Jdi na obsah Jdi na menu

Východomor. sen. H-S

RSS kanály poskytují sbory:

  • Hodonín
  • Hošťálková u Vsetína
  • Hrubá Vrbka a Velká nad Veličkou
  • Javorník nad Veličkou
  • Kateřinice
  • Ratiboř u Vsetína
  • Rusava
  • Růžďka
  • Střítež nad Bečvou / Rožnov pod Radhoštěm
 

Příspěvky

NOC KOSTELŮ 2017

20. 5. 2017

Také letos se náš kostel v Rožnově připojí do mezinárodní akce NOC KOSTELŮ. V pátek 9. června od 19 h. se můžete v rámci Noci kostelů těšit na vystoupení pěveckého sboru a mládeže, shlédnout fotoprezentaci sboru nebo se ztišit k modlitbě. To vše v krásném liturgickém prostoru dřevěného roubeného kostela v Rožnově. Samozřejmostí je příležitost k rozhovorům, pohoštění a program pro děti v přilehlé zahradě. Těšíme se na Vaši návštěvu!
 
Celý příspěvek

O svatodušní neděli zpívá ve Stříteži MIBIDIZO

19. 5. 2017

Na svatodušní neděli vystoupí v evengelickém kostele ve Stříteži n.B. pěvecký soubor MIBIDIZO. V neděli 4. června v 15 h. vás zveme na sváteční koncert dětského sboru MIBIDIZO Základní umělecké školy Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí vedeného Evou Ježíkovou a smyčcového komorního orchestru, který diriguje Helena Hrachová.
 
Celý příspěvek

Jsou tu opět svatodušní svátky

19. 5. 2017

Seslání Ducha svatého na apoštoly připomíná na třetí největší křesťanský svátek v roce. Letošní svatodušní svátky připadají na neděli 4. 6. 2017 Letos vyhlásila synodní rada ČCE svatodušní neděli dnem pro Diakonii ČCE. Připomeneme si působení Božího Ducha na první diakony církve a vykonáme celocírkevní sbírku na podporu Diakonie. Bohoslužby se slavením stolu Kristova jsou v neděli 4. června v 8.00 h. v Rožnově p. R. a v 9.30 ve Stříteži n. B. Přijďte s námi vzdát Bohu díky za dar Ducha svatého.
 
Celý příspěvek

Svátek Nanebevstoupení Páně

15. 5. 2017

Tradiční odpolední bohoslužby na svátek Nanebevstoupení Páně jsou letos ve čtvrtek 25. května 2017 v 16:30 ve Stříteži n. B. a v 18.00 v Rožnově.
 
Celý příspěvek

Dobrovolníci pro CITADELU 2017

3. 5. 2017

Středisko Diakonie ČCE hospic CITADELA ve Valašském Meziříčí zahájilo v tomto roce projekt, jehož cílem je oslovit členy okolních sborů jako dobrovolníky. I v našem sboru proběhla na toto téma zajímavá beseda. Účastníci besedy měli příležitost seznámit se s možnostmi, jak se zapojit do dobrovolnické práce. V hospicové péči jsou potřeba dobrovolníci, kteří by s klienty rozprávěli, podle jejich přání zpívali křesťanské písně, četli z bible, společně se modlili. Proto vás prosíme: nezapomínejte na třetí pilíř křesťanství, jímž je služba druhým, vycházející z poznané Kristovy lásky k nám. Poradíme vám, jak se dobrovolníkem stát a budeme společně s vámi hledat, jak a kde můžete pomoci. Beseda se konala v neděli 14. května v modlitebně ČCE ve Stříteži.
 
Celý příspěvek

Přihlaste své děti na tábor

22. 4. 2017

Od 22. do 29. července pořádáme letní tábor pro děti. Rodiče mohou své děti přihlašovat nejpozději do 22. června. Přihlášky včetně veškerých informací jsou ke stažení dole po článkem, případně si je můžete vyzvednout u br. faráře nebo u Hanky Sedláčkové.
 
Celý příspěvek

Slavnostní den k projektu Naše reformace u nás v Ratiboři

18. 4. 2017

Důležitá zpráva pro náš sbor a celou obec: Synodní rada bere s díkem na vědomí, že slavnostní den k 500. výročí reformace, se bude konat v Ratiboři a to v neděli 10. září 2017. Jedná se o součast projektu Naše reformace, jehož cílem je připomínat významná církevní výročí. Synodní rada prosí sbory a senioráty, aby si na tento termín neplánovali jiné akce. Více informací se dozvíte  plakát
 
Celý příspěvek

Sborové shromáždění jednalo o životě sboru

25. 2. 2017

V neděli 26. března 2017 se sešlo sborové shromáždění, které jednalo o životě, práci a hospodaření našeho sboru. Shromáždění projednalo účetní závěrku za r. 2016 a sborový rozpočet na r. 2017. Sborové shromáždění schválilo návrh staršovstva, kterým se stanoví, že novoroční bohoslužby se slavením večeře Páně se budou napříště slavit vždy v první lednovou neděli. Naopak návrh na posunutí začátku bohoslužeb o půl hodiny později byl zamítnut. Výroční sborovou zprávu a přehled sborového hospodaření si můžete prohlédnout zde.
 
Celý příspěvek

Průzkum názorů na čas začátku bohoslužeb

17. 2. 2017

V březnu jsme provedli průzkum názorů na možnou změnu času začátku bohoslužeb. Výsledky ankety dopadly takto: Pro posunutí bohoslužeb o půl hodiny později se vyslovilo 29% respondentů, 71% bylo proti změně. Na základě výsledků ankety pak sborové shromáždění rozhodlo o zachování dosavadních časů začáku nedlěních bohoslužeb - tedy v Rožnově v 8 h. a ve Stříteži v 9:30.
 
Celý příspěvek

Bohoslužby s pěveckým sborem Zd. Šimůnka

2. 1. 2017

Na 1. neděli po Zjevení Páně 8. ledna 2016 zazpíval při bohoslužbách pěvecký sbor Zdeňka Šimůnka. Vánoční svátky jsme zakončili v neděli 8. ledna připomínkou svátku Zjevení Páně. Při bohoslužbách v Rožnově i ve Stříteži zazpíval smíšený pěvecký sbor Zdeňka Šimůnka ml. Ještě naposled o těchto Vánocích zněly při bohoslužbách koledy a vánoční písně, tentokrát v originálním aranžmá Zdeňka Šimůnka.
 
Celý příspěvek

NOVÁ ADRESA

24. 1. 2016

Od r.2016 máme NOVOU ADRESU , klikněte zde:   http://www.cce-javornik.estranky.cz/
 
Celý příspěvek

Zpráva z Hrotovic - Zvonky z Lidušky.

6. 1. 2016

Sestro farářko a bratře faráři, srdečně Vás zdravím v Novém roce. Vděčně vzpomínáme na prázdninový tábor v Kateřinicích. Zvonkový soubor se nám podařilo dobře obsadit ještě dalšími hráči. Vystupovali jsme už při třech koncertech, které měly velký úspěch. Stále více si uvědomuji Vaši velkou zásluhu na založení našeho souboru. Mám radost, že děti hrají s velkým zájmem. Přeji Vám hodně Božího požehnání do Vaší duchovní a kulturní činnosti v...
 
Celý příspěvek

Zvonky na koncertě ve Vlachovicích

6. 1. 2016

http://rostawal.rajce.idnes.cz/ZVONKY_DOBRE_ZPRAVY-novorocni_koncert http://www.regionvalassko.cz/aktuality_zobraz.php?lang=1&id=296&akt=10084&page=1
 
Celý příspěvek

...

1. 1. 2016

 
Celý příspěvek

Zvonky na vánočním koncertě v Příboře

1. 1. 2016

Odkazy na koncert zvonků v Příboře. http://www.youtube.com/watch?v=XU_vsqaBdis http://www.youtube.com/watch?v=sMZA8yDIMIU
 
Celý příspěvek