Jdi na obsah Jdi na menu

Synod ČCE

Materiály pocházejí ze stránek http://synodcce.cz/.

  • Materiály Synodu
 

Příspěvky

Usnesení 3. zasedání 34. synodu

28. 6. 2017

Synodní rada vyhlásila 27. června 2017 usnesení 3. zasedání 34. synodu, která tímto vstupují v platnost. V plném znění je možné je nalézt zde.
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Církevní zřízení

20. 5. 2017

Přijaté návrhy konventů a synodní rady na změny  Změny v Řádu pastýřské služby – do pastýřských rad se volí ze ze starších, farářů, jáhnů, kaplanů a výpomocných kazatelů s platným osvědčením o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna. Řád pastýřské služby projde novelou, kterou se bude zabývat příští synod. Vyjasnění postavení bývalých laických kazatelů v ČCE […]
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Plnění usnesení dřívějších synodů

20. 5. 2017

Revitalizace Ústeckého seniorátu. Synod ukládá seniorátnímu výboru Ústeckého seniorátu, aby ve spolupráci se synodní radou zvážil ukončení práce komise pro revitalizaci Ústeckého seniorátu a předání kompetencí seniorátnímu výboru. Pastorační pracovníci. Synod vzal na vědomí zprávu synodní rady o pastoračních pracovnících v církvi a stanovil maximální počet jejich pracovních úvazků na 14 (v současné době je […]
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Páteční jednání synodu

20. 5. 2017

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Páteční odpoledne

20. 5. 2017

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Strategický plán ČCE – Reformanda 2030

20. 5. 2017

Synod vzal na vědomí předloženou zprávu o přípravě strategického plánu ČCE a uložil synodní radě, aby příštímu synodu předložila další zprávu. Co je strategický plán a proč jej potřebujeme?   Kvalitní strategický plán je dlouhodobý (v kontextu naší církve s výhledem pro dalších 10 až12 let) je komplexní (nevynechá žádnou podstatnou oblast) je výsledkem společné práce […]
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Církev bude od roku 2018 používat nové logo

20. 5. 2017

Českobratrská církev evangelická bude od 1. ledna 2018 používat nové logo, které vzešlo z veřejné soutěže. Vítězný návrh zaslala kreativní agentura Kreatura, jeho autorem je MgA. Petr Kincl. Do soutěže bylo přihlášeno 34 návrhů. Výběrová komise předložila synodní radě pouze jeden návrh, který následně schválil synod. Vybrané logo je jednoduché, přehledné, profesionálně zpracované a ve […]
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Zprávy Diakonie ČCE

20. 5. 2017

Diakonie ČCE je druhou největší nestátní organizací poskytující sociální služby v České republice. Denně pomáhá tisícům lidí v nepříznivých životních situacích, provozuje přes 130 zařízení po celé republice. Synod přijal zprávu o činnosti správní rady i dozorčí rady Diakonie ČCE v roce 2016 a zprávu střediska humanitární a rozvojové spolupráce.
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Slovo synodu k volbám

20. 5. 2017

V České republice stojíme před dvojími důležitými volbami. Na podzim budou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a začátkem příštího roku volby prezidenta republiky. Už téměř třicet let žijeme v politické svobodě, ale důvěra v politické strany a v politiky je nízká. Jsme přesvědčeni, že stojí za to usilovat o zlepšení správy veřejných věcí a […]
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Změny řádů

19. 5. 2017

Synod projednal změnu církevních řádů. Nově například: podmínkou pro volbu do orgánů Jeronýmovy jednoty už nebude členství ve staršovstvu oprávnění oddávat bude s účinností od 1. 1. 2018 omezeno pouze na faráře/farářky a jáhny/jáhenky v činné službě
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE