Jdi na obsah Jdi na menu

Chrudimský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Pardubice
  • Česká Třebová
 

Příspěvky

Kázání 14. 10. 2018 Hana Ducho – instalace

18. 10. 2018

Kázání Žalm 91,4 Instalace 14. 10. 2018 Pardubice Z ákladem kázání je žalm 91., který jste slyšeli, budu se soustředit zejména na tento verš: „Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště…“ Milí přátelé v Kristu, když jsme se v červenci stěhovali do Pardubic, napsal mi jeden kamarád přání: „ Dobře tam odstartuj svou velkou Pardubickou“ . Pobavilo mě to. Tenkrát jsem netušila, že se moje instalace bude konat právě v den Velké pardubické. Vlastně by se daly najít podobné rysy mezi farářskou prací a dostihovým závodem. Farářská práce je taky někdy závod – s časem; adrenalin, nejistota a strach, zdolávání překážek – úspěšné i takové, které doprovází pád a zranění. Závodník ani farář se neobejde bez dobré vnitřní přípravy a disciplíny, bez předchozích zkušeností; neobejde se bez podpory, povzbuzování nejbližších, kamarádů a kolegů a bez spolupráce s mnoha a mnoha dalšími lidmi. Koňské závody a farářská práce je ale také radost a čest… Tu „velkou pardubickou“ nestartuju já sama za sebe. Startujeme ji všichni společně, protože jsme všichni vzájemně propojeni. Naše životy na sobě závisí. Jsme propojeni láskou . Lidskou, mezilidskou a Boží. Bůh tě přikryje svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště – tato slova jsem pro dnešní příležitost vybrala z prostého důvodu. Mám celý tento žalm velice ráda, životně mě dlouhodobě doprovází a nese. Mám pocit, že si ten žalm spíš vybral mě než já jeho. Ráda bych se s Vámi podělila o jeho poselství. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště . To je obraz o Boží ochraně. Autor žalmu popisuje, před čím vším potřebuje ochránit. Mluví o osidlech lovce, jeho léčkách a letících šípech; zmiňuje zhoubný mor, nákazu, nemoc; pak taky různá zvířata – lva, zmiji, draka a nakonec temnotu, noc. S tím vším máme zřejmě všichni nějakou zkušenost ze svého života. Pereme se například se zhoubnými nemocemi. Moc dobře si uvědomujeme chatrnost svého těla. Zkušenost máme i s lovci. Známe lidi, kteří nám staví do cesty různé nástrahy , aby nám znepříjemnili život. Nějak je štveme a oni se potřebují mstít. Známe lidi, kteří na nás odkudsi zezadu střílí své otrávené šípy. Vypouští z úst ostrá jedovatá slova, která nás ranní, otráví nám život. Podobně to je se zvířaty . Našli bychom, myslím, ve svém okolí lidi, co se chovají jako řvoucí lev, který se sápe po kořisti. Člověka, co se chová jako úlisný had, který nás chce obelstít. Nebo jako několikahlavá saň, která produkuje jenom zlo a násilí. Co se skrývá za takovým chováním? Možná jen obyčejná touha po moci nebo ziskuchtivost. Ale my vlastně nevíme, odkud jejich chování pramení. Kdo nebo Co je ponouká ke zlému. Nevidíme do hlubin jejich duše. Jen se s takovými lidmi potýkáme a zápasíme. Stejně jako autor žalmu máme dost možná zkušenost i s onou hrůzou noci . S takovým tím divným prázdnem a pustem, kdy je do temnoty zahalena naše víra, naděje i láska. Smysl života. Různá temná období patří k životu, i k životu s Pánem Bohem. A patří nejen k životu osobnímu, mému, tvému. Ale taky sborovému. I jako sbor, nebo církev, jsme byli v dějinách vystaveni nejen všelijakým nástrahám, léčkám, útokům šelem, ale i temným obdobím. Bůh tě přikryje svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště …Tebe přikryje. Ty máš útočiště. Každý kdo tu jsme. Ale také Ty, pardubický sbore. Ty, Kristova církvi po celém světě. Bůh nás neopouští. Je tady se svými křídly, pod která se smíme schoulit a nechat se obejmout jeho láskou a něhou. V Bohu máme své útočiště, k němu smíme utíkat, když nás potká něco zlého. Když nás sevře strach a bezmoc. Smíme se k němu utíkat ve chvíli, když nedokážeme rozpoznat dobré od zlého. Oni nás totiž někteří lovci loví moc šikovně. Nabízí kde co všechno, slibují úspěch, peníze, skvělé prožitky. Jiné nabídky jsou oproti tomu obyčejné, nic moc, nudné. A my kolikrát nevíme, kterým směrem se dát. Jestli ty sliby jsou příslibem opravdu dobré budoucnosti a požehnání. Anebo zda jsou to jen osidla zlého lovce, jeho důvtipná a promyšlená manipulace s naší slabostí. My mu „sedneme na lep“ a po další část života budeme otročit. Hospodinova křídla umožňují poklidný prostor, čas a svobodu umět se v životě rozhodnout. A rozhodnout se správně. Bůh nám v pravou chvíli ukáže, kudy se v životě dát. Co je pro náš život dobré a co nás naopak může lidsky zničit, zbavit svobody a lidské důstojnosti. Profesor SZ Jan Heller v podobné souvislosti jednou řekl: „Vezmi raději trápení od Pána Boha a s ním než tzv. radost u někoho, s kým ten konec bude neblahý.“ Přikryje tě svými perutěmi… já věřím, že i tehdy, když se s něčím zlým přece jen zapleteme . Tedy, když se já sama stanu střelcem jedovatých šípů, záludnou zmijí, strůjcem nepokoje a zranění. Mohu si tento svůj stav přiznat,  a smím se k Bohu vrátit. Pod jeho křídly milosti a odpuštění dostávám novou šanci pro život. Bůh je tady pro mě. Pro Tebe, pro nás. Pro svou církev po celém světě. A už tolikrát v životě i dějinách byl…Možná si to uvědomujeme až zpětně. Děkujme za to. Pod Božími křídly mám své útočiště. Pro mě z toho plyne jedna výzva nebo pozvání. Když žiju z téhle boží přízně a blízkosti, smím se i já stávat takovým člověkem, aby v  mé blízkosti druzí lidé nacházeli své útočiště. Nemám si hrát si na Boha, nesmím se pokoušet zastoupit jeho místo. Smím se stávat člověkem, který umí rozprostírat křídla nad těmi, kdo potřebují pomoc a zastání. Kdo selhali a potřebují slyšet slovo milosti a odpuštění a novou šanci. Kdo potřebují blízkost, když je obklopila temnota a oni se chvějí z hrůzy noci. Je to výzva pro mě, i pro tento kostel a toto společenství. Přála bych si, aby zde byli vítáni všichni hledající útočiště, aby zde zakoušeli, že se nad nimi rozprostírají Boží ale i naše lidská láskyplná křídla. Bůh nás zvláštním (až záhadným) způsobem vede k sobě a propojuje nás. Vede nás k lidem, které bychom si kolikrát sami od sebe nevybrali – třeba podle sympatií nebo kvalit. Propojuje nás s lidmi, kteří jsou úplně jiní, ve všem odlišní; dokonce i s těmi, kteří nás strašně štvou. Takovou moc má Pán Bůh. Přikrývá všechny naše zmatky, neporozumění i konflikty svými perutěmi. A z toho všeho nás vede a někdy dokonce nese na cestu novou. K sobě. Vždy znovu nás svým Duchem obnovuje a tak se my máme z čeho radovat a pro co žít. Ať nám tu společnou pardubickou Pán Bůh požehná. Těším se na ni! Amen
 
Celý příspěvek

Ohlášky 14. 10. 2018

16. 10. 2018

Čtení: Iz 55, 6-13 Sbírka: Text: Účast: Písně: 166; 111; 604; 446; 602; 699 Kazatel: Kristýna Sobotková Děkujeme za službu při dnešních bohoslužbách sestře Kristýně Sobotkové. Dnes odpoledne v 15 hodin se koná slavnostní instalace Hany Ducho za farářku našeho sboru. Děkujeme za vaši pomoc na faře, donesení pohoštění. Rozpis služeb je vylepen na místnosti pro děti, ještě není všechno obsazeno, budeme rádi za pomoc na závěr s úklidem a praním použitých ubrusů a ručníků. Minulý týden zemřel bratr Vlastimil Kroulík z Černé za Bory, rozloučení se koná ve čtvrtek v 11 hodin v kostele. Zemřela sestra Drahomíra Marková, rozloučení se koná v pátek v 11 hodin v kostele. Ve středu se sešlo staršovstvo k řádné schůzi. Hodnotili jsme průběh oslav 100 let vzniku církve. S radostí jsme ocenili skvělé služby všech dobrovolníků, ale také doporučili, co by se při příštích akcí mohlo organizačně dělat lépe. Byl představen a projednán možný výhled hospodaření našeho sboru do roku 2025, plánovali koncerty ve sboru, otevřeli možnost družby se sbory v zahraničí, řešili jsme rozvoj v oblasti IT a věnovali jsme se dalším provozním záležitostem sboru. V týdnu se konají následující shromáždění: - ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově na Dubině v 16,30 se sejdou konfirmandi v 18 hodin biblická hodina, vede Hana Ducho Bratr Víšek namaloval obraz Pardubic pro sestru administrátorku Lavickou, můžeme jej podepsat vzadu v kostele. Stejně tak přání pro Jiříka Haüszlera, který se po úrazu zotavuje doma. V sobotu 27. října se koná na faře seminář historické společnosti Veritas na téma Veritas v připomínce roku 2018. V neděli 28. října je neděle Díkčinění. Přineste, prosím, co jste doma vypěstovali, sklidili nebo něco upečte. Všechny donesené věci si pak zase můžete odnést. Po bohoslužbách se budou opět promítat fotky ze života sboru o prázdninách. Původně jsme se společným obědem nepočítali, ale po oslavách 100 let církve máme zamraženou omáčku na těstoviny, sýr a balíky těstovin, takže jednoduchý oběd je připraven. Hlásit se k němu můžete na papíře na místnosti pro děti. Pastorační pracovnice má příští týden dovolenou. Prosím, pište se na služby vaření kávy a čaje, 1. čtení, a přípravy květin. Všichni, domácí i přespolní, jsme zváni na kávu a čaj na faře.
 
Celý příspěvek

Kázání 14. 10. 2018

16. 10. 2018

Píseň při příchodu kazatele: 166 Pán Bůh je přítomen Pozdrav: Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. Bratři a sestry, přátelé, děti, vítejte na dnešních bohoslužbách. Introit: Haleluja. Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění. Činy Hospodinovy jsou velké, vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli. Velebné a důstojné je jeho dílo, jeho spravedlnost trvá navždy. On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování. Dal potravu těm, kdo se ho bojí, navěky je pamětliv své smlouvy. Svému lidu ohlásil své mocné činy, že mu dá dědictví pronárodů. Činy jeho rukou jsou pravda a právo, všechna jeho ustanovení jsou věrná, spolehlivá navěky a navždy, pravdou a přímostí vytvořená. Seslal svému lidu vykoupení, ustanovil navěky svou smlouvu. (Ž 111, 1 -9a) Píseň: Ž 111 Slavit budu Boha svého Modlitba: Hospodine, náš Pane, tvoje myšlení je myšlení o pokoji. V našem trápení máš i ty své trápení. Dokázal jsi to, když jsi k nám poslal svého Syna Ježíše Krista. On přemohl naše nemoci, utrpení i smrt. Zjevil nám svoji lásku i tajemství své slávy. Pane Ježíši Kriste, přicházíme za tebou se svými starostmi a trápeními. Každý z nás má svou bolest. Pane, nejsme hodni, abys vstoupil pod naši střechu. Řekni jen slovo a budeme uzdraveni. Duchu svatý, dej svou mocí, abychom Kristovo slovo přijímali ve víře, ať se nám i našim blízkým stane zdrojem zdraví pro duši i pro tělo, ať je pramenem naděje v našich starostech. Dej, ať Boží slovo, které je zvěstováno po celém světě, rozbíjí přehrady předsudků mezi církvemi a národy, vede tvů lid k jednotě a oslovuje ty, kdo tě neznají. Amen. 1. čtení: Iz 55, 6 – 13 Píseň: 604 Buď sláva Bohu, chvála Otci 2. čtení: Mt 13, 44 – 52 Kázání: Království Boží je jako perla. Je jako poklad. Království Boží je něco vzácného, mimořádného. Něco, co musíme mít! Je to stejné jako s  lidskou láskou. Když se člověk zamiluje, udělá maximum, aby měl lásku druhého člověka. Napořád. Udělá všechno, aby druhého zaujal natolik, že mu jeho vyvolený věnovuje svůj čas, svoje srdce, svoji lásku. Zamilovaní lidé jednají v očích druhých pošetile, nelogicky. Vymýšlejí si všelijaké možné či nemožné způsoby, jak druhého zaujmout. Nebojí se jít lásce naproti. Jednají. Chtějí. Touží. Jsou ochotní vzdát se pro svůj sen úplně všeho. Jsou odhodlaní překopat od základu celý svůj život, projít bouří, přestát zemětřesení. Vrhají se po hlavě do rizika nejistoty. Opouštějí rádi a dobrovolně vlastní pohodlí a jistoty, odhalují svoje nitro i za cenu, že to nemusí vyjít, že dostanou košem. Nemohou si pomoct. Pravá láska je taková vzácnost, že je třeba o ni bojovat. A když ji získáme, je třeba ji hýčkat, rozvíjet, správně o ni pečovat. Najít lásku je stejné, jako najít poklad.  Někdy člověk nemusí nutně hledat, může o poklad zakopnout náhodou. Třeba jako ten nádeník v podobenství o pokladu na poli. Když poklad najde,  je pouze na něm, jak se k dané situaci postaví. Zda mu bude stačit, že poklad našel, nebo udělá všechno, aby pole koupil a poklad byl jeho. Záleží pouze na něm, aby udělal přesně to, co je potřeba, aby nezpanikařil a neunáhlil se. Najít lásku je stejné, jako najít perlu. Někdy musí člověk naopak hledat velmi pečlivě, trpělivě a dlouho, aby takovou vzácnost našel. Třeba jako obchodník v podobenství o perle. Ale i v tomto případě platí, že když vzácnou perlu najde, je pouze na něm, jak se v dané situaci zachová. Jestli mu bude ke spokojenosti stačit pouze nalézt, nebo se všeho vzdá a bude perlu vlastnit. Najít poklad a vědět o něm ještě neznamená mít z něho užitek. Je potřeba podniknout ještě něco navíc, abychom nalezené získali. To že najdeme poklad, perlu nebo lásku, je dobré. A je jenom a pouze na nás, jak se v dané situaci zachováme.  Každý z nás má možnost volby. Najít poklad nebo perlu, tedy Boží království je nabídka, která spadla z čistého nebe, ale záleží na člověku samotném, jak se k nabídce postaví, co s ní udělá. Zda nabídku přijme či zahodí. Líbí se mi výklad řeckého učitele a teologa Origena, který napsal, že pole je Písmo svaté a Kristus je poklad v něm skrytý.  Je možné Písmo číst a s pokladem, tedy s Kristem, který je v něm skrytý, se míjet. Jinak řečeno: práce na tomto poli, tedy čtení a studium Písma svatého, může dát mnoho užitku, i když v něm člověk Krista nenalezne. Ale tím pádem to znamená, že to podstatné nás míjí. Nebo můžeme ještě říct, že pole je Kristus a poklad jeho zvěst. Naslouchat Kristu a hledět na jeho zázraky může být zajímavé a užitečné, ale nestačí. Najít lásku je dobré, ale nestačí to. Přijmout nabídku lásky druhého člověka, milovat se navzájem bez výčitek, tvořit pár, vzít se a mít děti, je radost. Je to poklad. Ale s touto radostí přicházejí i starosti. Pokud chápeme lásku jako obraz Božího království, chápeme také, že tento poklad musíme ochraňovat, pečovat o něj s veškerou vervou, ze všech svých sil. Nechceme o takový poklad přijít, je to všechno, co máme. To, co milujeme, je pokladem uprostřed světa, ve kterém žijeme. Už Šalomoun si byl vědom své odpovědnosti, když žádal od Boha „chápavé“ srdce. A Bůh mu dal moudrost a prozíravost, svěřil mu to nejcennější co na zemi má. Zprávu nad Božím Izraelem, nad Božím královstvím na zemi. To vědomí odpovědnosti za to, co milujeme a co je nám svěřeno, může být někdy velmi tíživé. Ale apoštol Pavel povzbuzuje: Kdo miluje, tomu všechno v životě pomáhá k dobrému, ať je to dobro nebo zlo. Protože Boží království musí být nejdříve v nás a pak teprve mezi námi. Bůh to ví. Boží království je v životě jako síť do které se zachytí všechno možné, to dobré i to zlé. Proto ty, které Bůh povolal a předem určil k nějakému úkolu, také vybavil patřičnými schopnostmi a Boží Milostí. Aby to poznali, milovali a mohli za tím účelem žít. Boží království je uprostřed tohoto světa. Je všude kolem nás. Je jako síť, která zachycuje všechno a všechny.  V chaosu všedních dní dnešního světa vidíme, že je dobro a zlo promícháno.  Vidíme, že ve světe je spousta zla, utrpení a bezpráví. Ať už takového, které způsobil někdo konkrétní nebo toho, které prostě někoho postihlo bez zřejmého důvodu nebo zavinění. Ale na druhou stranu také vidíme, že je ve světě spousta dobra a dobrých lidí, kteří se snaží o dobré věci pro sebe i pro ostatní. Jenže všechno je tak beznadějně promíchané. I přesto máme příslib, že toto beznadějné promíchání není bez naděje. Že jednouho dne bude jasně řečeno a odlišeno, co bylo dobré a co se jen jako dobré tvářilo. Kdo byl dobrý a kdo byl zločinec a také bude roztříděno, co jsme v našem životě udělali dobře a co špatně. Třídění na dobré a špatné, podobně jako v podobenství o zrnu a pleveli, naštěstí nepřísluší nám a není na pořadu dne. V rámci toho nedává podobenství o síti paradoxně církvím do rukou nástroj k moralizování světa i jednotlivých vlastních členů. Naopak, takové moralizování zakazuje. Třídění a posuzování na dobré a špatné není v kompetenci lidí. Boží království je poklad a perla, je zapotřebí ho hledat a nalézt jej. Oprostit se od moralizování a snahy posuzovat a třídit dobré a zlé. Máme od Boha hozenou síť, které se můžeme chytit, vejdeme se do ní všichni. Najít tuto síť je dobré, ale nestačí se jen koukat. Je třeba se chytit. Jak jsme již slyšeli v podání Origéna, pole je Písmo svaté a poklad v něm skrytý je Ježíš Kristus. A tak tedy pojďme a zaměřm
 
Celý příspěvek

Ohlášky 14. 10. 2018 – instalace

16. 10. 2018

Čtení: Sbírka: Text: Účast: Písně: Kazatel Hana Ducho, instalace – senior Jakub Keller Milé sestry, milí bratři, vítám Vás všechny na tomto slavnostním shromáždění. Děkuji bratru senioru  Jakubu Kellerovi za jeho službu. Děkujeme všem Vám, kteří jste se podíleli na přípravě a průběhu bohoslužeb,   těm, kdo jste připravili pohoštění i všem ostatním, kdo jste přispěli ke zdárnému průběhu této akce. Děkujeme Haně Benešové, zpěvákům a hudebníkům, Vendule Křivonoskové a Evě Balcarové za květinovou výzdobu; Pavle Queisnerové za koordinaci pohoštění i všem ostatním dobrovolníkům. Sbírkou při tomto shromáždění se připojíme ke sbírce vyhlášené Diakonií ČCE na pomoc lidem zasaženým ničivým zemětřesením v Indonézii. Synodní rada ČCE uvolnila na pomoc obětem z fondu sociální a charitativní pomoci v cizině částku 200 000 Kč. Částka byla poslána přes švýcarskou organizaci HEKS, se kterou naše církev dlouhodobě spolupracuje. Prostředky poslané přes HEKS i Diakonii poputují přes síť křesťanských organizací Act Alliance k místním poskytovatelům pomoci v Indonésii. Všichni hosté i domácí jsme zváni po skončení bohoslužeb na faru a farskou zahradu na pohoštění a rozhovor.
 
Celý příspěvek

Ohlášky 7. 10. 2018

9. 10. 2018

Čtení: Mt 5, 9-13 Sbírka: 3437 Text: Gn 26, 15-22 Účast: 80/10 Písně: 158; 8; 662; 681; 392 1,6-8; SV 182; 613 Kazatel: Michal Branda Děkujeme za službu při dnešních bohoslužbách bratru Michalu Brandovi. Dnes je první neděle v měsíci, sbírka je určena na stavební fond sboru. Ve čtvrtek 4. 10. Zemřel bývalý synodní senior Pavel Smetana. Rozloučení s ním se koná v pondělí 8. 10. 2018 v 13.30 hodin v evangelickém kostele u Martina ve zdi. Minulý víkend se konaly oslavy 100 let naší církve společně se sjezdem mládeže. Náš sbor zajišťoval jídla na faře v pátek a v sobotu, úklidu toalet a na sobotní a nakonec i nedělní bohoslužby nakrájení 20 bochníků chleba na VP a pak vše ostatní, co bylo potřeba zajistit neplánovaně. O to více děkujeme všem, co jakkoli přiložili ruku k dílu a kvůli službě druhým obětovali účast na mnoha zajímavých akcích a přispěli tak k důstojnému a radostnému průběhu oslav. Sbírka z nedělních sjezdových bohoslužeb z IDEONU vynesla 23264Kč. Sbírka je určena pro klienty s poruchou autistiského spektra RADOST. V pátek proběhl úklid kostela před instalací. Děkujeme sestrám Haně Benešové, Haně Ducho, Barbaře Kučerové, Janě Plchové, Pavle Queisnerové, Markétě Janouchové a bratrům Václavu Ducho a Zdeňku Jelínkovi. V týdnu se konají obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme: - v úterý ve 14 hodin setkání starší generace, hostem bude Radek Martínek z Ř-K církve, v 18 hodin biblická hodina v Horním Jelení, - ve středu v 18 hodin schůze staršovstva, - ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově U Kostelíčka, v 16,30 se poprvé sejdou konfirmandi, v 18 hodin biblická hodina pod vedením Jiřího Doležala - od pátku do soboty se konají seniorátní dny mládeže ve Džbánově - v neděli v 15 hodin se koná slavnostní instalace Hany Ducho za farářku našeho sboru S tím souvisí i pohoštění. Budeme velmi rádi za pečivo a pomoc. Pečivo je možné donést v neděli ráno do kostela. Pohoštění je potřeba připravit na faře před odpoledními bohoslužbami a potom pomoci v průběhu odpoledne na faře. A na závěr uklidit. Na služby se můžete psát na seznam v místnosti pro děti, můžete se napsat i vy, kdo přinesete něco dobrého. Pěkně děkujeme. Po bohoslužbách se v kostele koná zkouška zpěvu. Bratr Jiří Häuszler je propuštěn do domácího ošetřování, návštěvy si prosím domlouvejte telefonicky s ním. Prosím, pište se na služby vaření kávy a čaje, 1. čtení, a přípravy květin. Všichni, domácí i přespolní, jsme zváni na kávu a čaj na faře.
 
Celý příspěvek

Kalendář 10 / 2018

3. 10. 2018

Kalendář 10 / 2018 Datum Den Co Kde Čas 03. 10. ST Setkání maminek s dětmi fara 9:00 Angličtina fara 14:00 Biblická hodina pro děti fara 15:00 04. 10. ČT Bohoslužby v Domově pro seniory Dubina Dubina 15:00 Biblická hodina fara 18:00 Schůzka rukodělného kruhu fara 19:10 07. 10. NE Bohoslužby pro děti a dospělé – Michal Branda kostel 9:00 09. 10. ÚT Schůzka starší generace fara 14:00 Biblická hodina Horní Jelení 18:00 10. 10. ST Bohoslužby v Sanatoriu TOPAS Holice 14:00 Angličtina fara 14:00 Biblická hodina pro děti fara 15:00 Schůze staršovstva fara 18:00 11. 10. ČT Bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka U Kostelíčka 15:00 Konfirmační cvičení fara 16:30 Biblická hodina fara 18:00 14. 10. NE Bohoslužby – Kristýna Sobotková kostel 9:00 Instalace farářky Hany Ducho kostel 15:00 17. 10. ST Setkání maminek s dětmi fara 9:00 Angličtina fara 14:00 Biblická hodina pro děti fara 15:00 18. 10. ČT Bohoslužby v Domově pro seniory Dubina Dubina 15:00 Konfirmační cvičení fara 16:30 Biblická hodina fara 18:00 21. 10. NE Bohoslužby kostel 9:00 23. 10. ÚT Biblická hodina fara 14:00 24. 10. ST Angličtina fara 14:00 Biblická hodina pro děti fara 15:00 25. 10. ČT Bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka U Kostelíčka 15:00 Konfirmační cvičení fara 16:30 Biblická hodina fara 18:00 28. 10. NE Díkčinění, bohoslužby s vysluhováním svaté kostel 9:00 večeře Páně – Hana Ducho Promítání obrázků ze života sboru o prázdninách kostel 10:10 31. 10. ST Angličtina fara 14:00 Biblická pro děti fara 15:00
 
Celý příspěvek

Ohlášky 23. 9. 2018

23. 9. 2018

Čtení: Jakubova epištola 3,13-18 Sbírka: Text: Marek 9,30-37 Účast: Písně: 667(1), 99, 366, 697, 632, 406 Kazatel: Hana Ducho Děkujeme za službu Haně Ducho, v 11 hodin začínají bohoslužby v Horním Jelení. Příští týden se od čtvrtka konají v Pardubicích oslavy 100 let naší církve. Jedná se o dvě akce v jedné – oslavy 100 let církve a sjezd mládeže. Celá akace – přednášky, koncerty, divadelní vystoupení, zajištění obědů, noclehů je organizována Ústřední církevní kanceláří. V sobotu v 10 hodin jsou bohoslužby s VP na Perštýnském náměstí. Na místě je k dispozici pro všechny účastníky 200 míst k sezení, jinak budou místa k stání. Bohoslužby v neděli se konají v rámci sjezdu mládeže v IDEON v 9 hodin, budeme při nich. Kostel bude zavřen. Brožurka s programem oslav je k dispozici vzadu v kostele, je jich dost, berte si je dle potřeby. Náš sbor byl požádán o zajištění jídel pro děti na faře v pátek a v sobotu, zajištění průběžného úklidu toalet a na sobotní bohoslužby nakrájení 15 bochníků chleba na VP. Na krájení chleba k VP je možné se hlásit u Pavla Queisnera. Týden bude poznamenán přípravami, na faře budou od středy organizátoři. V  následujícím týdnu se koná v úterý 25. 9 odpolední biblická a ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově u Kostelíčka. Biblická pro děti, konfirmační příprava ani biblická ve čtvrtek se nekonají. Jiří Häuszler je od úterý v nemocnici v Hradci Králové. Utrpěl popáleniny 2. stupně. Oheň ho zasál na 20% těla. Má popálený obličej, ruce a horní část těla. Jiří bude rád za naše modlitby a myšlenky. Také přijímá návštěvy. Kvůli zafačovaným rukám je pro něho obtížné psát SMSky a telefonovat. V královehradecké nemocnici je na oddělení Plastické chirurgie, ve 4. patře E, na pokoji číslo 8. Návštěvní hodiny jsou od 13:00 do 19:00. V neděli 7.10 bude v našem sboru vykonán křest Antonína Bílka. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře. Prosím, pište se na služby vaření kávy a čaje, 1. čtení, a přípravy květin, ale až na neděli 7. října.
 
