Jdi na obsah Jdi na menu

Synod ČCE

Materiály pocházejí ze stránek http://synodcce.cz/.

  • Materiály Synodu
 

Příspěvky

Synod odsouhlasil stavbu škol, jednal o strategickém plánu a ohradil se proti extremistům

20. 6. 2018

LITOMYŠL/PRAHA (04.06.2018) – Nejvyšší řídicí a zákonodárný orgán Českobratrské církve evangelické (ČCE) zasedal v Litomyšli od 31. května do 2. června. Řešil aktuální otázky správy církve i její směřování v budoucnu. Přibližně stovka delegátů, poradců a hostů z celé republiky i ze zahraničí se sjela do litomyšlského areálu Zámeckého návrší, kde jednala o životě církve. Za přelomové rozhodnutí […]
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Příští synod

20. 6. 2018

Poslanci synodu se sejdou v příštím roce ve dnech 16.-18. května 2019 na 1. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické.
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Nové návrhy synodní rady a konventů na změny Církevního zřízení a řádů

2. 6. 2018

Návrh změny v Řádu sborového života k příležitostným shromážděním: Pokud je ve svatebním shromáždění manželství uzavíráno, snoubenci v něm musí veřejně, před svědky a před farářem nebo jáhnem povolaným ke službě v církevním sboru nebo kaplanem vyslaným ke službě v jiných institucích vyjádřit své svobodné rozhodnutí vstoupit do manželství – přijato. Návrh role kmotrů při křtu, aby kmotry […]
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Jeronýmova jednota stoletá

2. 6. 2018

Na neděli 3. června, kdy končí jednání letošního synodu, připadá výročí 100 let Jeronýmovy jednoty. Během schůze na pražské faře u Klimenta byl zvolen první výbor Jeronýmovy jednoty, vypracovány stanovy a zaslány všem sborům církve. Jeronýmova jednota podporuje (zejména) stavební dílo v rámci Českobratrské církve evangelické.  
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Plnění usnesení 3. zasedání 34. synodu (z roku 2017)

2. 6. 2018

Postavení farářů v církvi Z minulých zasedání synodu vzešel podnět k ideové diskuzi o postavení kazatelů v ČCE. O průběžném stavu a plnění informoval synodní senior Daniel Ženatý. Všechny čtyři návrhy byly synodem následně přijaty: Synod uložil sborům časté přímluvné modlitby za kazatele nové i stávající, dále apeluje na staršovstva, aby věnovala zvýšenou péči svým kazatelům, dbala na […]
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Strategický plán církve „Reformanda 2030“

2. 6. 2018

Velkým tématem je připravovaný strategický plán naší církve. Pod názvem Reformanda 2030 jeho koncept prezentoval senior pražského seniorátu Roman Mazur. Dokument plánuje budoucnost ČCE na následujících 12 let. Klade důraz na život a službu farních sborů. Pracuje s restrukturalizací kazatelských míst, s flexibilnějšími úvazky kazatelů a pracovníků, flexibilnější spoluprací mezi sbory navzájem i s ústředím církve. Počítá s každoroční […]
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Diakonie Českobratrské církve evangelické

2. 6. 2018

Zasedání synodu přijalo zprávy o činnosti správní a dozorčí rady Diakonie ČCE i zprávu střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE. Dále synod uložil synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení. Konečným výsledkem by mělo být přenesení pravomoci k volbě a odvolávání dozorčí rady Diakonie ČCE ze synodu na synodní radu. Dále zasedání vzalo […]
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Nové návrhy z konventů a synodní rady, odložené návrhy

2. 6. 2018

Termín pro zasílání materiálů: Synod ukládá synodní radě, aby materiály, které mají být podle usnesení synodu probrány ve staršovstvech a poté na konventech, byly rozeslány do sborů do 31. 7. příslušného roku. Návrh nebyl přijat. Duchovní cvičení v rámci celoživotního vzdělávání: Synod pověřuje synodní radu, aby do plánu celoživotního vzdělávání kazatelů zařadila nabídku duchovních cvičení, tzv. exercicií, […]
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Prohlášení synodu

2. 6. 2018

Synod Českobratrské církve evangelické, který se sešel v Litomyšli ve dnech 31. 5. až 2. 6. 2018, přijal toto prohlášení: „Českobratrská církev evangelická je spjata se společností, ve které žije. Proto nesmíme připustit, aby někdo o své vlastní vůli například určoval, co smí herci hrát, nebo na co se smí diváci dívat, jak se stalo při […]
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Jednání synodu – pátek 1. června 2018

2. 6. 2018

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE