Jdi na obsah Jdi na menu

Chrudimský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Pardubice
  • Česká Třebová
 

Příspěvky

Setkání mládeže 1. 12. 2017

24. 10. 2017

Přátelé, kamarádi, zveme Vás na velké setkání pardubické mládeže. 1. 12. 2017 v 18h na faře v Pardubicích Odkaz na fb stránky: https://www.facebook.com/events/281807262285386/permalink/319200888546023/ Kdo můžete, přijďte!
 
Celý příspěvek

Adventní koncert 3. 12. 2017

24. 10. 2017

Kostel Českobratrské církve evangelické, Sladkovského ulice, Pardubice Neděle 3. 12. 2017 v 17 hodin ADVENTNÍ  KONCERT Radka Rubešová – mezzosoprán Daria Rosová – flétna Radka Piskačová – varhany B. M. Černohorský, G. F. Händel, C. Saint-Saëns, A. Dvořák, E. Gigout ad. Vstupné dobrovolné
 
Celý příspěvek

Ohlášky 22. 10. 2017

22. 10. 2017

Čtení: Iz 51, 3÷8 Sbírka: Text: Mk 1, 29÷39 Účast: Písně: 103-1; 36; 681; 192; 673; 487 Kazatel: Ladislav Beneš Milé sestry a milí bratři, vyslechněte prosím sborová oznámení. Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za službu při dnešních bohoslužbách. V 10.45 začínají bohoslužby v Horním Jelení. Sbírka na podporu sociální a charitativní činnosti minulou neděli činila v našem sboru 6 300 Kč. Společnou fotografii z minulé neděle, našeho sborového dne, si můžete prohlédnout na zdi vzadu v kostele. Je možné si ji objednat, tisk zajistí pan Moško – A4 za cenu 86 Kč, A5 za 43 Kč. Zájemci se pište na papír na skle místnosti pro děti. V pátek posloužil br. farář Jiří Doležal svatou večeři Páně v domácnosti u sestry Blaženy Pavlíkové a v sobotu vykonal návštěvu u manželů Sodomkových. Sestra Pavlíková i Sodomkovi všechny pozdravují. V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění kromě následujících: - Toto úterý se nebude konat odpolední biblická hodina, bude až příští týden, v úterý 31. 10. ve 14 hodin. - Ve středu 25. 10. se nebude konat biblická hodina pro děti, naše administrátorka slouží bohoslužby ve svém sboru, v domově pro seniory. Naopak připomínáme: - Ve čtvrtek 26. 10. v 15.00 bohoslužby v domově pro seniory U Kostelíčka - Příští víkend se mění letní čas na středoevropský a tak můžeme v neděli vstávat o hodinu později J. Příští neděle bude také nedělí křestní. Pokřtěna bude Jana Krátká z Pardubic. Bohoslužby bude mít br. farář František Plecháček z Bukovky. Naše pastorační pracovnice Pavla Queisnerová ve čtvrtek nastoupila na šestitýdenní praxi ve sboru Reichenbergu (u Drážďan). Program má od prvního dne nabitý, od pohřbů po ples. Byl jí přidělen bicykl, aby obsáhla život ve sboru a přilehlých obcích (ubytována je v sousední vesnici). Všechny nás pozdravuje. V kanceláři ji částečně zastupuje Hana Capoušková, která bude v kanceláři přítomna vždy ve středu od 8 do 11 hodin. Pavla předala staršovstvu potřebné informace tak, aby chod sboru nebyl po dobu její nepřítomnosti nebyl příliš narušen. Na nástěnce jsou telefonní čísla, na která můžete v případě nutnosti volat. V případě pohřbu se obracejte na administrátorku sboru Annu Lavickou. Po bohoslužbách si stále můžete prohlédnout výstavu ke 120. výročí postavení našeho kostela a osobě našeho prvního kurátora, doplněnou fotografiemi ze sboru z minulých i nedávných let. Ladislav Dlouhý, v nouzi ubytovaný na faře, se na nás obrací s prosbou o pomoc s hledáním levného bydlení. Pokud byste o něčem věděli, sdělte to br. Dlouhému nebo presbyterům. Prosíme, pište se na službu vaření kávy a čaje, prvního čtení a přípravu květin. Pište se do tabulky na nástěnce, abychom měli tyto služby včas zajištěné.
 
Celý příspěvek

Oznámení

22. 10. 2017

Naše pastorační pracovnice Pavla Queisnerová ve čtvrtek 19. 10. 2017 nastoupila na šestitýdenní praxi ve sboru Reichenbergu (u Drážďan). V kanceláři ji částečně zastupuje Hana Capoušková, která bude v kanceláři přítomna vždy ve středu od 8 do 11 hodin. V případě pohřbu se obracejte na administrátorku sboru Annu Lavickou.
 
Celý příspěvek

Ohlášky 15. 10. 2017

16. 10. 2017

Čtení: Mt 6, 24-27 Sbírka: Text: 1. Kor 1, 4-9 Účast: Písně: 549-1; 168; 667; 547; VP (161; 158; 397; 404; 442); 177; 67-3 Kazatel: Daniel Ženatý Milé sestry a milí bratři, vyslechněte sborová oznámení. Děkujeme synodnímu seniorovi Danielovi Ženatému a naším hostům za přípravu a službu při dnešních bohoslužbách. Dnešní neděle Díkčinění a sborový den je také oslavou 120 let postavení našeho kostela. Scházíme se s našimi hosty – bývalými faráři a jejich manželkami, vikářkou, kurátorkami a kurátorem, sborovými sestrami. Všechny Vás zde mezi námi vítám, jsme rádi, že tu můžeme společně být. Nyní Vás budu číst v pořadí, jak jste v našem sboru sloužili a prosím, jak jste v lavici, aby jste povstali. Začneme kazateli: Jiří Doležal; Jaroslav Nečas; Jean Nicolas Fell; Daniel Ženatý; Marie Medková; František Plecháček; Kurátoři: Pavel Capoušek; Olga Kabelová; Nadějě Mandysová; Hana Capoušková Sborové sestry: Marta Tefrová; Hana Švandová; Marta Kunkeová; Věra Nečasová; Pavla Queisnerová Program jste dostali při vstupu do kostela, proto nyní připomenu to nejdůležitější: - Bezprostředně po skončení bohoslužeb se sejdeme zde kolem stolu Páně ke společné fotografii - V 10.30 začnou prezentace ze života sboru o prázdninách s kávou a čajem, zde v kostele - Po skončení, cca v 11.15, bude zahájen prodej pamětního setu k výročí, tvořeného almanachem a kalendářem v tematické tašce, u manželů Junových. Bude se prodávat i zboží Fair Trade - V 11.45 odchod na oběd do restaurace Zelená žába a v 11.55 společné zahájení modlitbou. Po obědě se sejdeme na faře k dezertu při kávě a čaji - Ve 13.30 následuje otevření výstavy s doprovodným programem zde v kostele. Mockrát děkujeme všem, kdo se na přípravě a organizaci dnešního dne podíleli – připravili program, zpracovali materiály, zajistili výrobu pamětních předmětů, pekli, zdobili, balili a rozdávali perníky, program, připravili pohoštění, pomáhají, obsluhují, myjí, …, prostě všem, kdo jakkoliv přiložili ruku k dílu. Sbírka po bohoslužbách je celocírkevní na podporu sociální a charitativní činnosti, odpolední sbírka je určena na pokrytí nákladů setkání. Ve středu 11. 10. proběhla řádná schůze staršovstva. Zabývali jsme se podněty ze Synodní rady – souhlasili jsme s návrhem změny názvu naší církve na Evangelická církev. Diskutovali jsme na téma postavení farářů a presbyterů v naší církvi a o podpoře lidí při cestě ke studiu Teologie v dnešní společenské a ekonomické situaci. Na schůzce s farářkou Hanou Ducho se projednala náplň její práce. Vytvořil se plán aktivit a časových dotací, které by pokrývala, pokud bude zvolena příští rok za naši farářku. Máme radost, že v našem sboru jsou aktuálně zastoupeny sestry a bratři napříč všemi generacemi a při bohoslužbách se tak mohou setkávat děti, mládežníci, dospělí i senioři. Zároveň si uvědomujeme, že tato pestrost s sebou přináší i potřebu vzájemné ohleduplnosti a respektu k potřebám každého z nás a je dobré na to myslet. Věnovali jsme se provozním záležitostem našeho sboru, zejména pokrytí služeb v době nepřítomnosti pastorační pracovnice. Připomínáme tímto, že Pavla ve čtvrtek odjíždí na 6 týdnů na praxi do Německa. Doufáme, že ji to obohatí a naplní novou energií i nápady pro život v našem sboru a že se ve zdraví vrátí a my to tady bez ní přežijeme. Ve čtvrtek se konalo pohřební rozloučení, rodina Denksteinova věnovala dar sboru 6000 Kč. V týdnu se konají obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme: - Ve středu maminky s dětmi v 9.30 na faře. - Ve čtvrtek v 15.30 bohoslužby v domově pro seniory Na Dubině V sobotu 21. října od 10 hodin jsme zváni na seminář historické společnosti Veritas na téma „Historie a současnost severského protestantismu“. Promluví Jan Dlask, pracovník ústavu germánských studií na FF UK Praha. Pozvánka je na nástěnce. Prosíme, pište se na službu vaření kávy a čaje, prvního čtení a přípravu květin. Jsou to drobnosti, které činí bohoslužby a čas po nich pestré a milé. A na závěr připomínám, že po poslední písni nebudeme vycházet z kostela a loučit se, ale sejdeme se všichni kolem stolu Páně ke společné fotografii. A prosím, poslouchejte fotografa, ať se zbytečně nezdržujeme.
 
