. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni po bohoslužbách na rozhovor při kávě a čaji na faru. Po ohláškách následuje poděkování Jiřímu Doležalovi.
 
Celý příspěvek

Oznámení – brigáda 21. 4. 2018

14. 4. 2018

Hospodářská komise vás zve příští sobotu 21.dubna od 9 hodin na sborovou brigádu. Rádi uvítáme každou pomocnou ruku a to především mužskou. Chceme vyčistit půdu kostela, vyčistit studnu na farské zahradě, dodělat palisády kolem hřiště a ve farářském bytě provést závěrečné úpravy jako pověšení lustrů, konzolí a osazení dřezové baterie. Ženské ruce jsou vítány při úklidu. Podle počtu přítomných umyjeme okna na faře, za kostelem, kuchyň atd Oblíbené hadříky, úklidové prostředky a kyble s sebou, počet erárních je omezený…. Svačina zajištěna, s obědem počítáme v restauraci. Děkujeme. PAvla Queisnerová P.S. prosím, hlaste se dle svých ambicí a pracovních možností u Vlastíka Janoucha nebo u mě.
 
Celý příspěvek

Oznámení – klíče

14. 4. 2018

Prosíme, kdo jste vařil kávu, podívejte se, zda nemáte doma, v kabelce či v kapse kabátu klíč od fary na vaření kávy. Tento klíč se postrádá od poloviny února. Pokud jej nenalezneme, musí se vyměnit zámek od vchodových dveří na faře. Pokud klíč najdete doma v kabátě či v kabelce a nechcete jej předat osobně, můžete jej nechat ležet v košíčku na sbírku;-). Děkujeme
 
Celý příspěvek

Oznámení – sbírka JJ

14. 4. 2018

Do konce měsíce května probíhá ve všech sborech naší církve sbírka Jeronýmovy jednoty. Výtěžek této sbírky je určen na stavební práce ve sborech. Sbory je získají buď formou půjčky, nebo daru. Prosím věnujte této sbírce pozornost, aby i v ostatních sborech mohly probíhat nutné rekonstrukce a stavební práce. Vzadu v kostele na zesilovacím zařízení je pokladna, do které můžete odevzdávat své dar. Dar můžete odevzdat také proti podpisu u Pavly Queisnerové. nebo poslat na účet sboru č. 21 00 91 06 41/2010- s poznámkou JJ Náš sbor předloni obdržel dar ve výši 100 000 Kč na opravy ve farářském bytě, před tím několikrát půjčku. Poslední splátku půjčky 60 000 Kč byla splacena v roce 2017. V roce 2017 jsme vybrali 14.430, z toho v Horním Jelení 1.650,- v roce 2016 pak 23.730,- Odkaz na leták s informacemi posílám přílohou, papírový lze vyzvednout v kostele. https://www.ustredicce.cz/data/m/F/F/JJ-letak-2018.pdf Děkujeme, že sbírku podpoříte. Pavla Queisnerová
 
Celý příspěvek

Kázání 8. 4. 2018

13. 4. 2018

Pardubice 08.04.2018 Píseň písní 2, 8-13 Jan 20, 19-29 „Odvalen je kámen, prázdný hrob tu zbyl.“ Slavná píseň je toho důkazem: symbolem Velikonoc je prázdný hrob. Ženy šly ke hrobu, a našly jej otevřený a prázdný. Ježíšovo tělo nebylo nikde. A zazněla dobrá zpráva: „Ježíš je živý. Ježíš je jinde.“ evangelium je trochu zvláštní: na Vzkříšeného se díváme z hrobu. Říkáme, že už tu není, že je pryč. A tak to skutečně je: Ježíš zvítězil nad smrtí. Unikl hrobu. A teď je daleko. Jenže je daleko od hrobu. Což neznamená, že by byl daleko od nás. Jak jsme to slyšeli, to je pravý opak. Evangelista Jan to krásně popisuje: Ježíš po svém vzkříšení jde ke svým učedníkům. A to není snadné, vždyť se uzavřeli v nějaké místnosti ze strachu před lidmi. Dveře jsou zamčené. Ale Ježíš se nenechá odradit. A dostane se dovnitř. V tom je úžasná zpráva. Nejprve že vzkříšený neutíká pryč od lidí, ale že jde za těmi, kteří mu patří. Jde tedy i za námi. A nemůže mu v tom nic zabránit. Zamčené dveře nejsou překážkou. A stejně snadno vstupuje Ježíš i do našich srdcí, do našich bolestí, do našich strachů, do našich neúspěchů, do našich ztrát, aby tam přinesl Boží pokoj. Vždyť  Ježíš říká učedníkům: „Pokoj Vám!“ „Pokoj Vám!“, to bylo tehdy běžný pozdrav, něco jako „Ahoj!“ Ale v ústech Ježíšových je to mnohem víc. Ježíš neříká jenom: „Dobrý den! Jak se máte?“ Říká: „Pokoj Boží buď s Vámi!“. Anebo ještě konkrétněji: „Pokoj Boží je s Vámi!“ Ano, po Velikonocích je hrob prázdný. Ale životy a srdce učedníků nejsou prázdné. Jsou naopak plné Božího pokoje. Plné Ježíšovy přítomnosti. Plné té spásy, která dělá všechno nové. A to platí i pro nás: pro naše životy, pro naše srdce: jsou plné Božího pokoje. Když Ježíš říká: „Pokoj Vám!“, znamená to: „Bůh a jeho síla a jeho vlídnost a jeho péče jsou s Vámi! Přišel jsem Vás spasit. A to nejsou pouhá slova. To je skutečnost. Já jsem Boží láska k Vám. A nic Vás nikdy neodloučí ode mne, Vašeho bratra a Vašeho přítele.“ Hrob je prázdný. Smrt byla poražena. Ale velikonoční dobrá zpráva je především, že už nic nepřekáží Boží lásce, Boží spáse. Že svět je nyní plný Boží síly. Že náš život je plný Kristovy přítomnosti. Hrob, do kterého se učedníci zahrabali ze strachu, už není hrob. Vždyť je plný života. Je plný Kristova života. Života, který je silnější než všechno ostatní. Života, který je silnější než smrt. Kristus říká: „Pokoj Vám!“ A tato slova jsou plná síly a světla. Hřejí jako slunce v létě. Ale ve skutečnosti jsou ještě lepší než slunce. Vždyť slunce je jenom ohnivá koule, bez osobnosti, bez života. Zatímco Kristus má tvář i srdce. Mluví na nás. Dívá se na nás. Zajímá se o nás. Proto nesmíme vidět za vzkříšením jen sílu života. Vždyť je v tom i vůle a záměr. Kristus chce, abychom i my měli podíl na jeho životu, aby i nám smrt už nemohla ublížit. Evangelista to jasně ukazuje: Kristus vstává z mrtvých, a hned jde za svými učedníky, aby jim přinesl život, kterému už nic nemůže bránit. Velikonoční síla není anonymní. Má tvář. Pochází od někoho, který ví, co dělá, a pro koho to dělá. A proto nejsou Velikonoce jen dobrá zpráva, ale také a hlavně setkání. Tomáš to dobře pochopil. Jemu nestačilo, že někdo viděl Ježíše živého. „Ježíš je živ!“, to je titul do novin. Něco výjimečného se někde stalo. A my koukáme. Ale jen ze zvědavosti. Tomáše nezajímá, že je Ježíš živý. Chce s ním osobní kontakt. Chce se dotýkat jeho rán, aby si byl jistý, že se ho jeho rány týkají. Ano, Tomáš se chce setkat, ne se zajímavou osobností, ale s tím, kdo položil svůj život za něho, a který pro něho zvítězil nad smrtí. Jak říká evangelista: Ježíš vyhověl jeho přání. Tomáš se s ním setkal. Viděl jeho rány a pochopil, že se ho týkají. A proto řekl s úžasem a s vděčností: „Můj Pán a můj Bůh!“ „Můj Pán a můj Bůh!“: tato slova jsou mimořádně důležitá. A bez nich by nebyly Velikonoce Velikonocemi. Vždyť Velikonoce nejsou jen zázrak: mrtvý, který se vrátil k životu. Velikonoce nejsou jen dobrá zpráva: „Smrt byla porážená!“ Velikonoce nejsou jen naděje, že pomoc plná síly může zasáhnout do našich životů. Tomáš to pochopil: o Velikonocích nejde jen o lidstvo všeobecně. Jde o mne osobně. Vždyť na mne Kristus myslel, když zemřel na kříži. Na mne myslel, když vstal z mrtvých. A proto Tomáš říká: „Můj Pán a můj Bůh!“ Neříká: „Pane vesmíru!“ Neříká: „Bože nebes!“ Říká: „Můj Pán a můj Bůh!“ A tato slova jsou důležitá. Bez toho osobního vyznání, bez vyznání toho osobního vztahu ke Kristu by něco zásadního chybělo. Vždyť Kristus nevstal z mrtvých jen proto, aby dokázal, že to je možné. Vstal z mrtvých, abych já měl podíl na jeho životě, abych já nebyl pohlcen smrtí. Ano, Kristus to udělal pro mne. Kristus na mne myslí. To lze vidět i při setkání s učedníky. Vždyť Ježíš říká: „Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“ Tato slova nejsou pro Tomáše. V tom případě by Kristus řekl: „To je smutné, že jsi mě musel vidět, abys věřil“. Ale Kristus neříká: „To je smutné, že jsi mě musel vidět, abys věřil“. Říká: „Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“ A myslí přitom na všechny věřící, kteří se s ním nikdy nesetkají v těle. Myslí na nás. Myslí na mne. A to je důležité. Vždyť jeho hrob je už dva tisíce let prázdný. A Kristus není nikde vidět. Evangelium může vypadat jako pohádka, sice krásná, ale velice vzdálená od našeho života. Mohli bychom se ptát: „V čem se nás tyto události týkají? Vždyť se to všechno stalo už tak dávno.“ Ale ve skutečnosti se Velikonoce píší i dnes. Vždyť já žiji dnes. A pro mne vstal Kristus z mrtvých. Abych já byl naplněn Božím pokojem. Aby mě už nic nemohlo odloučit od Boží lásky. Tomáš se potřeboval setkat s Ježíšem, aby pochopil, že pro něho položil svůj život a vstal z mrtvých. Chtěl se dotknout Krista, aby si mohl být jistý, že se ho to všechno týká. Kristus říká: „Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“ To znamená: „Blahoslavení, kteří se mě nemohli dotknout, ale kterých jsem se mohl dotknout svým svatým Duchem.“ Vždyť víra není vztah jednostranný. Kristus nám není lhostejný. Ale my také nejsme Kristu lhostejní. Věříme v někoho, kdo nás zná. Věříme v někoho, kdo nás miluje. Věříme v někoho, kdo se nás dotýká svým Duchem. Kristus je náš současník. Není to postava z minulosti. O Velikonocích to jasně vyznáváme, když říkáme, že Kristus je živý. Ano, Kristus je živý dnes, a bude živý i zítra. A je živý pro nás: abychom i my byli živí životem, který už nic nemůže zastavit. Proto Tomáš řekl: „Můj Pán a můj Bůh!“ A je dobré, že vyslovil tato slova. Vždyť o to ve víře jde. Archeologové zkoumají, kde je hrob, kam bylo uloženo Ježíšovo tělo. A další vědci hledají důkazy pro anebo proti vzkříšení. Ale to není starost věřících. Nechceme pochopit. Chceme prostě žasnout a děkovat, protože Vzkříšený přišel za námi, a nic nás nemůže odloučit od lásky Boží, která je v něm. Ano, Kristus vstal z mrtvých. A vstal z mrtvých pro nás. Je zde s námi v tomto kostele a přináší nám Boží pokoj. Co k tomu říct? Jen to malé vyznání, každý za sebe: „Můj Pán a můj Bůh!“ Amen Modleme se: Pane Ježíši Kriste, Ty jsi s námi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Děkujeme Ti za Tvou věrnost a za Tvou pomoc. Tvé světlo svítí v našich temnotách. A už nyní žijeme z
 
Celý příspěvek

Ohlášky 8. 4. 2018

9. 4. 2018

Čtení: Píseň písní 2,8-13 Sbírka: Text: Jan 20, 19 – 28 Účast: 75/8 Písně: 346, 116, 634, 648, 420, 660 Kazatel Jean- Nicolas Fell Děkujeme bratru Jean-Nicolas Fellovi za službu při dnešních bohoslužbách. A vítáme jej ve sboru, kde sloužil v letech 2000 – 2002. Vítáme i jeho rodinu. V 11 hodin začínají bohoslužby v kazatelské stanici Horní Jelení. Sbírka z minulé neděle na Hlavní dar lásky JJ činila v Pardubicích 5065 Kč, 1100 Kč v Horním Jelení a 500 Kč dar. Dnes v 17 hodin bude v kostele koncert. Hrát budou: Radka Piskačová – varhany, Zdeněk Häckl – housle. Zazní skladby J. S. Bacha , W. A. Mozarta, B. Martinů, J. Masseneta, Vstupné dobrovolné, všichni jsme zváni. V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme: V úterý setkání starší generace v 14 hodin, Daniela Mustilová bude promítat obrázky ze svého působení v pobaltských státech. Ve středu v 18 hodin bude staršovstvo Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka Příští sobotu se koná výlet do Ležáků – zájemci, pište se ještě dnes. A také se přihlašujte  na víkendový pobyt v Chotěboři 4÷6. května. Bližší informace Vám poskytne pastorační pracovnice. Ve dnech 13. a 14. dubna se koná setkání seniorátní mládeže v Hedči. Pastorační pracovnice Pavla Queisnerová bude od pondělí do středy na semináři pastoračních pracovnic v Kloboukách u Brna. Služba v kanceláři je zajištěna. Prosíme, abyste uhradili své předplatné za časopisy Český bratr a Kostnické jiskry. Připomínáme konání jarní brigády v sobotu 21. dubna na farské zahradě. Brigádníci – hlaste  se u V. Janoucha nebo u ostatních členů hospodářské komise. Prosíme, pište se na služby 1. čtení, přípravy květin a vaření kávy a čaje po bohoslužbách. Všechny tyto služby s vděčností a samozřejmostí přijímáme. Ale tíha jejich konání leží v našem velkém sboru pouze na několika málo lidech. Doma zvládneme si sami kávu a čaj uvařit, pojďte si to vyzkoušet na faře pro větší počet lidí. Vařit mohou velcí i malí, v různých skupinách, jak se domluvíte. Pak si budeme této služby více vážit, když zjistíme, kolik práce za ní je. Děkujeme. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni po bohoslužbách na rozhovor při  kávě a čaji na faru. Přečteno poděkování od Ladislava Dlouhého – LD děkuje staršovstvu i celému sboru za poskytnutí ubytování a pomoc v nouzi a sděluje, že se chce stát členem pardubického sboru.
 
Celý příspěvek

Ohlášky 1. 4. 2018

3. 4. 2018

Čtení: Sbírka: Text: Účast: Písně: Kazatel: Ladislav Beneš Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za službu při dnešních bohoslužbách. Kurátor poděkování br. Benešovi za službu na kazatelně našeho sboru, které si velmi vážíme. V 11 hodin začínají bohoslužby v kazatelské stanici Horní Jelení. Zítra, na Velikonoční pondělí se bohoslužby nekonají. V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:: - Ve středu v 9.30 se na faře sejdou maminky s dětmi, - Ve čtvrtek - V 15 hodin budou bohoslužby s večeří Páně v Domově pro seniory na Dubině, bohoslužby vykoná br. far. František Plecháček - V 19.10 se sejde na faře rukodělný kruh. V neděli 8. dubna v 17 hodin bude v kostele koncert. Hrát budou – Radka Piskačová – varhany a Zdeněk Häckl – housle. Zazní skladby J. S. Bacha , A. Mozarta, B. Martinů, J. Masseneta, … Vstupné dobrovolné, všichni jsme zváni. Pište se vzadu v kostele na výlet do Ležák 14. dubna a víkendový pobyt v Chotěboři 5÷6. května. Bližší informace Vám poskytne pastorační pracovnice. Prosíme, aby jste uhradili své předplatné za časopisy Český bratr a Kostnické jiskry. Farářka Hana Ducho se s rodinou přistěhuje do Pardubic již v červenci. Budou se zabydlovat a aklimatizovat a v září se plně zapojí do sborového života. Paní farářka hledá někoho, kdo by jí občasně pohlídal mladšího syna. Pokud byste o někom věděli či měli sami zájem, přihlaste se. Hlídání by bylo hrazené. Prosíme, kdo jste vařil kávu, podívejte se, zda nemáte doma, v kabelce či v kapse kabátu klíč od fary na vaření kávy. Tento klíč se už 2 měsíce postrádá. Pokud jej nenalezneme, musí se vyměnit zámek od vchodových dveří na faře. Děkujeme. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.
 
Celý příspěvek

Ohlášky 30. 3. 2018

31. 3. 2018

Čtení: Sbírka: Text: Účast: Písně: Kazatel: Jiří Doležal Děkujeme bratru faráři Jiřímu Doležalovi za službu při dnešních bohoslužbách. V neděli se konají bohoslužby v 9 hodin s VP a sbírka je určena na hlavní dar lásky Jeronýmovy Jednoty – letos je určen na opravu kostela ve sboru v Opatovicích, v našem seniorátu. Na Velikonoční pondělí se bohoslužby nekonají. Pište se vzadu v kostele na výlet do Ležák 14. dubna a víkendový pobyt v Chotěboři 5÷6. května. Bližší informace Vám poskytne pastorační pracovnice. Farářka Hana Ducho se s rodinou přistěhuje do Pardubic již v červenci. Budou se zabydlovat a aklimatizovat a v září se plně zapojí do sborového života. Paní farářka hledá někoho, kdo by jí občasně pohlídal mladšího syna. Pokud byste o někom věděli či měli sami zájem, přihlaste se. Hlídání by bylo hrazené. Prosíme, kdo jste vařil kávu, podívejte se, zda nemáte doma, v kabelce či v kapse kabátu klíč od fary na vaření kávy. Tento klíč se už 2 měsíce postrádá. Pokud jej nenalezneme, musí se vyměnit zámek od vchodových dveří na faře. Děkujeme. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.
 
Celý příspěvek

Kázání 25. 3. 2018

29. 3. 2018

Zacharjáš 9,9 Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. Matouš 21,1-11 1 Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky 2 a řekl jim: „Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. 3 A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: ‚Pán je potřebuje.‘ A ten člověk je hned pošle.“ 4 To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka: 5 ‚Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu.‘ 6 Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. 7 Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. 8 A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. 9 Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!“ 10 Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch; ptali se: „Kdo to je?“ 11 Zástupy odpovídaly: „To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji.“ Milé sestry, milí bratři, blíží se velikonoce a k Jeruzalému se valí masa lidí. Rozeznáváme jednotlivé postavy; jdou tu mladí, staří, muži, ženy. Někteří kráčejí tiše, jiní si mezi sebou polohlasně povídají. Skupinka vzadu zpívá. V početném davu nacházíme Ježíše se svými nejbližšími, s učedníky. A také mnoho těch, které shromáždil, kteří se za ním vydali, aby byli s ním, slyšeli jeho slova, popřípadě viděli nevídané. Ve vzduchu je cítit divné napětí. Lidé čekají, že se něco stane. V Jeruzalémě se něco stane a já chci být u toho! Jeruzalém není jen hlavním městem země. Je místem, s nímž je zvláštním způsobem spojen osud Izraele. Co vlastně Ježíš ve svatém městě zamýšlí? Proč se tentokrát rozhodl pro tak nápadný příchod? Mezi lidmi se už o tom začíná hovořit jako o hotové věci. Že nevíte, co mám na mysli? Tak poslouchejte. Ale nikomu ani muk, tohle se těm nahoře nebude líbit. Hlavně si dejte pozor, abyste se neprořekli před dětmi! Zkrátka: Ježíš přece často mluvil o Božím království. Vzpomeňte si: S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl…, nebo: Království nebeské je jako hořčičné zrno, Království nebeské je jako kvas… Pořád dokola. Lidé dychtivě naslouchali, pochopitelně. Kdo z vás by nechtěl žít v systému, který je spravedlivý, kde se právo neohýbá, kde nevládnou prachy a známosti, kde mají lidé k sobě blíž, kde vládne radost a pokoj. Lidé jsou natěšeni. Plni očekávání. A s tímhle obcházel venkov. Ale dnes se Ježíš chystá do Jeruzaléma. Do hlavního města. Rozumíte? Spojili jste si to? Vyhlásí Ježíš v Jeruzalémě Boží království? To zaslíbené království pokoje? I učedníci si stále hrají s myšlenkou, že Boží království se v Jeruzalémě uskuteční. Ovšem Ježíš mluví jinak. Opakovaně, téměř bychom mohli říci systematicky, je připravuje na to, o co v Jeruzalémě půjde. Že ho čeká utrpení, odsouzení a smrt. Syn člověka bude vydán do rukou synů lidských. Tohle nechtějí slyšet. „Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!“ Jeho slova učedníky rozladí. Nejen kvůli tomu, co Ježíše čeká. Oni sami si svou budoucnost a spásu také představují jinak. Proto si je bere stranou a znovu jim říká: Jdeme do Jeruzaléma , kde Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho na smrt a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali; a třetího dne bude vzkříšen . Ježíš ví, do čeho jde. Není naivní; ví, jak je některým lidem trnem v oku. Ví, na jaké protivníky narazí a co se od nich dá čekat. Reakce náboženských autorit je předvídatelná a tresty smrti řeší Pilát. Ježíš sám sebe neutěšuje, že jeho úděl bude na poslední chvíli zvrácen. Neočekává zásah nebeské ochranky ani ozbrojené povstání svých příznivců. To, co se v nejbližších dnech odehraje v Jeruzalémě, nebude tragický omyl, nedopatření, ke kterému došlo shodou náhod. Svému utrpení, odsouzení a smrti přikládá hluboký smysl. Jde o Boží plán. To Bůh jedná. Bojuje za záchranu svého stvoření, našeho života i naší svobody. My malověrní, hádaví, sobečtí lidé stojíme Kristu za to, aby za nás trpěl! Jeruzalém je již nadohled. Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko , rozdává instrukce Ježíš. Odvažte je a přiveďte ke mně. Počkej, Ježíši, ty sis vyhlédl osla? Takové nemožné zvíře, které máme spojené s nespolehlivostí a s chudobou? Zasloužíš si něco důstojnějšího. To chceš přijet do svatého města na vypůjčeném oslu? Představovali jsme si, že využiješ této jedinečné chvíle. Příležitosti, kdy dav je natěšený, plný očekávání. Však víš, jaká je síla masy. Když se jim ukážeš jako respektuhodný král, když od tebe lidé uslyší, co slyšet chtějí, když je správně nasměruješ, půjdou, kam si budeš přát. Uděláš v hlavním městě dojem. Mohl bys toho tolik dokázat a ty sedláš osla! Ale Ježíš už nic neříká. Nemusí. Obraz, který se lidem nabízí, obraz krále na oslu, je mnohem působivější a výmluvnější než tisíce slov. Tady nepřijíždí vojevůdce, který by chtěl mocensky zatočit s Římem. Nepřijíždí revolucionář, toužící bohatým brát a chudým dávat. Nepřijíždí zoufalec, který všechno prohrál a naposledy by se chtěl pokusit o působivé gesto. Nepřijíždí člověk odtržený od reality, jenž opovrhuje vším tělesným a vznáší se v nadzemských duchovních sférách. Přijíždí skutečný král. Ovšem král jiný než panovníci, kteří se nám pokoušejí vládnout. Král, jenž svou moc nemusí opírat o sílu zkrvavených mečů, o šibenice a kriminály, o sejfy se zlatem, o diamantové doly a ropná pole. Přijíždí král svou podstatou. Však mnozí pochopili. Tady k nim přichází král předpovězený prorokem Zacharjášem: jejich král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu . Slova Zacharjášova proroctví byla tehdy v běžném povědomí, jako u nás třeba filmová pohádka Pyšná princezna. A jako my se chytáme, uslyšíme-li hlášku: „Našli, rádcové moji?“, porozuměli ti, kdo uviděli Ježíše sedlajícího osla. Odsekávají zelené větvičky, ratolesti, sundávají si saka a kabáty a pokládají je do prachu cesty, aby z nich vytvořili pestrobarevný koberec. Dávají, co mají, aby svému králi vzdali čest: „Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!“ Tak je to správné, tak to má být, chválit a slavit svého Pána vším, co máme po ruce a k dispozici: svým oblečením, ratolestmi, písničkou, talentem, modlitbou, otevřeným srdcem – jistě bychom toho vymysleli mnohem víc. Hosanna na výsostech! Kristus, tichý král, vjíždí do Jeruzaléma. Blíží se k cíli své cesty, jeho čas se krátí a naplňuje.  Mnozí ještě netuší, jak rychlý spád věci dostanou, jak hrůzný je scénář blízké budoucnosti jejich Mistra. Před námi se otevírá velikonoční týden a my máme příležitost znovu uslyšet, jak těžce a nesamozřejmě zápasil o náš život. Kristus vjíždí na oslu do Jeruzaléma, zástup před ním i za ním volá Hosanna a celé město je vzhůru nohama. Občané se nervózně ptají jeden druhého: kdo to je? Kdo to přichází?! Pomodlíme se: Svatý a mocný Bože, svobodně, ze své vůle jsi přijel do Jeruzaléma, abys v utrpení, v opu
 
Celý příspěvek

Kalendář 04 / 2018

28. 3. 2018

Kalendář 04 / 2018 Datum Den Co Kde Čas 01. 04. NE Neděle velikonoční, bohoslužby s vysluhováním kostel 9:00 svaté večeře Páně– Ladislav Beneš Horní  Jelení 11:00 04. 04. ST Setkání maminek s dětmi fara 9:30 Angličtina fara 14:00 Biblická pro děti fara 15:15 05. 04. ČT Bohoslužby v Domově pro seniory Dubina 15:00 Biblická hodina fara 18:00 Schůzka rukodělného kruhu fara 19:15 08. 04. NE Bohoslužby- J-N Fell kostel 9:00 Bohoslužby Horní Jelení- J-N Fell Horní Jelení 10:40 10. 04. ÚT Schůzka starší generace fara 14:00 Biblická hodina Horní Jelení 17:30 11. 04. ST Angličtina fara 14:00 Bohoslužby v Sanatoriu TOPAS Holice 14:00 Schůze staršovstva fara 18:00 12. 04. ČT Bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka 15:00 Biblická hodina fara 18:00 14. 04. SO výlet Ležáky s přespáním na faře 15. 04. NE Bohoslužby- Kateřina Roskovcová kostel 9:00 18. 04. ST Setkání maminek s dětmi fara 9:30 Angličtina fara 14:00 Biblická pro děti fara 15:15 19. 04. ČT Bohoslužby v Domově pro seniory Dubina 15:30 21. 04. SO brigáda fara fara 9:00 22. 04. NE Bohoslužby – Ladislav Beneš kostel 9:00 Bohoslužby – Ladislav Beneš Horní  Jelení 10:45 Velká cena San Faryna Junior fara 11:00 24. 04. ÚT Biblická hodina fara 14:00 25. 04. ST Angličtina fara 14:00 Biblická pro děti fara 15:15 26. 04. ČT Bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka 15:00 Biblická hodina fara 18:00 29. 04. NE Bohoslužby- Gerhard Frey Reininghaus kostel 9:00
 
Celý příspěvek