Celý příspěvek

Kázání 23. 9. 2018

23. 9. 2018

Kázání : Mk 9, 30-37 Spor o prvenství Pardubice 23. 9. 2018 Milí přátelé v Kristu, Ježíš a učedníci si někdy nerozuměli . Komunikačně, názorově a myšlenkově se míjeli. Dnešní příběh je toho ukázkou. Ježíš učí své učedníky, že Syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho; a až bude zabit, po třech dnech vstane. Učedníci mu nerozumí. Bojí se ho ovšem zeptat. Když se jich naopak Ježíš ptá, o čem spolu mluvili po cestě domů, tak raději mlčí. Stydí se mu přiznat, že se bavili o tom, kdo je největší. Vnímáte ten paradox? Ježíš mluví o své cestě na smrt, o svém sestupu, o kříži. Učedníci se dohadují o tom, kdo je největší. Ježíš mluví o blížících se okamžicích bezmoci. Učedníci mluví o moci. Kdo je největší? Kdo to nejdál dotáhne? Kdo má moc? A proč já ji nemám? A jak ji mohu získat? – Asi bych se s Tebou, Ježíši, taky komunikačně a názorově míjela… Téma moci prostupuje naší společností a našimi životy. Když se nad tím zamyslíme, o moc jde vlastně úplně všude. Samozřejmě nás asi nejdřív napadne vysoká politika , neustálé soupeření o to, kdo bude mít vliv nad světem. Klasický boj a válku, vystřídala válka mediální, válka propagandy a šíření lží, trolení. Celými dějinami se táhne téma moci jako červená nit. Mocenské hry ovšem hrajeme i ve svých soukromých životech . Rodiče chtějí mít autoritu a moc nad dětmi, aby je mohli vést správným směrem. Děti ale také chtějí mít moc – rozhodovat se, co chtějí kdy dělat. V partnerství se vymezujeme, kdo má hlavní slovo – jestli ten, kdo nosí domů peníze nebo ten, kdo se denně stará o děti a domácnost. Jistě někteří z Vás máte zkušenost s autoritářským šéfem. Nebo s kolegou, který donáší, aby pak dostal lepší pozici nebo finanční odměnu. Anebo máte zkušenost se sousedem, který vám na truc neprodá metr pozemku, abyste si na něm náhodou nepostavili novou garáž. Tím jedním metrem má nad vámi moci. O moc se mnohdy hraje i v našich duchovních rodinách, církvích , sborech, staršovstvech…. Když chce někdo získat moc, využije jakékoli prostředky k tomu, aby moc získal. Bohužel někdy i manipulaci, lest, vydírání, očerňování druhého, navozování pocitu viny. Chtít být největší a získat tak moc je zhoubné. Jako bychom neuměli fungovat jinak než mocensky. Jako bychom pořád potřebovali s někým soupeřit a soutěžit. „ Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech.“ – Reaguje na naše úvahy Ježíš. Nabízí alternativu k našemu pojetí moci. Zcela je obrací naruby. Nabízí jiný pohled na sebe i na druhé: přestaňte hrát jakékoli mocenské hry a staňte se služebníky všech. Buďte tu pro druhé. Ježíš nás vede ke kříži . K tomu svému. Ale taky ke kříži tohoto světa. Většina světa trpí. My máme to štěstí, že žijeme v míru a blahobytu. Proto můžeme a máme žít s ohledem na tento svět. Solidárně s jeho utrpením, soucitně a s otevřeným srdcem, pomáhat tam, kde je to potřeba. Naopak můžeme utrpení druhých přehlížet, protože to je nepříjemné. Dívat se raději jiným směrem a zabývat se třeba tím, kdo je největší a nejlepší. Abychom my (stejně jako učedníci) Ježíšova slova správně pochopili, bere Ježíš dítě, postaví ho doprostřed a obejme se slovy: „Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“ Proč dítě? Dítě v tehdejší době nemělo postavení, jako mají naše děti dnes. Nikdo se nezajímal o práva dětí, o jejich pohodlí natož šťastný život. Dítě bylo společensky na nejnižší úrovni. Je symbolem někoho, kdo je společensky nejmenší, nemá absolutně žádnou moc. Pokusme se toto Ježíšovo gesto přenést do naší současnosti. Místo dítěte si tam dosaďme kohokoli, kdo je většinovou společností vnímán jako nejmenší, o jehož práva, pohodlí a šťastný život se nikdo nezajímá. Možná by dnes do našeho středu Ježíš postavil bezdomovce od nádraží; cikána z odstrčeného ghetta; matku samoživitelku, která se musí živit prostitucí; starého člověka ležícího na LDN; uprchlíka; syrského sirotka… Všichni ti a mnozí další jsou prostě bez-mocní. „Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“ Ježíš bývá označován za odpůrce moci. Co se tím myslí? Vždyť víme, že měl moc – přímo zázračnou. Pojďme si to vyjasnit. Ježíš měl mimořádné charisma, fascinoval druhé lidi, činil zázraky, uzdravoval. Ale nikdy svého postavení nevyužil, aby nad ostatními získal moc. Nestrhl na sebe politickou moc, jak to od něj některé skupiny očekávaly. Nevystupoval po žebříku židovské hierarchie jako učitel zákona nebo kněz. Se svými učedníky a posluchači nejednal mocensky, ponechával jim svobodu, ať se rozhodnou, jak se svým životem naloží. Neměl ambice stát se nějakým náboženským guru. Stejně tak dokázal Ježíš moci čelit. Nenechal se nikým zmanipulovat, neplnil očekávání druhých lidí. Byl vnitřně svobodný, sám sebou. Předával přesně to, co sám přijal od Boha. Jednal v Boží moci. Podle Richarda Rohra existují dva typy moci – moc dobrá a špatná . Ta dobrá vede k podpoře druhých a ke společnému růstu. Je potřebná k ochraně dětí, chudých, přírody a k ochraně těch, kteří moc nemají. Špatná moc je pak ta, která se používá pouze k vlastní ochraně, k prosazování sebe sama, k udržení vlastního postavení. Jak vidíme, Ježíš je kritikem té špatné moci a příkladem moci dobré.  Zve nás, abychom zkoumali, jak druzí ale i my sami s mocí zacházíme. Abychom uměli rozpoznat špatnou moc od dobré.  A abychom se vždycky rozhodli využívat onu moc dobrou. Služebnou… Nebo taky moc předivnou …, která „nás tiše obestírá…“ – jak zpíváme v písni Dietricha Bonhoefera . Dobrá moc je totiž moc Ducha božího, svatého. V jeho moci jednal Ježíš. Duch svatý vane, působí kolem nás, obklopuje nás, obestírá. Ale současně jsme jej přijali a přijímáme my sami. Duch svatý žije a působí v nás, v našem srdci, v našem nitru. Apoštol Pavel píše, že „Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. (Ř 8,16.) My nemusíme využívat žádnou vnější, hrubou, manipulativní, špatnou moc. My se takové moci nemusíme bát a nemusíme jí ustupovat. Protože jsme děti Boží. Žijeme z moci Ducha svatého , který dává svobodu. Používá nás pro dobro ostatních. Proměňuje nás zevnitř a upevňuje nás, abychom byli silní uvnitř. Když budeme silní z moci Ducha svatého uvnitř, nebudeme potřebovat využívat tu vnější moc. Duch svatý nás učí soucitu, ohleduplnosti. On nám dává odvahu dělat dobré skutky, i když to je nepopulární v celé společnosti. Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich, objal je a řekl jim: „Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“ Někdy toho nemůžeme udělat mnoho. Ale kdykoli můžeme přijímat trpící, bezmocné, udělejme to. Vždyť i my jsme Bohem a Kristem přijati. V trpících a bezmocných přijímáme my samotného Krista. Pane, tvá dobrá moc, moc předivná, nás tiše obestírá. My z této moci žijeme. Ducho svatý, odevzdáváme se ti. Prosíme, proměň nás. Amen
 
Celý příspěvek

Ohlášky 16. 9. 2018

16. 9. 2018

Čtení: Sbírka: Text: Účast: Písně: Kazatel: P. Turecký Děkujeme za službu Petru Tureckému. Ve středu se sešlo staršovstvo. Schůze proběhla poprvé pod vedením Hany Ducho, která byla zvolena předsedkyní staršovstva. Věnovali jsme se běžným provozním záležitostem a otevřeli jsme některá dlouhodobá témata týkající se našeho sboru. Miriam Kalhousová podala zprávu o hospodaření v roce 2018. Pastorační pracovnici byla prodloužena smlouva na další 2 roky. Včera proběhlo v Horním Jelení slavnostní odhalení pamětního kamene v místě původního hřbitova, kam byli pohřbíváni evangelíci, tehdy helvétské konfese, do roku 1910. Akce byla organizována společně s obcí a zúčastnilo se 57 lidí, z toho 18 potomků zde pohřbených. V úterý bude naše sestra farářka společně s Danou Ženatou v Českém rozhlase a budou povídat stoletém výročí naší církve. V týdnu se konají obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme: - v úterý v 19 hodin se sejdou učitelé NŠ - ve středu v 9.30 setkání maminek s dětmi v 15 hodin biblická pro děti v 16 hodin konfirmační cvičení – jedná se o první setkání. - ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově na Dubině v 18 hodin biblická hodina. Je připraven k roznesení sborový dopis, které pro vás zabalilo staršovstvo. Je v něm pozvánka na instalaci sestry farářky Hany Ducho. Prosíme, vyzvedněte si jej vzadu v kostele. Děkujeme všem pomocníkům za jeho roznesení. Na konci září se v Pardubicích konají oslavy 100 let naší církve. Jedná se o dvě akce v jedné – oslavy 100 let církve a sjezd mládeže. Celá akce – přednášky, koncerty, divadelní vystoupení, zajištění obědů, noclehů je organizována Ústřední církevní kanceláří. Kdo by chtěl pomoci jako dobrovolník, může se hlásit na webových stránkách. Náš sbor byl požádán o zajištění jídel pro děti na faře v pátek a v sobotu, zajištění průběžného úklidu toalet a na sobotní bohoslužby nakrájení 15 bochníků chleba na VP. Na vaření oběda a úklid na faře chybí skoro 10 lidí. Prosíme, hlaste se u Kristýny Sobotkové. Prosíme, vezměte tuto prosbu vážně, zatím jsou přihlášeni 3 lidé. Tak aby tito nestrávili celé oslavy v kuchyni a úklidem WC.… Na krájení chleba k VP je možné se hlásit u Pavla Queisnera. V sobotu v 10 hodin jsou bohoslužby s VP na Perštýnském náměstí. Na místě je k dispozici pro všechny účastníky 200 míst k sezení, jinak budou místa k stání. Brožurka s programem oslav je k dispozici vzadu v kostele, je jich dost, berte si je dle potřeby. Připomínáme, že probíhá Evropský týden mobility, kdy do kostela a práce by se mělo pokud možno jezdit na kole nebo jakkoliv jinak než autem. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře. Prosím, pište se na služby vaření kávy a čaje, 1. čtení, a přípravy květin.
 
Celý příspěvek

Ohlášky 9. 9. 2018

10. 9. 2018

Čtení: Sbírka: Text: Účast: Písně: Kazatel: Ladislav Beneš Děkujeme za službu Ladislavu Benešovi, v 11 hodin začínají bohoslužby v Horním Jelení. Celocírkevní sbírka z minulé neděle určená na školy Evangelické akademie činila ve sboru 2 435 Kč. Všem dárcům děkujeme. Na konci září se v Pardubicích konají oslavy 100 let naší církve. Jedná se o dvě akce v jedné – oslavy 100 let církve a sjezd mládeže. Celá akce – přednášky, koncerty, divadelní vystoupení, zajištění obědů, noclehů je organizována Ústřední církevní kanceláří. Byli jsme požádání o zajištění jídel pro děti na faře v pátek a v sobotu, zajištění průběžného úklidu toalet a na sobotní bohoslužby nakrájení 15 bochníků chleba na VP. Ochotní pomocníci, prosíme, pište se na připravené seznamy. Pokud budete mít chuť něco upéct, budeme velice rádi. Kontaktní osobou vaření pro děti je Kristýna Sobotková, krájení chleba Pavel Queisner. Kdo by chtěl pomoci jako dobrovolník, může se hlásit na webových stránkách. Hlaste se v hojném počtu, práce bude dost. Děkujeme. Program oslav je k dispozici na letácích vzadu v kostele. V týdnu se konají obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme: v úterý 11.9. v 14 hodin setkání starší generace ve středu 12.9. v 18 hodin schůze staršovstva. ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově u Kostelíčka a v 18 hodin biblická hodina V sobotu 15. září od 9.30 proběhne v Horním Jelení slavnostní odhalení pamětního kamene v místě původního hřbitova, kam byli pohřbíváni evangelíci, tehdy helvétské konfese, do roku 1910. Jsou osobně pozváni i dohledaní žijící potomci zde pohřbených. Akce je organizována společně s městem a všechny vás zveme k hojné účasti, ať jsme vidět i slyšet, budou se i zpívat písně z Evangelického zpěvníku s naším hudebním doprovodem. Pište se na seznam vzadu v kostele – kdo pojedete, kdo potřebujete dovoz zajistit. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře. Prosím, pište se na služby vaření kávy a čaje, 1. čtení, a přípravy květin.
 
Celý příspěvek