Jdi na obsah Jdi na menu

Chrudimský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Pardubice
  • Česká Třebová
 

Příspěvky

Ohlášky 17. 6. 2018

18. 6. 2018

Čtení: Ez 18, 1-4.21-24.30-32 Sbírka: Text: Lk 15, 1-10 Účast: Písně: 177, 1 103 (1-3.10), 438, 693, 621 (s kytarou), 485. Kazatel: Hana Ducho Děkujeme sestře Haně Ducho za službu při dnešních bohoslužbách. Dnešní sbírka je celocírkevní, je to sbírka solidarity na podporu sborů, které mají problémy zaplatit příspěvek do personálního fondu. Ve středu se sešlo staršovstvo: projednalo organizační záležitosti pro příští období, schválilo příspěvek pro školu NOE ve výši 10 000 Kč a žádost o přijetí do sboru od Miroslava Koláčného. Také jsme se seznámili s výsledky jednání synodu. Staršovstvo se na vás obrací se žádostí o pomoc při svážení klientů na bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka. Pro tuto službu je potřeba více dobrovolníků, kteří by se mohli střídat. Prosíme, přihlaste se u pastorační pracovnice. Dnes je na faře závěrečné zmrzlinové setkání nedělní školy se všemi učiteli se společným fotografováním, děti dostanou sladkou odměnu a nejpilnější účastník zajímavě oceněn. Dnes odpoledne ve 14.30 bude na faře schůze seniorátní Jeronýmovy jednoty. Sejdou se zástupci sborů seniorátu. Děkujeme Haně Benešové, Capouškové, Miriam Kalhousové, Pavle Pospíšilové, Markétě Janouchové, Zdeňku Jelínkovi, Báře Kučerové a Janě Plchové s dětmi za umytí oken a radiátorů ve farském bytě. Úklid je potřeba ještě dokončit. Brigáda bude pokračovat ještě ve středu 20. června. V týdnu se budou konat tato shromáždění: Ve čtvrtek - V 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka - V 18 hodin biblická hodina na faře Příští neděli 24. 6. bude při bohoslužbách pokřtěna Zuzana Dobrkovská z Pardubic, která požádala o křest a absolvovala se předkřestní přípravu s farářkou Annou Lavickou. Rodina Duchova se bude stěhovat v úterý 26. června – budou potřeba pomocníci a pro všechny nějaké občerstvení. Hodina bude upřesněna. Týž den je plánována návštěva Heřmanova Městce – židovské synagogy a galerie v bývalé židovské škole. Komentovaná prohlídka je objednaná na úterý 26. června 2018 v 15 hodin. Můžeme společně cestovat autobusem ve 13.20 z autobusového nádraží anebo individuálně. Pozvánka visí též vzadu v kostele a na faře ve sborové místnosti. Případné dotazy zodpoví s. Naděje Mandysová. Na letní tábor Horní Dubenky, který se koná v termínu od 10. do 19. srpna, máme letos přihlášeno krásných 26 dětí. Tím pádem nutně sháníme další vedoucí. Pokud víte o nějakém táborníkovi nebo o někom, kdo by se jím rád stal, neváhejte a kontaktujte pastorační pracovnici nebo hlavního vedoucího Tomáše Voltra. Těšíme se na Vás. Ke 100. výročí založení Jeronýmovy jednoty se připravuje vydání sborníku. Dopis, který jsme obdrželi, si můžete přečíst vzadu v kostele. Za připomínku stojí, že historicky prvním pokladníkem Jeronýmovy jednoty byl Čeněk Klouček, člen našeho pardubického sboru. Výstava fotografií Pavla Capouška v našem kostele potrvá do konce června. Je možné si vystavené fotografie zakoupit za 300 Kč. Výnos půjde na pokrytí nákladů výstavy. Zájemci o fotografie se pište se na papír umístěný v zadní části kostela. Po skončení výstavy vám budou fotografie dodány. Před prázdninami je potřeba zajistit služby, prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Vzadu je přiložena tabulka na prázdniny. Děkujeme. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.
 
Celý příspěvek

Ohlášky 10. 6. 2018

11. 6. 2018

Čtení: Matouš 12,22-32 Sbírka: Text: Matouš 12,30-32 Účast: Písně: 138; 177; 673; 408 sloky 1 a 9-11; 685 Kazatel: Jaroslav Fér Děkujeme bratru Jaroslavu Férovi za službu při dnešních bohoslužbách. V 11 hodin začínají bohoslužby v Horním Jelení. Rodina sestry Černíkové věnovala při pohřebním shromáždění dar sboru 2000 Kč, stejně tak rodina sestry Jahelkové. Sbírka z minulé neděle určena na stavební fond našeho sboru činila 2 137 Kč. Děkujeme za všechny dary. V týdnu se budou konat tato shromáždění: - V úterý ve 14 hodin setkání starší generace. Hostem na tomto odpoledni bude Mgr. Radka Piskačová. Nejprve nám poví něco o sobě a o tom, jak se dostala k hudbě a pak nám v kostele přednese několik varhanních skladeb. Program v kostele začne přibližně ve 14.30. Srdečně vás všechny na toto odpoledne zveme. Přiveďte také své známé, kteří mají rádi varhanní hudbu. - Ve středu Vyhlašujeme brigádu na mytí oken ve farském bytě – je možné přijít kdykoliv během dne – dopoledne i odpoledne V 18 hodin proběhne řádná schůze staršovstva - Ve čtvrtek V 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině V 18 hodin biblická hodina na faře. Br. farář Doležal bude vykládat 40. kapitolu knihy Izaiáš. - Příští neděli 17. června je závěrečné zmrzlinové setkání nedělní školy Výstava fotografií Pavla Capouška v našem kostele potrvá do konce června. Je možné si vystavené fotografie zakoupit, obdarovat sebe či své blízké. Fotografie si rezervujte na papír umístěný v zadní části kostela. Po skončení výstavy vám budou fotky dodány. Cena za jednu fotku je 300 Kč. Výdělek půjde na pokrytí nákladů výstavy. Na letní tábor Horní Dubenky, který se koná v termínu od 10. do 19. srpna, máme letos přihlášeno krásných 26 dětí. Tím pádem nutně sháníme další vedoucí. Pokud víte o nějakém táborníkovi nebo o někom, kdo by se jím rád stal, neváhejte a kontaktujte pastorační pracovnici nebo hlavního vedoucího Tomáše Voltra., Těšíme se na Vás. Letošní pobyt pro seniory v Evangelickém středisku v Chotěboři se bude konat od soboty 1. září do soboty 8. září 2018. Přihlášky přijímá Hana Capoušková. Pozvánku s informacemi si můžete vyzvednout vzadu v kostele. Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Vzadu je přiložena tabulka i na prázdniny. Prosíme, pište se na služby, aby bylo vše zajištěno. Děkujeme. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.
 
Celý příspěvek

Kalendář 06 / 2018

4. 6. 2018

Kalendář 06 / 2018 Datum Den Co Kde Čas 02.06.2018 SO Program pro děti, přespávání na faře fara 10:00 03.06.2018 NE Bohoslužby- Michal Kitta kostel 9:00 05.06.2018 ÚT Mimořádná schůze staršovstva fara 18:00 06.06.2018 ST Setkání maminek s dětmi fara 9:30 Angličtina fara 14:00 Biblická pro děti fara 15:15 07.06.2018 ČT Bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka U Kostelíčka 15:00 Setkání k zakončení pravidelné práce ve sboru fara zahrada 18:00 08.06.2018 PÁ Seniorátní mládež Lozice 10.06.2018 NE Bohoslužby – Jaroslav Fér kostel 9:00 Bohoslužby Horní Jelení – Jaroslav Fér modlitebna 11:00 12.06.2018 ÚT Schůzka starší generace fara 14:00 13.06.2018 ST Bohoslužby v Sanatoriu TOPAS Holice 14:00 Angličtina fara 14:00 Schůze staršovstva Horní Jelení 18:00 14.06.2018 ČT Bohoslužby v Domově pro seniory Dubina DD Dubina 15:00 Biblická hodina fara 18:00 17.06.2018 NE Bohoslužby- Hana Ducho kostel 9:00 20.06.2018 ST Angličtina fara 14:00 21.06.2018 ČT Bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka U Kostelíčka 15:00 Biblická hodina fara 18:00 24.06.2018 NE Bohoslužby – Anna Lavická kostel 9:00 Bohoslužby Horní Jelení – Anna Lavická modlitebna 11:00 26.06.2018 ÚT Biblická hodina fara 14:00 27.06.2018 ST Angličtina fara 14:00 28.06.2018 ČT Bohoslužby v Domově pro seniory Dubina DD Dubina 15:00 Biblická hodina fara 18:00
 
Celý příspěvek

Ohlášky 3. 6. 2018

4. 6. 2018

Čtení: Mk 7,15-16,21-23 Sbírka: Text: Jr 23,16-29 Účast: Písně: 429; 86 1-5; 406; 477; 533 1-7; 486 Kazatel: Michal Kitta Děkujeme bratru Michalu Kittovi za službu při dnešních bohoslužbách. Vítáme mezi námi účastníky synodu, který se konal v Litomyšli od čtvrtka 31. 5 do soboty 2. 6. V závěru ohlášek nás bratr Kitta seznámí v krátkosti s důležitými body, které byly na synodu projednávány, a u kávy a čaje můžete pokládat další dotazy. Ve středu 30. 5. zemřela sestra Blažena Černíková ze Stéblové. Pohřební rozloučení se koná ve středu 6. června ve 13 hodin na hřbitově tamtéž. Pán Bůh nechť potěšuje zarmoucené. Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru. Sbírka JJ vynesla v našem sboru 15 860 Kč, z toho v kazatelské stanici Horní Jelení 1 900 Kč. Všem dárcům děkujeme. Manželé Braborcovi při příležitosti svatby, která se konala v našem kostele minulou sobotu, věnovali sboru dar 5000 Kč. Včera proběhl na faře program pro děti na faře, spojený s přespáváním. Zúčastnily se 4 děti a večer se opékaly buřty a bylo i posezení s rodiči. Dnes odpoledne od 15 hodin se v Trnávce koná 15. ročník Setkání pěveckých sborů chrudimského seniorátu. Zpěváci a muzikanti se mezi sebou domluví na dopravě. Děkujeme Haně Benešové za výběr a nacvičení písní, ale také za nadšení a trpělivost, se kterou se tomu věnuje. V týdnu se budou konat tato shromáždění: - v úterý bude mimořádná schůze staršovstva od 18 hodin, věnovaná strategii sboru, - ve středu v 9.30 setkání maminek s dětmi, - ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka, - ve čtvrtek Vás srdečně zveme na zahradní slavnost, která proběhne ve čtvrtek 7. 6. 2018 v 18:00 na farské zahradě. Napříč generacemi zakončíme další školní rok. Těšit se můžete na společné rozhovory, hry, zpívání, bilanci uplynulých akcí, společného ztišení atd. Hostem bude pastor D. Sinclair ze Skotska s manželkou, se kterým předtím bude staršovstvo jednat o možnost spolupráce. Zajištěno bude pivo, víno, limo, saláto a grilo. Sami můžete přinést drobné občerstvení, sladké či slané pečivo a další pochutiny. Na papír v zadní části kostela prosím potvrďte svou účast, případně se napište k seznamu pečiva, které jste ochotni dodat. Zjednoduší se tím příprava akce. Díky a těšíme se na vás. Výstava fotografií Pavla Capouška v našem kostele potrvá do konce června. Je možné si vystavené fotografie zakoupit, obdarovat sebe či své blízké. Fotografie si rezervujte na papír umístěný v zadní části kostela. Po skončení výstavy vám budou fotky dodány. Cena za jednu fotku je 300 Kč. Výdělek půjde na pokrytí nákladů výstavy. Chtěli bychom vás upozornit, že setkání starší generace se bude konat v úterý 12. 6. Hostem na tomto odpoledni bude Mgr. Radka Piskačová. Nejprve nám poví něco o sobě a o tom, jak se dostala k hudbě a pak nám v kostele přednese několik varhanních skladeb. Program v kostele začne přibližně ve 14.30. Srdečně vás všechny na toto odpoledne zveme. Přiveďte také své známé, kteří mají rádi varhanní hudbu. Obrátila se na nás s prosbou ředitelka křesťanské školy NOE. Škola shání od září asistenta pedagoga v 6. třídě, s úvazkem 20 hodin týdně, denně 8.00 – 12.00 hodin, a mzdou 8 200 Kč/měsíčně. Nutná kvalifikace je pedagogické vzdělání jakéhokoliv směru nebo maturita a kurz pro asistenty pedagoga. Budete-li mít někdo zájem nebo víte o někom, kdo by se mohl o toto místo ucházet, obraťte se na pastorační pracovnici, která Vám zprostředkuje kontakty. Letošní pobyt pro seniory v Evangelickém středisku v Chotěboři se bude konat od soboty 1. září do soboty 8. září 2018. Přihlášky přijímá Hana Capoušková. Pozvánku s informacemi si můžete vyzvednout vzadu v kostele. Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení i na dobu prázdnin. Děkujeme. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.
 