Celý příspěvek

Ohlášky 8. 10. 2017

9. 10. 2017

Čtení: Luk 19,1-10 Sbírka: Text: J 3,16-17 Účast: Písně: 67,1; 604; 203; 292,1-2,6-8; 631; 436 Kazatel: Anna Lavická Milé sestry a milí bratři, vyslechněte prosím sborová oznámení. Ve čtvrtek zemřela sestra Milada Denksteinová, poslední roky žila v DPS na Dubině. Rozloučení proběhne ve čtvrtek 12. října v 11 hodin v našem kostele. Pán nechť potěšuje zarmoucenou rodinu. Sbírka z minulé neděle na stavení fond sboru činila 2.199 Kč. Děkujeme. V týdnu se konají obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme: - V úterý ve 14 hodin starší generace – br. Ing. Jiří Motyčka z Chrudimi  nás seznámí s postavou Martina Lupáče z Chrudimi – významným husitským teologem a diplomatem a zajímavou historickou postavou z našeho seniorátu. - Ve středu v 18 hodin schůze staršovstva - Ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v domově pro seniory U Kostelíčka Příští neděli 15. října je neděle Díkčení. Konají se bohoslužby s VP, spojené se sborovým dnem a oslavou 120 let od postavení našeho kostela. Budeme rádi, když donesete ke stolu Páně výpěstky ze zahrad a zahrádek (či nakoupené), abychom měli na očích, za co děkujeme. Vše donesené si pak odnesete zpět domů. Sbírka je celocírkevní, určená a soc. a charitativní pomoc. Odpoledne bude otevřena výstava věnovaná jak stavbě kostela, tak bratru Františkovi Hoblíkovi, našemu prvnímu kurátorovi, majiteli tiskárny a starostovi Pardubic. V rámci otevření výstavy proběhne i přednáška o historických souvislostech. Sejdeme se bývalými faráři, kurátory, sborovými sestrami a bratrem. Faráři i další s námi v debatě zavzpomínají na své působení v našem sboru. V rámci sborového dne plánujeme společný oběd v restauraci u Zelené žáby. Zájemci pište se ještě dnes na papír na nástěnce. Abychom se všichni stačili naobědvat v krátkém čase, je zamluven salonek a objednáno jednotné jídlo – svíčková. Oběd si každý platí sám. Počítáme se společným zahájením oběda, jak tomu bývá při sborovém dni na faře. Káva, čaj a občerstvení po obědě je plánováno na faře. Budeme rádi za pomoc při přípravě kávy, za donesení pečiva k občerstvení, úklid a další. Ke službám se, prosíme, pište na papír na místnosti pro děti. V sobotu 21. října od 10 hodin jsme zváni na seminář historické společnosti Veritas na téma „Historie a současnost severského protestantismu“. Promluví Jan Dlask, pracovník ústavu germánských studií na FF UK Praha. Pozvánka je na nástěnce. Ladislav Dlouhý, člen sboru v Lozicích, je od 1. 10 do 31/12 ubytován na faře v mansardě v podkroví. Prosíme, pište se na službu vaření kávy a čaje, prvního čtení a přípravu květin. Jsou to drobnosti, které činí bohoslužby a čas po nich pestré a milé.
 
