Jdi na obsah Jdi na menu

Východomor. sen. H-S

RSS kanály poskytují sbory:

  • Hodonín
  • Hošťálková u Vsetína
  • Hrubá Vrbka a Velká nad Veličkou
  • Javorník nad Veličkou
  • Kateřinice
  • Ratiboř u Vsetína
  • Rusava
  • Růžďka
  • Střítež nad Bečvou / Rožnov pod Radhoštěm
 

Příspěvky

Neděle Díkčinění s varhanním koncertem

15. 9. 2018

V neděli 7. října jsme v našem sboru slavili tradiční Díkčinění za úrody. Odpoledne jsme přidali varhanní koncert. Po dopoledních bohoslužbách se slavením stolu Kristova jsme odpledne uspořádali koncert absolventů kroměřížské konzervatoře P.J.Vejvanovského pod vedením prof. MgA. Ester Moravetzové. Šest absolventů konzervatoře připravilo posluchačům velmi kvalitní hudební zážitek.  
 
Celý příspěvek

Ve Stříteži se zpívalo z budoucího zpěvníku

20. 7. 2018

U příležitosti 100. výročí vzniku Českobratrské církve evangelické jsme v neděli 26. srpna 2018 uspořádali ve Stříteži SBOROVÝ DEN, kterého se účastnil celocírkevní kantor Ladislav Moravetz a cimbálova muzika Zezulkova nota. Na programu byly dopolední slavnostní bohoslužby, odpoledne pak beseda s celocírkevním kantorem Ladislavem Moravetzem, který nás seznámil s koncepcí budoucího evangelického zpěvníku. Některé ukázkové písně jsme si mohli také společně zazpívat. Do poslední chvíle nás počasí nechávalo v nejistotě, ale nakonec byl sborový den přece jen zakončen zahradní párty s cimbálovou muzikou, na které byl představen nový zpěvník valašských lidových písní. Ti, kteří i přes nezvykle studené počasí vydrželi až do konce, zcela jistě nelitovali. Fotografie ze sborového dne najdete ve fotogalerii.
 
Celý příspěvek

Skončil letní dětský tábor

9. 7. 2018

Od 7. do 14. července se na Malé Bystřici konal tábor s dětmi pořádaný mládeží našeho sboru. Bezmála na tři desítky dětí a vedoucích strávili společný čas v chatkovém tábořišti na Malé Bystřici, kde spolu hráli hry, soutěžili a sportovali. To vše spojovalo jednotné téma tábora - půvabná kniha francouzského spisovatele Antoine de Saint-Exupéryho Malý princ. Cestování vesmírem i lidskou duší se odráželo jak ve sportovním tak duchovním programu tábora. Na fotografii vpravo vidíte malé kosmonautky těsně před nástupem do rakety k letu za Malým princem na další planetu.  
 
Celý příspěvek

Konfirmandi s farářem závodili na motokárách

3. 7. 2018

Ve středu 28. června uspořádali konfirmandi závod motokár ve Frenštátě pod Radhoštěm. Netradiční dárek dali konfirmandi svému faráři jako poděkování za konfirmaci. Využili zálibu faráře v motorsportu a vyzvali jej ke společnému závodění na motokárové dráze ve Frenštátě pod Radhoštěm. I přes ne příliš příznivé počasí si všichni zábavu náramně užili a svému faráři udělali konfirmandi dárkem velikou radost. Reportáž ses. farářové ze závodu si můžete přečíst zde. Na fotky se můžete podívat zde.
 
Celý příspěvek

GDPR

12. 6. 2018

prohlaśeni o zpracovani osobnich udaju.pdf (757621)
 
Celý příspěvek

Zažili jsme konfirmaci - slavnost víry

9. 5. 2018

Na neděli svaté Trojice jsme v našem sboru slavili konfirmaci. Po rok a půl trvající přípravě stvrdilo před Bohem svoji víru devět konfirmandů. Konfirmaci předcházela zkouška biblických a věroučných znalostí a rozhovor se staršovstvem sboru. Při bohosužbách byli pokřtěni tři křtěnci, z nichž dva  byli z řad konfirmandů a jeden dospělý křtěnec, který se rozhodl pro víru po víceleté individuální katechezi. Konfirmační bohoslužby byly společné pro obě části sboru a slavili jsme je v neděli 27. května v 9.00 h. ve střítežském kostele.
 
