Jdi na obsah Jdi na menu

Chrudimský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Pardubice
  • Česká Třebová
 

Příspěvky

Ohlášky 22. 7. 2018

23. 7. 2018

Čtení: Sbírka: Text: Účast: Písně: Kazatel: Hana Ducho Děkujeme sestře Haně Ducho za jeho službu při dnešních bohoslužbách. Od 11 hodin se konají bohoslužby v kazatelské stanici Horní Jelení. Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině. V 18 hodin je možné přijít na setkání s názvem Otevřená fara pro všechny. I dnes je možné přispět do sbírky pro Nadační fond Compaternitas. Tento fond podporuje rodiny kazatelů a kazatelek ČCE, kteří se ocitnou v nouzi. Rozhodl se podpořit studenta Tomáše Zbořila, který zůstal sám po smrti své babičky, farářky Jany Šimerové, zemřelé letos v březnu. Jeho maminka Johanna, rovněž farářka ČCE, zemřela již před dvanácti lety. Nadační fond z takto získaných peněz bude vyplácet Tomášovi menší pravidelnou částku na náklady spojené se studiem a bydlením. Prosíme Vás, přispějte podle svých možností buď vzadu do domečku, nebo na sborový účet a označte účel daru. Při bohoslužbách příští neděli bude sloužit bratr farář Doležal, Základem jeho kázání bude kniha Izajáš, z kapitoly 40 verše 25 až 31. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře, dneska formou samoobsluhy.
 
Celý příspěvek

Ohlášky 15. 7. 2018

17. 7. 2018

Čtení: J 10,11-16 Sbírka: Text: 1Pt 2,18-25 Účast: 44/4 Písně: 117  23  433  648  579  606 Kazatel: Ladislav Beneš Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách. Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka. A v 18 hodin je možné přijít na setkání s názvem Otevřená fara pro všechny. Tato setkání se budou během prázdnin konat na naší faře vždy každý čtvrtek od 18 hodin. Program bude čestečně biblický, ale hlavně poslouží k přátelskému setkávání lidí všech generací, ze sboru i z necírkevního prostředí, kteří jsou během prázdnin v Pardubicích a chtějí se spolu scházet i během týdnbe. Bude to radostná událost bez ohledu na počet účastníků, na počasí i na jiné okolnosti. Hlavní je mít touhu být ve společenství a prožívat je s vděčností. I dnes je možné přispět do sbírky pro Nadační fond Compaternitas. Tento fond podporuje rodiny kazatelů a kazatelek ČCE, kteří se ocitnou v nouzi. Rozhodl se podpořit studenta Tomáše Zbořila, který zůstal sám po smrti své babičky, farářky Jany Šimerové, zemřelé letos v březnu. Jeho maminka Johanna, rovněž farářka ČCE, zemřela již před dvanácti lety. Nadační fond z takto získaných peněz bude vyplácet Tomášovi menší pravidelnou částku na náklady spojené se studiem a bydlením. Prosíme Vás, přispějte podle svých možností buď vzadu do domečku, nebo na sborový účet a označte účel daru. Vítáme v našem shromáždění hosty a všiczni domácí i hosté jsme zváni na faru, na rozhovor při kávě nebo čaji. Bratr Juříček ze sboru ve Vsetíně nás chce pozdravit …. – předávám slovo.
 
Celý příspěvek

Ohlášky 8. 7. 2018

10. 7. 2018

Čtení: Sbírka: Text: Účast: Písně: Kazatel: Anna Lavická Děkujeme sestře Lavické za její službu při dnešních bohoslužbách. V 11 hodin se konají bohoslužby v kazatelské stanici Horní Jelení. Pastorační pracovnice Pavla Queisnerová má do 15. července dovolenou. Služba v kanceláři je zajištěna vždy ve středu od 9 do 11 hodin. Ve čtvrtek budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině. Od tohoto čtvrtka také zavádíme novou prázdninovou aktivitu – setkávání s názvem Otevřená fara pro všechny. Tato setkání se během prázdnin budou konat na naší faře každý čtvrtek od 18 hodin. Program bude částečně biblický, ale hlavně poslouží k přátelskému setkávání lidí všech generací, ze sboru i z necírkevního prostředí, kteří jsou během prázdnin v Pardubicích a chtějí se spolu scházet i během týdne. Setkání se uskuteční ve vždy čtvrtek od 18 hodin. Bude to radostná událost bez ohledu na počet účastníků, na počasí a na jiné okolnosti. Hlavní je mít touhu být ve společenství a prožívat je s vděčností. Od minulého týdne probíhá sbírka pro Nadační fond Compaternitas. Tento fond podporuje rodiny kazatelů a kazatelek ČCE, kteří se ocitnou v nouzi. Rozhodl se podpořit studenta Tomáše Zbořila, který zůstal sám po smrti své babičky, farářky Jany Šimerové, zemřelé letos v březnu. Jeho maminka Johanna, rovněž farářka ČCE, zemřela již před dvanácti lety. Nadační fond z takto získaných peněz bude vyplácet Tomášovi menší pravidelnou částku na náklady spojené se studiem a bydlením. Prosíme Vás, přispějte podle svých možností buď vzadu do domečku, nebo na sborový účet a označte účel daru. Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Vzadu je přiložena tabulka na prázdniny. Děkujeme. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.
 
Celý příspěvek

Ohlášky 1. 7. 2018

3. 7. 2018

Čtení: Sbírka: Text: Účast: Písně: Kazatel: Ladislav Beneš Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách. V úterý 26. června proběhlo stěhování rodiny Ducho na faru. Děkujeme všem pomocníkům, kteří přišli v tak hojném počtu, že stáli fronty na nábytek, který stěhováci ani nestačili podávat. Vítáme sestru farářku Hanu Ducho s rodinou v našem sboru a přejeme jim, aby se zde dobře zabydleli. Dnes naposledy si můžete prohlédnout fotografie Pavla Capouška. Výstava dnešním dnem končí. Vy, kteří máte zamluvené fotografie, si je můžete po skončení bohoslužeb vyzvednout, případně ještě učinit poslední objednávku. Výdej a prodej fotografií zajišťuje Pavlína Junová. Jsme rádi, že nám Pavel Capoušek umožnil nahlédnout do svého celoživotního díla a těšíme se na další produkci. Pastorační pracovnice Pavla Queisnerová má od 29. 6. do 15. 7. dovolenou. Služba v kanceláři je zajištěna vždy ve středu od 9 do 11 hodin. Ve čtvrtek budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka. Na základě rozhodnutí staršovstva vyhlašujeme sbírku pro Nadační fond Compaternitas. Tento fond podporuje rodiny kazatelů a kazatelek ČCE, kteří se ocitnou v nouzi. Rozhodl se podpořit studenta Tomáše Zbořila, který zůstal sám po smrti své babičky, farářky Jany Šimerové, zemřelé letos v březnu. Jeho maminka Johanna, rovněž farářka ČCE, zemřela již před dvanácti lety. Nadační fond z takto získaných peněz bude vyplácet Tomášovi menší pravidelnou částku na náklady spojené se studiem a bydlením. Prosíme Vás, přispějte podle svých možností buď vzadu do domečku, nebo na sborový účet a označte účel daru. Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Vzadu je přiložena tabulka na prázdniny. Děkujeme. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.
 
Celý příspěvek

Ohlášky 24. 6. 2018

27. 6. 2018

Čtení: Gen 12, 1-9 Sbírka: Text: Gal 3, 26-29 Účast: Písně: 100; 161; 366; 606; 678; 179 Kazatel: Anna Lavická Děkujeme sestře Lavické za službu při dnešních bohoslužbách. V 11 hodin začínají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení Sbírka Solidarity minulou neděli činila v našem sboru 2360,- , přijali jsme dary ve výši 190 a 500 kč. Celkem tedy 3050,- Byt pro farářskou rodinu je uklizen, děkujeme všem 12- ti uklizečkám a uklizečům. Rodina Ducho se stěhuje v úterý kolem 17- té hodiny tu v Pardubicích. Potřebujeme pár lidí na pomoc, zatím přislíbilo 4-5 mužů. Kdo byste mohli přijít, přihlaste se u Evy Markové. V týdnu se budou konat tato shromáždění: - Na úterý plánována návštěva Heřmanova Městce – židovské synagogy a galerie v bývalé židovské škole. Komentovaná prohlídka je objednaná na úterý 26. června 2018 v 15 hodin. Můžeme společně cestovat autobusem ve 13.20 z autobusového nádraží anebo individuálně. Pozvánka visí též vzadu v kostele a na faře ve sborové místnosti. Případné dotazy zodpoví s. Naděje Mandysová. - Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině, v 18 hodin biblická hodina na faře. Výstava fotografií Pavla Capouška v našem kostele potrvá do konce června. Je možné si vystavené fotografie zakoupit za 300 Kč. Výnos půjde na pokrytí nákladů výstavy. Zájemci o fotografie se pište se na papír umístěný v zadní části kostela. Po skončení výstavy vám budou fotografie dodány. Pastorační pracovnice Pavla Queisnerová má dnes dovolenou. Před prázdninami je potřeba zajistit služby, prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Vzadu je přiložena tabulka na prázdniny. Děkujeme. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře. | Na dnešní službu přípravy kávy a čaje se nikdo nepřihlásil. Setkání na faře se koná, občerstvení proběhne formou samoobsluhy. Kávu či čaj si sami připravíte, umyjete, utřete a uklidíte vámi použité nádobí. Klíč od fary vydá presbyterská služba- tedy já….
 
Celý příspěvek

Ohlášky 17. 6. 2018

18. 6. 2018

Čtení: Ez 18, 1-4.21-24.30-32 Sbírka: Text: Lk 15, 1-10 Účast: Písně: 177, 1 103 (1-3.10), 438, 693, 621 (s kytarou), 485. Kazatel: Hana Ducho Děkujeme sestře Haně Ducho za službu při dnešních bohoslužbách. Dnešní sbírka je celocírkevní, je to sbírka solidarity na podporu sborů, které mají problémy zaplatit příspěvek do personálního fondu. Ve středu se sešlo staršovstvo: projednalo organizační záležitosti pro příští období, schválilo příspěvek pro školu NOE ve výši 10 000 Kč a žádost o přijetí do sboru od Miroslava Koláčného. Také jsme se seznámili s výsledky jednání synodu. Staršovstvo se na vás obrací se žádostí o pomoc při svážení klientů na bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka. Pro tuto službu je potřeba více dobrovolníků, kteří by se mohli střídat. Prosíme, přihlaste se u pastorační pracovnice. Dnes je na faře závěrečné zmrzlinové setkání nedělní školy se všemi učiteli se společným fotografováním, děti dostanou sladkou odměnu a nejpilnější účastník zajímavě oceněn. Dnes odpoledne ve 14.30 bude na faře schůze seniorátní Jeronýmovy jednoty. Sejdou se zástupci sborů seniorátu. Děkujeme Haně Benešové, Capouškové, Miriam Kalhousové, Pavle Pospíšilové, Markétě Janouchové, Zdeňku Jelínkovi, Báře Kučerové a Janě Plchové s dětmi za umytí oken a radiátorů ve farském bytě. Úklid je potřeba ještě dokončit. Brigáda bude pokračovat ještě ve středu 20. června. V týdnu se budou konat tato shromáždění: Ve čtvrtek - V 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka - V 18 hodin biblická hodina na faře Příští neděli 24. 6. bude při bohoslužbách pokřtěna Zuzana Dobrkovská z Pardubic, která požádala o křest a absolvovala se předkřestní přípravu s farářkou Annou Lavickou. Rodina Duchova se bude stěhovat v úterý 26. června – budou potřeba pomocníci a pro všechny nějaké občerstvení. Hodina bude upřesněna. Týž den je plánována návštěva Heřmanova Městce – židovské synagogy a galerie v bývalé židovské škole. Komentovaná prohlídka je objednaná na úterý 26. června 2018 v 15 hodin. Můžeme společně cestovat autobusem ve 13.20 z autobusového nádraží anebo individuálně. Pozvánka visí též vzadu v kostele a na faře ve sborové místnosti. Případné dotazy zodpoví s. Naděje Mandysová. Na letní tábor Horní Dubenky, který se koná v termínu od 10. do 19. srpna, máme letos přihlášeno krásných 26 dětí. Tím pádem nutně sháníme další vedoucí. Pokud víte o nějakém táborníkovi nebo o někom, kdo by se jím rád stal, neváhejte a kontaktujte pastorační pracovnici nebo hlavního vedoucího Tomáše Voltra. Těšíme se na Vás. Ke 100. výročí založení Jeronýmovy jednoty se připravuje vydání sborníku. Dopis, který jsme obdrželi, si můžete přečíst vzadu v kostele. Za připomínku stojí, že historicky prvním pokladníkem Jeronýmovy jednoty byl Čeněk Klouček, člen našeho pardubického sboru. Výstava fotografií Pavla Capouška v našem kostele potrvá do konce června. Je možné si vystavené fotografie zakoupit za 300 Kč. Výnos půjde na pokrytí nákladů výstavy. Zájemci o fotografie se pište se na papír umístěný v zadní části kostela. Po skončení výstavy vám budou fotografie dodány. Před prázdninami je potřeba zajistit služby, prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Vzadu je přiložena tabulka na prázdniny. Děkujeme. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.
 
