Jdi na obsah Jdi na menu

Ochranovský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Praha - Ochranovský sbor
  • Potštejn
 

Příspěvky

20. října 2018

20. 10. 2018

Byli jste jako oharek vyrvaný z plamenů ohniště. A přece jste se ke mně nenavrátili, je výrok Hospodinův. Amos 4,11 Co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? Naprosto ne! Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý. Římanům 3,3-4
 
Celý příspěvek

21. října 2018

20. 10. 2018

21. neděle po sv. Trojici: Nedej se přemoci zlému, ale přemáhej v dobrém zlé. Římanům 12,21 K I vychvaloval jsem radost, protože pro člověka není pod sluncem nic lepšího než jíst a pít a radovat se. To ho provází při jeho pachtění ve dnech života, které mu Bůh pod sluncem dopřál. Kazatel 8,15 Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním. 1.Timoteovi 4,4  
 
Celý příspěvek

19. října 2018

18. 10. 2018

Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; chodil s Bohem. 1.Mojžíšova 6,9 Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích. Matouš 5,16 K
 
Celý příspěvek

18. října 2018

17. 10. 2018

Jdi, Hospodin buď s tebou! 1.Samuelova 17,37 Cokoli děláte, všecko čiňte k slávě Boží. 1.Korintským 10,31
 
Celý příspěvek

16. října 2017

16. 10. 2018

Vykonávati spravedlnost více se líbí Hospodinu nežli obět. Přísloví 21,3 K Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem! Jan 7,24
 
Celý příspěvek

17. října 2018

16. 10. 2018

Jeho vladařství se rozšíří v pokoji bez konce. Izaiáš 9,6 Ježíš Kristus jest včera i dnes, tentýž i na věky. Židům 13,8 K
 
Celý příspěvek

15. října 2018

14. 10. 2018

Odstraňte cizí božstva, která jsou mezi vámi, a přikloňte se srdcem k Hospodinu. Jozue 24,23 Žijte jako děti světla. Efezským 5,8 
 
Celý příspěvek

Leden 2018

22. 1. 2018

Sborový dopis leden 2018.pdf (170,8 kB)
 
Celý příspěvek

Heslo roku 2018

2. 1. 2018

Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Zj 21, 6b
 
Celý příspěvek

Návštěva v partnerském sboru Herrnhaagu 2016

11. 12. 2017

Návštěva v partnerském sboru Herrnhaagu 2016   Návštěva partnerského sboru Rhein/Main proběhla ve dnech 15. - 20. července. Zúčastnili jsme se společného víkendu v Herrnhaagu. Bratrská obec Herrnhaag má zajímavou historii i současnost.    Herrnhaag - památník plný života Zhruba před 280 lety postavili členové Herrnhutské Jednoty bratrské na vrchu Haaberg městečko Herrnhaag. Žilo zde více jak 1 000 lidí z 25 národů. Po 15 letech rozkvětu musela být práce...
 
Celý příspěvek