Celý příspěvek

Ohlášky 27. 5. 2018

28. 5. 2018

Čtení: Sbírka: Text: Účast: Písně: Kazatel: Michal Branda Děkujeme bratru Michalu Brandovi za službu při dnešních bohoslužbách. V 11 hodin začínají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení. Celocírkevní sbírka z minulé neděle určená na Diakonii činila v našem sboru 2 740 Kč a 500 Kč dar. Děkujeme. V pátek proběhla noc kostelů. Staršovstvo letos pověřilo přípravou tým a uvolnilo finanční prostředky na propagaci a honoráře. O průběhu a úspěchu akce dále slovy organizátorů – text dodá Filip Jun ku přečtení Včera se v našem v našem kostele konala svatba – oddání byli Nikola Schmiederová a Zdeněk Braborec. Do konce měsíce můžete odevzdat dar do celocírkevní sbírky na Jeronýmovu jednotu. Výtěžek této sbírky je určen na stavební práce ve sborech. Sbory prostředky získají formou půjčky nebo daru. Náš sbor několikrát dostal dar, a čerpal půjčku. Prosím věnujte této sbírce pozornost, aby i v ostatních sborech mohly probíhat nutné rekonstrukce a stavební práce. Vzadu v kostele na zesilovacím zařízení je pokladna, do které můžete odevzdávat své dary. Dar můžete odevzdat také proti podpisu u Pavly Queisnerové nebo poslat na sborový účet. Obrátila se na nás s prosbou křesťanská škola NOE. Škola shání od září asistenta pedagoga v 6. třídě, s úvazkem 20 hodin týdně, denně 8.00 – 12.00 hodin, a mzdou 8 200 Kč/měsíčně. Nutná kvalifikace je pedagogické vzdělání jakéhokoliv směru nebo maturita a kurz pro asistenty pedagoga. Budete-li mít někdo zájem nebo víte o někom, kdo by se mohl o toto místo ucházet, obraťte se na pastorační pracovnici, která Vám zprostředkuje kontakty.. V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme: - ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině, - v sobotu program pro děti – budou-li přihlášené alespoň 3 děti. Letošní pobyt pro seniory v Evangelickém středisku v Chotěboři se bude konat od soboty 1. září do soboty 8. září 2018. Přihlášky přijímá Hana Capoušková. Pozvánku s informacemi si můžete vyzvednout vzadu v kostele. Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Děkujeme. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.
 
Celý příspěvek

Ohlášky 20. 5. 2018

22. 5. 2018

Čtení: Gal 5,13-25 Sbírka: Text: Gal 5,22 Účast: Písně: 138; 68 5-8; 143 1+8-10; 375; VP 371; 461; 177; 72 7 Kazatel: Jiří Doležal, Ladislav Beneš Děkujeme bratrům Jiřímu Doležalovi a Ladislavu Benešovi za službu při dnešních bohoslužbách. Dnešní sbírka je celocírkevní, určená synodem na naši Diakonii, leták  Sbírka na Diakonii ke sbírce je vzadu v kostele, z něhož citujeme: „ Výtěžek z letošní svatodušní sbírky přinese pomoc tak milou, jak příjemná je vůně právě uvařeného oběda. Obyvatelé střediska Diakonie ve středočeské Libici se totiž díky této sbírce dočkají nově vybavené kuchyně a jídelny. Obojí si senioři rozhodně zaslouží: současné vybavení kvapem dosluhuje a některé je již v havarijním stavu. Věříme, že i ryze praktická věc, jako je moderní stravovací zázemí, povede k příjemnějšímu a hodnotnějšímu životu lidí v našich domovech. A to je náš cíl. Zapojte se, prosím, a pomozte nám ho naplnit. Tak díky za ty dary, vůně, chutě, tvary… Dobrou chuť!“. Po bohoslužbách se v kostele koná zkouška zpěvu jako vrchol přípravy na setkání pěveckých sborů 3. 6. v Trnávce. Do konce měsíce května probíhá ve všech sborech naší církve sbírka Jeronýmovy jednoty. Výtěžek této sbírky je určen na stavební práce ve sborech. Prosím věnujte této sbírce pozornost, aby ve sborech mohly probíhat nutné rekonstrukce a stavební práce. Vzadu v kostele na zesilovacím zařízení je pokladna, do které můžete odevzdávat své dary. Dar můžete odevzdat také proti podpisu u Pavly Queisnerové nebo poslat na sborový účet. V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme: - v úterý odpolední biblická hodina ve 14 hodin - ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka - v pátek proběhne v Pardubicích a po celé republice Noc kostelů. Program v našem kostele bude od 17.00. Těšit se můžete na pestrý program. Proběhne například vernisáž výstavy fotografií Pavla Capouška, přednáška Pavla Hoška s názvem Evangelium podle Jaroslava Foglara, koncert Martina Kyšperského z kapely Květy a koncert Vysokoškolského uměleckého souboru. Všichni jste srdečně zváni a přiveďte i své přátele. - v sobotu ve 14 hodin budou v našem kostele svatba – oddání budou Nikola Schmiederová a Zdeněk Braborec. Rádi nás na svém obřadu uvidí. Letošní pobyt pro seniory v Evangelickém středisku v Chotěboři se bude konat od soboty 1. září do soboty 8. září 2018. Přihlášky přijímá Hana Capoušková. Pozvánku s informacemi si můžete vyzvednout vzadu v kostele. Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Děkujeme. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.
 
Celý příspěvek

Noc kostelů 25. 5. 2018

22. 5. 2018

Plakát 18:00 – Pavel Hošek: Evangelium podle Jaroslava Foglara Prof. Pavel Hošek Ph.D. Je vedoucím katedry Religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se vztahem Teologie a kultury. Je ženatý a má čtyři děti. Je autorem knihy Evangelium podle Jaroslava Foglara. O tématu – Evangelium podle Jaroslava Foglara: Působení výchovného a literárního díla Jaroslava Foglara nemá v české kultuře obdoby. Toto dílo je natolik vrstevnaté, členité a propojené tisíci vlákny vzájemných souvislostí a odkazů, že tvoří celistvý „svět“, do kterého je možné vstoupit a „žít v něm“ – a to nejen ve čtenářské fantazii. Ti, kdo „přijmou pozvání“ a ocitnou se „uvnitř“ Foglarova světa, nezřídka zakusí hlubokou vnitřní proměnu, která zasahuje nejen životní styl a stupnici hodnot, ale dotýká se i základních duchovních a existenciálních otázek.
 