Celý příspěvek

KALENÁŘ ŘÍJEN 2017

2. 10. 2017

Datum Den Co Kde Čas 01.10.2017 NE Bohoslužby pro děti a dospělé – Michal Branda kostel 9:00 04.10.2017 ST Setkání maminek s dětmi fara 9:30 Angličtina fara 14:00 05.10.2017 ČT Bohoslužby v Domově pro seniory Dubina Dubina 15:30 Biblická hodina fara 18:00 Schůzka rukodělného kruhu fara 19:10 6.-8.10.2017 PÁ-NE Celocírkevní sjezd mládeže Jablonec nad Nisou 08.10.2017 NE Bohoslužby – Anna Lavická kostel 9:00 Bohoslužby – Anna Lavická Horní Jelení 10:45 10.10.2017 ÚT Schůzka starší generace fara 14:00 Biblická hodina Horní Jelení 17:30 11.10.2017 ST Angličtina fara 14:00 Biblická pro děti fara 15:15 Schůze staršovstva fara 18:00 12.10.2017 ČT Bohoslužby v Sanatoriu TOPAS Holice 14:00 Bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka U Kostelíčka 15:00 Biblická hodina fara 18:00 15.10.2017 NE Díkčinění za úrodu, bohoslužby s vysluhováním kostel 9:00 svaté večeře Páně- synodní senior a bývalí kazatelé Sborový den 120 let evangelického kostela Společný oběd Zelená Žába 12:00 Připomenutí 1. kurátora sboru, vzpomínky kazatelů kostel 13:30 18.10.2017 ST Setkání maminek s dětmi fara 9:30 Angličtina fara 14:00 Biblická pro děti fara 15:15 19.10.2017 ČT Bohoslužby v Domově pro seniory Dubina Dubina 15:30 Biblická hodina fara 18:00 22.10.2017 NE Bohoslužby – Ladislav Beneš kostel 9:00 Bohoslužby – Ladislav Beneš Horní Jelení 10:45 24.10.2017 ÚT Biblická hodina fara 14:00 25.10.2017 ST Angličtina fara 14:00 Biblická pro děti fara 15:15 26.10.2017 ČT Bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka U Kostelíčka 15:00 29.10.2017 NE Bohoslužby – František Plecháček kostel 9:00
 