Celý příspěvek

Ohlášky 10. 6. 2018

11. 6. 2018

Čtení: Matouš 12,22-32 Sbírka: Text: Matouš 12,30-32 Účast: Písně: 138; 177; 673; 408 sloky 1 a 9-11; 685 Kazatel: Jaroslav Fér Děkujeme bratru Jaroslavu Férovi za službu při dnešních bohoslužbách. V 11 hodin začínají bohoslužby v Horním Jelení. Rodina sestry Černíkové věnovala při pohřebním shromáždění dar sboru 2000 Kč, stejně tak rodina sestry Jahelkové. Sbírka z minulé neděle určena na stavební fond našeho sboru činila 2 137 Kč. Děkujeme za všechny dary. V týdnu se budou konat tato shromáždění: - V úterý ve 14 hodin setkání starší generace. Hostem na tomto odpoledni bude Mgr. Radka Piskačová. Nejprve nám poví něco o sobě a o tom, jak se dostala k hudbě a pak nám v kostele přednese několik varhanních skladeb. Program v kostele začne přibližně ve 14.30. Srdečně vás všechny na toto odpoledne zveme. Přiveďte také své známé, kteří mají rádi varhanní hudbu. - Ve středu Vyhlašujeme brigádu na mytí oken ve farském bytě – je možné přijít kdykoliv během dne – dopoledne i odpoledne V 18 hodin proběhne řádná schůze staršovstva - Ve čtvrtek V 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině V 18 hodin biblická hodina na faře. Br. farář Doležal bude vykládat 40. kapitolu knihy Izaiáš. - Příští neděli 17. června je závěrečné zmrzlinové setkání nedělní školy Výstava fotografií Pavla Capouška v našem kostele potrvá do konce června. Je možné si vystavené fotografie zakoupit, obdarovat sebe či své blízké. Fotografie si rezervujte na papír umístěný v zadní části kostela. Po skončení výstavy vám budou fotky dodány. Cena za jednu fotku je 300 Kč. Výdělek půjde na pokrytí nákladů výstavy. Na letní tábor Horní Dubenky, který se koná v termínu od 10. do 19. srpna, máme letos přihlášeno krásných 26 dětí. Tím pádem nutně sháníme další vedoucí. Pokud víte o nějakém táborníkovi nebo o někom, kdo by se jím rád stal, neváhejte a kontaktujte pastorační pracovnici nebo hlavního vedoucího Tomáše Voltra., Těšíme se na Vás. Letošní pobyt pro seniory v Evangelickém středisku v Chotěboři se bude konat od soboty 1. září do soboty 8. září 2018. Přihlášky přijímá Hana Capoušková. Pozvánku s informacemi si můžete vyzvednout vzadu v kostele. Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Vzadu je přiložena tabulka i na prázdniny. Prosíme, pište se na služby, aby bylo vše zajištěno. Děkujeme. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.
 