Celý příspěvek

Ohlášky 13. 5. 2018

14. 5. 2018

Čtení: Sk 8, 26-40 Sbírka: Text: Sk 8/36-38 Účast: Písně: 355-1; 215; 678; 681; 419; 489 Kazatel: Anna Lavická Děkujeme sestře Lavické za dnešní bohoslužby. V 11 h se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení. Dnes po bohoslužbách se v kostele koná zkouška zpěvu a pak ještě příští neděli 20. 5. jako vrchol přípravy na setkání pěveckých sborů 3. 6. v Trnávce. V minulých týdnech zemřely sestry Jarmila Jelínková z Borku a sestra Božena Jahelková z Ostřetína. Pán potěšuj zarmoucené. Od rodiny sestry Jelínkové přijal sbor dar 2000 Kč, děkujeme. Sbírka z minulé neděle určená na stavební fond našeho sboru vynesla 2 700 Kč. Děkujeme. Do konce měsíce května probíhá ve všech sborech naší církve sbírka Jeronýmovy jednoty. Výtěžek této sbírky je určen na stavební práce ve sborech. Sbory prostředky získají formou půjčky nebo daru. Náš sbor několikrát dostal dar, a čerpal půjčku. Prosím věnujte této sbírce pozornost, aby i v ostatních sborech mohly probíhat nutné rekonstrukce a stavební práce. Vzadu v kostele na zesilovacím zařízení je pokladna, do které můžete odevzdávat své dary. Dar můžete odevzdat také proti podpisu u Pavly Queisnerové nebo poslat na sborový účet. Minulý víkend proběhl sborový pobyt v Chotěboři. Sešlo se nás 26, v sobotu podnikli jsme výlet údolím řeky Doubravky a v neděli navštívili čtené bohoslužby v Horní Krupé. Zde jsme kromě jiného obdivovali čistý návrh rekonstrukce kostela od Barbory Veselé i praktické a inspirativní provedení sedáků na lavicích. Ve středu se sešlo staršovstvo. Na pořadu byly běžné provozní záležitosti a plánování budoucích akcí. Jednali jsme o stavbě domu v Hronovické ulici, možnostech a úskalích zejména jeho financování tak, aby se celá záležitost posunula dále. Projednali jsme datum slavnostního odhalení pamětní desky v místě původního evangelického hřbitova v Horním Jelení. Akci inicioval a zorganizoval bratr Novotný ve spolupráci s městem. Je navržena neděle 16. září (předvečer 117 let od posledního pohřbu na tomto hřbitově). Dejte si toto datum do svých kalendářů, abychom tuto akci z Pardubic důstojně podpořili. Rozhodli jsme se, že podpoříme výzvu nadačního fondu Compaternitas, který se věnuje lidem v obtížných životních situacích, a darujeme finanční obnos 7 000 Kč do fondu pro Tomáše Zbořila, vnuka nedávno zesnulé farářky Jany Šimerové, který zůstal po smrti své matky a nyní i babičky v životě úplně sám. Po ukončení sbírky na JJ na něj bude ještě uspořádána sborová sbírka. Vzadu na nástěnce je dopis s podrobnostmi, do fondu můžete přispívat i jednotlivě. Další mojí milou povinností je přivítat do sboru rodinu Kučerovu – Barbaru, Daniela a Martičku, kteří se rozhodli k nám přestoupit ze sboru v Hradišti. Radujeme se společně s vámi. V pátek 25. 5. proběhne v Pardubicích a po celé republice Noc kostelů. Program bude od 17.00 v našem kostele. Těšit se můžete na pestrý program. Proběhne například vernisáž výstavy fotografií Pavla Capouška, přednáška Pavla Hoška s názvem Evangelium podle Jaroslava Foglara, koncert Martina Kyšperského z kapely Květy a koncert Vysokoškolského uměleckého souboru. Všichni jste srdečně zváni a přiveďte i své přátele. Letošní pobyt pro seniory v Evangelickém středisku v Chotěboři se bude konat od soboty 1. září do soboty 8. září 2018. Přihlášky přijímá Hana Capoušková. Pozvánku s informacemi si můžete vyzvednout vzadu v kostele. V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme: - v úterý setkání starší generace ve 14 hodin, - ve středu v 9.30 setkání maminek s dětmi, - ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině. V únoru oslavila sestra Tefrová 90- té narozeniny a společně jsme se fotili. Fotografie visí vzadu v kostele a můžete si ji objednat. Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Děkujeme. Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.
 