Celý příspěvek

Ohlášky 1. 10. 2017

2. 10. 2017

Čtení: Ex 16,2-3.10-15 Sbírka: 2 199,- Text: Jan 6,3-14 Účast: 56/3 Písně: 443; 100; SV 189; 613; 606; 425 Kazatel: Michal Branda Milé sestry a milí bratři, vyslechněte sborová oznámení. Děkujeme za službu seniorátnímu jáhnovi Michalovi Brandovi. Dnešní sbírka je určena na stavení fond sboru. Sbírka z minulé neděle – seniorátní sbírka solidarity – činila 2.773 Kč. Děkujeme. Děkujeme všem, kteří pomohli s úklidem a zprovozněním kostela po malování. V týdnu se konají obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme: - Ve středu v 9.30 maminky s dětmi - Ve čtvrtek v 15.30 bohoslužby v domově pro seniory Na Dubině - Po biblické v 19.10 schůzka rukodělného kruhu V neděli 15. října na neděli Díkčení se konají bohoslužby s VP, spojené se sborovým dnem a oslavou 120 let od postavení našeho kostela. Odpoledne bude otevřena výstava věnovaná jak stavbě kostela, tak bratru Františkovi Hoblíkovi, našemu prvnímu kurátorovi, majiteli tiskárny a starostovi Pardubic. V rámci otevření výstavy proběhne i přednáška o historických souvislostech a sejdeme se bývalými faráři, kurátory i sborovými sestrami. Faráři s námi v debatě zavzpomínají na své působení v našem sboru. Plánujeme společný oběd u Zelené žáby. Zájemci pište se na papír na nástěnce. K obědu je objednaná svíčková, každý si oběd platí sám. Prosíme, pište se také na vaření kávy, donesení pečiva, úklid a další. Všichni jste srdečně zváni, pozvánky s programem jsou ve sborovém dopise. Prosíme, vyzvedněte si dopisy k roznesení. Děkujeme. 5. listopadu budou další bohoslužby pro malé i velké, poslouží nám farářka Hana Ducho a bude představena sboru jako kandidátka na farářku našeho sboru. Dnes se opět sejdeme na faře ke kávě a čaji, všichni jste srdečně zváni. Prosíme, pište se na službu vaření kávy, 1. čtení, přípravu květin.
 
Celý příspěvek

Pozvánka 21. 10. 2017

26. 9. 2017

Pozvánka na podzimní seminář. Hlavním tématem semináře historické společnosti VERITAS bude „Historie a současnost severského protestantismu“. Přednášku prosloví Mgr. Jan Dlask, Ph.D., pracovník Ústavu germánských studií na Filozofické fakultě UK v Praze. Seminář se bude konat v Pardubicích v sobotu dne 21. října 2017 v 10 hodin, a to v sále na faře ČCE ve Sladkovského ulici č. 638. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
 
