Jdi na obsah Jdi na menu

Východomor. sen. H-S

RSS kanály poskytují sbory:

  • Hodonín
  • Hošťálková u Vsetína
  • Hrubá Vrbka a Velká nad Veličkou
  • Javorník nad Veličkou
  • Kateřinice
  • Ratiboř u Vsetína
  • Rusava
  • Růžďka
  • Střítež nad Bečvou / Rožnov pod Radhoštěm
 

Příspěvky

SBOROVÝ DEN se synodním seniorem

17. 8. 2017

Srdečně vás zveme na tradiční SBOROVÝ DEN, tentokrát se synodním seniorem ČCE Danielem Ženatým. V neděli 27. srpna 2017 pořádáme tradiční sborový den, jehož hostem bude letos synodní senior naší církve, br. Daniel Ženatý. Dopoledne bude sloužit při bohoslužbách se slavením stolu Kristova, které budou společné pro obě části sboru, a to v kostele ve Stříteži v 9:30h. Odpoledne ve 14 h se můžete zúčastnit besedy se synodním seniorem na téma „Všeobecné kněžství věřících“. Součástí sborového dne je příležitost k přátelskému posezení a vzájemným rozhovorům. Pohoštění je zajištěno. Těšíme se na vaši účast.
 
Celý příspěvek

Letní tábor pro děti "Proroctví hor"

7. 8. 2017

photos.google.com/share/AF1QipPBNCybJNPJhvMkwdHen7tVWn6ne-KQJc90yEcr_ArUo3y0rrhQC3iXPMtgu93yfw?key=aDhwaHJqbVVtNC1ER1RZOWdLOTFkSFJYektaUy1R
 
Celý příspěvek

V červnu jsme zažili NOC KOSTELŮ

20. 5. 2017

Také letos se náš kostel v Rožnově připojíl do mezinárodní akce NOC KOSTELŮ. V pátek 9. června od 19 h. v rámci Noci kostelů vystoupil pěvecký sbor, účastníci mohli rovněž shlédnout fotoprezentaci sboru nebo se přidat k písním mládeže či se ztišit k modlitbě. Samozřejmě nechyběla příležitost k rozhovorům a pohoštění.
 
Celý příspěvek

Děti ze souboru MIBIDIZO zpívaly ve Stříteži

19. 5. 2017

Na svatodušní neděli 4. června 2017 uspořádal evangelický sbor ve střítežském kostele koncert dětského pěveckého sboru MIBIDIZO a smyčcového orchestru Základní umělecké školy Alfréda Radoka. Dvacet instrumentalistů a více než třicet dětských zpěváků vedly dirigentky Eva Ježíková a Helena Hrachová. Toto mezinárodně úspěšné hudební a pěvecké těleso slibovalo nevšední zážitek. Profesionalita jejich uměleckého projevu však překonala veškerá očekávání. Atraktivně zvolený repertoár spolu s výbornou akustikou střítežského kostela vytvořily nádhernou atmosféru, v níž umělecké výkony dětských interpretů zvláště vynikaly. Zazněly známé skladby Tomaso Albinoniho, P. J. Vejvanovského nebo Henry Purcella a v repertoáru pěveckého sboru nechyběl ani husitský chorál, lidové písně či spirituál. Zvláště pak potěšily skladby místních autorů Zdeňka Šimůnka z Rožnova, Aleny Jelínkové z Valašského Meziříčí nebo dirigentky Evy Ježíkové. Kostel sice nebyl návštěvníky zcela zaplněn, ale ti, kteří přišli, měli z povznášejícího zážitku upřímnou radost a ocenili dětské výkony mohutným aplausem. Celý koncert byl benefiční a jeho výtěžek poslouží na podporu Diakonie Českobratrské církve evangelické. Všem, kteří se na benefici podíleli, děkujeme.
 
Celý příspěvek

Dobrovolníci pro CITADELU 2017

3. 5. 2017

Středisko Diakonie ČCE hospic CITADELA ve Valašském Meziříčí zahájilo v tomto roce projekt, jehož cílem je oslovit členy okolních sborů jako dobrovolníky. I v našem sboru proběhla na toto téma zajímavá beseda. Účastníci besedy měli příležitost seznámit se s možnostmi, jak se zapojit do dobrovolnické práce. V hospicové péči jsou potřeba dobrovolníci, kteří by s klienty rozprávěli, podle jejich přání zpívali křesťanské písně, četli z bible, společně se modlili. Proto vás prosíme: nezapomínejte na třetí pilíř křesťanství, jímž je služba druhým, vycházející z poznané Kristovy lásky k nám. Poradíme vám, jak se dobrovolníkem stát a budeme společně s vámi hledat, jak a kde můžete pomoci. Beseda se konala v neděli 14. května v modlitebně ČCE ve Stříteži.
 
Celý příspěvek

Obrázky z dětského tábora

22. 4. 2017

V červenci 2017 jsme pořádali letní tábor pro děti na Malé Bystřici. Na fotografie dokumentující dění na táboře můžete shlédnout ve fotogalerii.
 
Celý příspěvek

Slavnostní den k projektu Naše reformace u nás v Ratiboři

18. 4. 2017

Důležitá zpráva pro náš sbor a celou obec: Synodní rada bere s díkem na vědomí, že slavnostní den k 500. výročí reformace, se bude konat v Ratiboři a to v neděli 10. září 2017. Jedná se o součast projektu Naše reformace, jehož cílem je připomínat významná církevní výročí. Synodní rada prosí sbory a senioráty, aby si na tento termín neplánovali jiné akce. Více informací se dozvíte  plakát
 
Celý příspěvek

Sborové shromáždění jednalo o životě sboru

25. 2. 2017

V neděli 26. března 2017 se sešlo sborové shromáždění, které jednalo o životě, práci a hospodaření našeho sboru. Shromáždění projednalo účetní závěrku za r. 2016 a sborový rozpočet na r. 2017. Sborové shromáždění schválilo návrh staršovstva, kterým se stanoví, že novoroční bohoslužby se slavením večeře Páně se budou napříště slavit vždy v první lednovou neděli. Naopak návrh na posunutí začátku bohoslužeb o půl hodiny později byl zamítnut. Výroční sborovou zprávu a přehled sborového hospodaření si můžete prohlédnout zde.
 
Celý příspěvek

Průzkum názorů na čas začátku bohoslužeb

17. 2. 2017

V březnu jsme provedli průzkum názorů na možnou změnu času začátku bohoslužeb. Výsledky ankety dopadly takto: Pro posunutí bohoslužeb o půl hodiny později se vyslovilo 29% respondentů, 71% bylo proti změně. Na základě výsledků ankety pak sborové shromáždění rozhodlo o zachování dosavadních časů začáku nedlěních bohoslužeb - tedy v Rožnově v 8 h. a ve Stříteži v 9:30.
 
Celý příspěvek

Sešli jsme se k ekumenickým bohoslužbám

8. 1. 2017

Jako každoročně i letos jsme se sešli k ekumenickým bohoslužbám v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Ekumenické bohoslužby jsme slavili společně s římskokatolickými křesťany ve středu 18. ledna v kostele sv. Kateřiny v Zubří a ve čtvrtek 19. ledna v evangelickém kostele v Rožnově. Při této příležitosti jsme měli možnost se seznámit s novým farářem ř.kat. farnosti v Zubří a ve Vidči Pavlem Hödlem. Kázání, pronesené br. farářem Josefem Hurtou v Zubří je ke stažení v sekci Kázání.
 
Celý příspěvek

Bohoslužby s pěveckým sborem Zd. Šimůnka

2. 1. 2017

Na 1. neděli po Zjevení Páně 8. ledna 2016 zazpíval při bohoslužbách pěvecký sbor Zdeňka Šimůnka. Vánoční svátky jsme zakončili v neděli 8. ledna připomínkou svátku Zjevení Páně. Při bohoslužbách v Rožnově i ve Stříteži zazpíval smíšený pěvecký sbor Zdeňka Šimůnka ml. Ještě naposled o těchto Vánocích zněly při bohoslužbách koledy a vánoční písně, tentokrát v originálním aranžmá Zdeňka Šimůnka.
 
Celý příspěvek

NOVÁ ADRESA

24. 1. 2016

Od r.2016 máme NOVOU ADRESU , klikněte zde:   http://www.cce-javornik.estranky.cz/
 
Celý příspěvek

Zpráva z Hrotovic - Zvonky z Lidušky.

6. 1. 2016

Sestro farářko a bratře faráři, srdečně Vás zdravím v Novém roce. Vděčně vzpomínáme na prázdninový tábor v Kateřinicích. Zvonkový soubor se nám podařilo dobře obsadit ještě dalšími hráči. Vystupovali jsme už při třech koncertech, které měly velký úspěch. Stále více si uvědomuji Vaši velkou zásluhu na založení našeho souboru. Mám radost, že děti hrají s velkým zájmem. Přeji Vám hodně Božího požehnání do Vaší duchovní a kulturní činnosti v...
 
Celý příspěvek

Zvonky na koncertě ve Vlachovicích

6. 1. 2016

http://rostawal.rajce.idnes.cz/ZVONKY_DOBRE_ZPRAVY-novorocni_koncert http://www.regionvalassko.cz/aktuality_zobraz.php?lang=1&id=296&akt=10084&page=1
 
Celý příspěvek

Zvonky na vánočním koncertě v Příboře

1. 1. 2016

Odkazy na koncert zvonků v Příboře. http://www.youtube.com/watch?v=XU_vsqaBdis http://www.youtube.com/watch?v=sMZA8yDIMIU
 
Celý příspěvek