Celý příspěvek

Ohlášky 6. 5. 2018

10. 5. 2018

Čtení: Sbírka: Text: Účast: Písně: Kazatel: Martin Kocanda Děkujeme bratru Martinu Kocandovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách. Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru. V týdnu se sejde staršovstvo ve středu v 18 hodin, ve čtvrtek: - v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka, - ve čtvrtek bohoslužby Nanebevstoupení Páně v kostele v  18 hodin. V únoru oslavila sestra Tefrová 90- té narozeniny a společně jsme se fotili. Fotografie visí vzadu v kostele a můžete si ji objednat. 26 malých a velkých členů sboru jsou na pobytu v Chotěboři, dnes jsou na bohoslužbách v Horní Krupé. Do konce měsíce května probíhá ve všech sborech naší církve sbírka Jeronýmovy jednoty. Výtěžek této sbírky je určen na stavební práce ve sborech. Sbory prostředky získají formou půjčky nebo daru. Náš sbor několikrát dostal dar, a čerpal půjčku. Prosím věnujte této sbírce pozornost, aby i v ostatních sborech mohly probíhat nutné rekonstrukce a stavební práce. Vzadu v kostele na zesilovacím zařízení je pokladna, do které můžete odevzdávat své dary. Dar můžete odevzdat také proti podpisu u Pavly Queisnerové nebo poslat na sborový účet. Prosíme, pište se na služby 1. čtení, přípravy květin a vaření kávy a čaje po bohoslužbách. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni po bohoslužbách na rozhovor při kávě a čaji na faru.
 
Celý příspěvek

Kalendář 05 / 2018

30. 4. 2018

KALENDÁŘ KVĚTEN 2018 Datum Den Co Kde Čas 02. 05. ST Setkání maminek s dětmi fara 9:30 Angličtina fara 14:00 Biblická pro děti fara 15:15 03. 05. ČT Bohoslužby v Domově pro seniory Dubina DD Dubina 15:00 Biblická hodina fara 18:00 Schůzka rukodělného kruhu fara 19:10 06. 05. NE Bohoslužby – Martin Kocanda kostel 9:00 4. 5. – 6. 5. PÁ-NE Sborový pobyt Chotěboř 09. 05. ST Angličtina fara 14:00 Bohoslužby v Sanatoriu TOPAS Holice 14:00 Biblická pro děti fara 15:15 Schůze staršovstva fara 18:00 10. 05. ČT Bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka U Kostelíčka 15:00 Bohoslužby Nanebevstoupení- Jiří Doležal kostel 18:00 13. 05. NE Bohoslužby – Anna Lavická kostel 9:00 Bohoslužby Horní Jelení – Anna Lavická modlitebna 10:45 15. 05. ÚT Schůzka starší generace fara 14:00 Biblická hodina Horní Jelení 17:00 16. 05. ST Setkání maminek s dětmi fara 9:30 Angličtina fara 14:00 Biblická pro děti fara 15:15 18. 05. PÁ Bohoslužby v Domově pro seniory Dubina DD Dubina 15:00 Biblická hodina fara 18:00 20. 05. NE Svatodušní neděle, bohoslužby s vysluhováním kostel 9:00 večeře Páně- Ladislav Beneš 22. 05. ÚT Biblická hodina fara 14:00 23. 05. ST Angličtina fara 14:00 Biblická pro děti fara 15:15 24. 05. ČT Bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka U Kostelíčka 15:00 Biblická hodina fara 18:00 27. 05. NE Bohoslužby – Michal Branda kostel 9:00 Bohoslužby Horní Jelení – Michal Branda modlitebna 10:45 30. 05. ST Angličtina fara 14:00 Biblická pro děti fara 15:15 31. 05. ČT Bohoslužby v Domově pro seniory Dubina DD Dubina 15:00 Biblická hodina fara 18:00
 
Celý příspěvek