Celý příspěvek

Kalendář 06 / 2018

4. 6. 2018

Kalendář 06 / 2018 Datum Den Co Kde Čas 02.06.2018 SO Program pro děti, přespávání na faře fara 10:00 03.06.2018 NE Bohoslužby- Michal Kitta kostel 9:00 05.06.2018 ÚT Mimořádná schůze staršovstva fara 18:00 06.06.2018 ST Setkání maminek s dětmi fara 9:30 Angličtina fara 14:00 Biblická pro děti fara 15:15 07.06.2018 ČT Bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka U Kostelíčka 15:00 Setkání k zakončení pravidelné práce ve sboru fara zahrada 18:00 08.06.2018 PÁ Seniorátní mládež Lozice 10.06.2018 NE Bohoslužby – Jaroslav Fér kostel 9:00 Bohoslužby Horní Jelení – Jaroslav Fér modlitebna 11:00 12.06.2018 ÚT Schůzka starší generace fara 14:00 13.06.2018 ST Bohoslužby v Sanatoriu TOPAS Holice 14:00 Angličtina fara 14:00 Schůze staršovstva Horní Jelení 18:00 14.06.2018 ČT Bohoslužby v Domově pro seniory Dubina DD Dubina 15:00 Biblická hodina fara 18:00 17.06.2018 NE Bohoslužby- Hana Ducho kostel 9:00 20.06.2018 ST Angličtina fara 14:00 21.06.2018 ČT Bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka U Kostelíčka 15:00 Biblická hodina fara 18:00 24.06.2018 NE Bohoslužby – Anna Lavická kostel 9:00 Bohoslužby Horní Jelení – Anna Lavická modlitebna 11:00 26.06.2018 ÚT Biblická hodina fara 14:00 27.06.2018 ST Angličtina fara 14:00 28.06.2018 ČT Bohoslužby v Domově pro seniory Dubina DD Dubina 15:00 Biblická hodina fara 18:00
 
Celý příspěvek

Ohlášky 3. 6. 2018

4. 6. 2018

Čtení: Mk 7,15-16,21-23 Sbírka: Text: Jr 23,16-29 Účast: Písně: 429; 86 1-5; 406; 477; 533 1-7; 486 Kazatel: Michal Kitta Děkujeme bratru Michalu Kittovi za službu při dnešních bohoslužbách. Vítáme mezi námi účastníky synodu, který se konal v Litomyšli od čtvrtka 31. 5 do soboty 2. 6. V závěru ohlášek nás bratr Kitta seznámí v krátkosti s důležitými body, které byly na synodu projednávány, a u kávy a čaje můžete pokládat další dotazy. Ve středu 30. 5. zemřela sestra Blažena Černíková ze Stéblové. Pohřební rozloučení se koná ve středu 6. června ve 13 hodin na hřbitově tamtéž. Pán Bůh nechť potěšuje zarmoucené. Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru. Sbírka JJ vynesla v našem sboru 15 860 Kč, z toho v kazatelské stanici Horní Jelení 1 900 Kč. Všem dárcům děkujeme. Manželé Braborcovi při příležitosti svatby, která se konala v našem kostele minulou sobotu, věnovali sboru dar 5000 Kč. Včera proběhl na faře program pro děti na faře, spojený s přespáváním. Zúčastnily se 4 děti a večer se opékaly buřty a bylo i posezení s rodiči. Dnes odpoledne od 15 hodin se v Trnávce koná 15. ročník Setkání pěveckých sborů chrudimského seniorátu. Zpěváci a muzikanti se mezi sebou domluví na dopravě. Děkujeme Haně Benešové za výběr a nacvičení písní, ale také za nadšení a trpělivost, se kterou se tomu věnuje. V týdnu se budou konat tato shromáždění: - v úterý bude mimořádná schůze staršovstva od 18 hodin, věnovaná strategii sboru, - ve středu v 9.30 setkání maminek s dětmi, - ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka, - ve čtvrtek Vás srdečně zveme na zahradní slavnost, která proběhne ve čtvrtek 7. 6. 2018 v 18:00 na farské zahradě. Napříč generacemi zakončíme další školní rok. Těšit se můžete na společné rozhovory, hry, zpívání, bilanci uplynulých akcí, společného ztišení atd. Hostem bude pastor D. Sinclair ze Skotska s manželkou, se kterým předtím bude staršovstvo jednat o možnost spolupráce. Zajištěno bude pivo, víno, limo, saláto a grilo. Sami můžete přinést drobné občerstvení, sladké či slané pečivo a další pochutiny. Na papír v zadní části kostela prosím potvrďte svou účast, případně se napište k seznamu pečiva, které jste ochotni dodat. Zjednoduší se tím příprava akce. Díky a těšíme se na vás. Výstava fotografií Pavla Capouška v našem kostele potrvá do konce června. Je možné si vystavené fotografie zakoupit, obdarovat sebe či své blízké. Fotografie si rezervujte na papír umístěný v zadní části kostela. Po skončení výstavy vám budou fotky dodány. Cena za jednu fotku je 300 Kč. Výdělek půjde na pokrytí nákladů výstavy. Chtěli bychom vás upozornit, že setkání starší generace se bude konat v úterý 12. 6. Hostem na tomto odpoledni bude Mgr. Radka Piskačová. Nejprve nám poví něco o sobě a o tom, jak se dostala k hudbě a pak nám v kostele přednese několik varhanních skladeb. Program v kostele začne přibližně ve 14.30. Srdečně vás všechny na toto odpoledne zveme. Přiveďte také své známé, kteří mají rádi varhanní hudbu. Obrátila se na nás s prosbou ředitelka křesťanské školy NOE. Škola shání od září asistenta pedagoga v 6. třídě, s úvazkem 20 hodin týdně, denně 8.00 – 12.00 hodin, a mzdou 8 200 Kč/měsíčně. Nutná kvalifikace je pedagogické vzdělání jakéhokoliv směru nebo maturita a kurz pro asistenty pedagoga. Budete-li mít někdo zájem nebo víte o někom, kdo by se mohl o toto místo ucházet, obraťte se na pastorační pracovnici, která Vám zprostředkuje kontakty. Letošní pobyt pro seniory v Evangelickém středisku v Chotěboři se bude konat od soboty 1. září do soboty 8. září 2018. Přihlášky přijímá Hana Capoušková. Pozvánku s informacemi si můžete vyzvednout vzadu v kostele. Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení i na dobu prázdnin. Děkujeme. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.
 