Celý příspěvek

Kázání 24. 9. 2017

25. 9. 2017

Bohoslužby ThDr. Jiřího Doležala v neděli 24. 9. 2017 v Pardubicích a Horním Jelení Základ kázání: Jan 1; 29,35-43 Písně: 138,1   84,1-4   236   171,1-2   420,1-4   580,5 Poslání: Mat 5; 13 – 14,16 Požehnání: Žalm 67; 2-3,7b-8 Vstupní modlitba: Všelijak zraněni svými nemocemi a bolestmi, steskem i vinami, utíkáme se k tobě; ty jsi Otec náš vždy blízký, vždy hotový k odpuštění, k posile nás slabých. Děkujeme ti za všechno krásné a dobré, co jsi nám dopřál i v minulých dnech prožít. Vyznáváme před tebou svou zpozdilost, liknavost, neschopnost. Prosíme, přijmi nás takové, jací jsme. Neodepři dát zaznít svému slovu v tomto shromáždění, abychom znovu okusili obnovující, posvěcující sílu tvé přítomnosti. Ty víš, jak utrmácení všedností to potřebujeme – my a všichni naši bratři a sestry, kdekoli se dnes shromaždují. Vždyť není jiného spomocníka, jiné záštity než jsi Ty, Bože na věky milosrdný. Amen. Kázání: Ti dva – zatím ani nevíme, jak se jmenovali, ale na tom nezáleží. Důležité je, že ti dva  š l i  z a  J e ž í š e m . Kdy a kde k tomu došlo – to tam také není zapsáno. Ani na tom nezáleží. Ti dva  mohou teď být tady mezi námi v Pardubicích. A možná jich je ještě více než dva. Bylo by dobré, kdybychom k nim patřili my všichni. Zeptáme se: co ti dva dělali? Š l i  z a   J e ž í š e m . Překvapení: ačkoli zatím nejdou s ním, ale  z a  n í m , Ježíš o nich ví. I o nás všech ví. Ježíš se k těm dvěma obrátí. I k nám, – ke každému z nás – se nyní obrací. Těch dvou se zeptá: c o h l e d á t e ? Nebo snad: k o h o   hledáte? Možná, že ti dva zatím ani nemají jasno o tom, zda hledají něco nebo někoho. Prostě: hledají. A narazí na Jana Křtitele a ten jim řekne něco zajímavého a překvapujícího o Ježíši. A oni se seberou – moc se nerozmýšlejí – a jdou za Ježíšem. Stále existují lidé, kteří hledají. Mají všecko a přece jim něco chybí. A tak hledají. Nebo možná, že měli všecko, ale udeřila nějaká krize a oni o všechno přišli. A tak hledají. Hledají něco – nebo někoho? Rozhodně hledají, o co by nikdy nepřišli. Něco, co  z ů s t á v á . Také hledáte něco, c o  z ů s t á v á ? Ti dva s tím svým hledáním přišli za Ježíšem. Jestliže jste i vy se svým hledáním přišli sem, do shromáždění, za Ježíšem, pak jste na správné adrese. Ježíš se těch dvou zeptá: co h l e d á t e ? A oni mu odpoví otázkou: „Mistře, k d e  z ů s t á v á š ?“ My za tebou přicházíme, protože ty znáš Bibli. Chceme se od tebe dovědět, jak je to s tím  z ů s t á v á n í m: co zůstává? Kdo zůstává? Kde to, co zůstává, najdeme, abychom navzdory všem pochybnostem a popěračům, navzdory tomu, že je každou chvíli jiná doba, abychom my mohli s žalmistou trvat na tom: „Hospodin je zajisté skála má, mé spasení, můj hrad vysoký a nedobytný, mé útočiště, v Hospodina doufám,  n e p o h n u   s e“. (Žalm 67, 1-9). Ježíš těm dvěma, co se ptali, kde zůstává, odpoví: „Pojďte a uvidíte!“ (v 9). A oni si ani teď nevyžádali čas na rozmyšlenou, ale rovnou šli a zůstali u Ježíše. Co se v té chvíli dělo v jejich nitru a mysli, o čem uvažovali, zda zápasili s pochybnostmi či dokonce se strachem – o tom tu evangelista nic nezaznamenal. Šli, jako by je nutkala a vedla nějaká vyšší síla. Jakoby je vedl sám Bůh. – Tak bychom i my mohli vyprávět, jak jsme – když šlo o naši víru – nejednou zápasili se zmatkem v mysli a strachem ve svém srdci. Ale nakonec – viďte – povíme:  To, že jsme to zůstávání u Ježíše nalezli a že je u něj stále nacházíme – to v posledu nezáleželo na nás… A nemusíme se obávat: až se nás znovu zmocní slabost a nebudeme vědět jak dál, pak jistě ten „Boží pokoj, který přesahuje každé pomyšlení, bude hájit srdce i mysl naši“ – a my navzdory své slabosti a zmatku v mysli, přece zůstaneme u Ježíše. – Dokonce budeme někdy schopni pomoci těm, kteří také hledají, ale zatím nenalézají. Vždyť jsme to slyšeli: jeden z těch dvou  – Ondřej – sotva sám nalezl – už k Ježíši přivádí svého bratra Šimona. A ten je nalezen a sám nalézá. Ale teď se ještě aspoň na chvíli musíme vrátit k těm dvěma. Ti první dva nalezli správný směr svého hledání, když jim Jan Křtitel ukázal na Ježíše a pronesl tu slavnou větu: „Hle, B e r á n e k  B o ž í , který snímá a nese hřích světa“ (v. 29). A pak druhého dne  o p ě t  ukázal na Ježíše a řekl znovu totéž: „Hle, Beránek Boží!“ Slyšíte to? Co bylo o Ježíši řečeno včera, platí i dnes! Že je dnes jiná doba? Zajisté! Mění se režimy i ideologie a ekonomie, i my se měníme. Avšak navzdory všem revolucím, evolucím i turbulencím, je  J e ž í š   K r i s t u s    v č e r a   i  d n e s   i  n a   v ě k y t e n t ý ž (Žd 13, 8). Ježíš je Beránek Boží, který snímá hřích světa. Ještě chvíli je třeba u toho zůstat. B e r á n e k  – to ti dva o každých velikonocích slýchali a slavili: Beránek byl zabit, aby Izraelští byli zachráněni a vysvobozeni z egyptského otroctví. Ale nadto ještě ti dva z proroka znali: „Jako beránek k zabití veden jest…  a Hospodin uvalil na něj nepravosti všech nás“.( Iz 53, 6n) A teď Jan Křtitel dvakrát po sobě prohlašuje: ten  BERÁNEK je nyní tady – a je to právě ten Ježíš, na kterého vám ukazuju. Už to není beránek z našich stád. Je to beránek BOŽÍ! Je to beránek, kterého nám opatřil a poslal sám Bůh, aby se ujal toho, s čím si my nevíme rady a čeho se nechce ujmout žádný z lidí, ačkoli nás to všechny trápí a tíží a někdy až drtí. Ten Boží beránek přišel a sňal z nás všech to neunesitelné břemeno všech našich provinění a dluhů. Zvedl je z nás, naložil si je sám na sebe a odnesl je. Definitivně je odstranil. On, „Beránek svatý, nevinný, na dřevo kříže zvýšený“ jak zpíváme, se dal za nás všechny odsoudit a opuštěn všemi i Bohem, zemřel na kříži, aby veškerý můj a tvůj hřích nás všech a hřích světa byl  o d p u š t ě n  a „dluh náš smazán na věčnost“. Patří do minulosti. Už nemá žádnou budoucnost. (KB).  A od Velkého pátku a velikonočního jitra už to tak definitivně zůstává, protože ten Boží Beránek, Ježíš Kristus ukřižovaný „vstal z mrtvých a žije a již více neumírá a smrt nad ním již více nepanuje“ (Ř 6,8).  Vzkříšený a živý Ježíš  z ů s t á v á  a je „oběť slitování za hříchy naše a netoliko za naše, ale za hříchy všeho světa“ (1 J 2,2). A tak je nyní On ta naše skála a hrad vysoký a nedobytný … nepohneme se. Ale co, až všechny naše cesty a veškeré naše podnikání skončí v „údolí stínu smrti“? Co potom? Co nám zůstane, až i náš popel rozptýlí po té smutné loučce? A právě do tohoto údolí a na tuto smutnou loučku míří Ježíšovo slovo: „Ať se vaše srdce nechvěje úzkostí! V domě Otce mého příbytkové mnozí jsou (v řečtině je MONAI POLLAI = mnohá z ů s t á v á n í). A já jdu – praví Ježíš – , abych vám připravil místo a když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a poberu vás k sobě samému, abyste, kde jsem já i vy byli“ (J 14,1n). Skvělé zaslíbení, nádherná perspektiva, viďte. Až o všechno přijdeme, až nám nic nezůstane, čeká nás jisté, připravené  z ů s t á v á n í . Ne na té smutné loučce, ale v domě Ježíšova Otce nás čeká pro nás připravený domov. Ještě jej, jdouce na Ježíšem stále hledáme. Teprve k němu směřujeme, ale během toho našeho někdy obtížného a tápavého hledání platí: „Jist jsem zajisté, že ani smrt
 
Celý příspěvek