Celý příspěvek

Ohlášky 27. 5. 2018

28. 5. 2018

Čtení: Sbírka: Text: Účast: Písně: Kazatel: Michal Branda Děkujeme bratru Michalu Brandovi za službu při dnešních bohoslužbách. V 11 hodin začínají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení. Celocírkevní sbírka z minulé neděle určená na Diakonii činila v našem sboru 2 740 Kč a 500 Kč dar. Děkujeme. V pátek proběhla noc kostelů. Staršovstvo letos pověřilo přípravou tým a uvolnilo finanční prostředky na propagaci a honoráře. O průběhu a úspěchu akce dále slovy organizátorů – text dodá Filip Jun ku přečtení Včera se v našem v našem kostele konala svatba – oddání byli Nikola Schmiederová a Zdeněk Braborec. Do konce měsíce můžete odevzdat dar do celocírkevní sbírky na Jeronýmovu jednotu. Výtěžek této sbírky je určen na stavební práce ve sborech. Sbory prostředky získají formou půjčky nebo daru. Náš sbor několikrát dostal dar, a čerpal půjčku. Prosím věnujte této sbírce pozornost, aby i v ostatních sborech mohly probíhat nutné rekonstrukce a stavební práce. Vzadu v kostele na zesilovacím zařízení je pokladna, do které můžete odevzdávat své dary. Dar můžete odevzdat také proti podpisu u Pavly Queisnerové nebo poslat na sborový účet. Obrátila se na nás s prosbou křesťanská škola NOE. Škola shání od září asistenta pedagoga v 6. třídě, s úvazkem 20 hodin týdně, denně 8.00 – 12.00 hodin, a mzdou 8 200 Kč/měsíčně. Nutná kvalifikace je pedagogické vzdělání jakéhokoliv směru nebo maturita a kurz pro asistenty pedagoga. Budete-li mít někdo zájem nebo víte o někom, kdo by se mohl o toto místo ucházet, obraťte se na pastorační pracovnici, která Vám zprostředkuje kontakty.. V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme: - ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině, - v sobotu program pro děti – budou-li přihlášené alespoň 3 děti. Letošní pobyt pro seniory v Evangelickém středisku v Chotěboři se bude konat od soboty 1. září do soboty 8. září 2018. Přihlášky přijímá Hana Capoušková. Pozvánku s informacemi si můžete vyzvednout vzadu v kostele. Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Děkujeme. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.
 
Celý příspěvek