Celý příspěvek

NOC KOSTELŮ jako veřejná prezentace sboru

31. 3. 2018

NOC KOSTELŮ jako veřejná prezentace evangelického sboru. Mezinárodní akce NOC KOSTELŮ  se uskutečnila v pátek 25. května 2018. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program při němž se mohli seznámit s historií i současným životem evangelíků v Rožnově a ve Stříteži. Multižánrový program včetně audiovizuální prezentace přiblížil srozumitelnou a zajímavou formou život evangelické církve a připomněl letošní výročí Českobratrské církve evangelické, která si připomíná 100 let od svého vzniku. V průběhu večer navštívilo postupně evangelický kostel kolem sedmdesáti návštěvníků. Všichni se také mohli občerstvit u připraveného pohoštění. Pár milých pozdravů si můžete přečíst v knize návštěv zde . Oficiální stránky Noci kostelů naleznete zde.
 
Celý příspěvek

Kostel naplnila HUDBA PRAVDY

17. 3. 2018

Zcela unikátní koncert zazněl těsně před velikonočními svátky v evangelickém kostele v Rožnově. Koncert "Hudba pravdy" nabídl posluchačům zcela nevšední žážitek. Mezinárodní hudební festival Musica pura uspořádal v našem kostele v Rožnově velikonoční koncert „Hudba pravdy – setkání s láskou, vírou a nebem“. Na tomto koncertě, který uváděl Jan Rokyta, vystoupili přední moravští lidoví zpěváci a zpěvačky a zazněly lidové duchovní písně z Horňácka, Valašska nebo třeba od J.A.Komenského. Koncert velmi výstižně předznamenal přicházející svátky hudební připomínkou ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista. Zcela zaplněný kostel odměnil účinkující nadšeným aplausem.
 
Celý příspěvek

Sborové shromáždění jednalo o životě sboru

10. 3. 2018

V neděli 25. března se sešlo sborové shromáždění našeho farního sboru v modlitebně ve Stříteži. Sborové shromáždění bylo společné pro obě části sboru. Na programu bylo schválení účetní závěrky sboru za minulý rok a rozpočtu na rok 2018. Shromáždění jednalo o životě a činnosti našeho farního sboru. Výroční zprávu si můžete stáhnout z následujícího odkazu: Výroční zpráva je ke stažení zde.
 
Celý příspěvek

4.2.2018

13. 2. 2018

Bohoslužby 4.2.18 První čtení: Ef 5, 8-20 Text kázání: Kaz 3,5-6   Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny dny se budeme radovat a plesat. amen   Kázání: Milé sestry a milí bratři, z poetické básně o čase se dneska budeme věnovat pátému a šestému verši. V těchto verších je seřazeno opět osm časů, čas rozhazovat a sbírat kameny, čas objímat i neobjímat, čas hledat, ztrácet, opatrovat a odhazovat. Zkusme opět dát slovo Kralické bibli, tam stejný text zní takto: „Čas...
 
Celý příspěvek

7.1.2018

13. 2. 2018

7.1.2018 První čtení: Mk 10, 17-23 Text kázání: Mk 10, 24-25   Pane, ty dáváš výmluvnost jazykům nemluvňat. Vzdělávej můj jazyk a vylej na mé rty milost svého požehnání.           Kázání: Milí přátelé v Kristu, dnes se budeme věnovat známému výroku o vstupu do Božího království, který zní: „snáze vejde velbloud uchem jehly než bohatý člověk do Božího království“. Co nám chce tento výrok říci? Nevejde opravdu žádný bohatý a movitý člověk do...
 
Celý příspěvek

3.12.2017

4. 12. 2017

3.12.2017 První čtení: Mk 2, 1-12 Text kázání: Iz 35, 5-6 Pane, ty dáváš výmluvnost jazykům nemluvňat. Vzdělávej můj jazyk a vylej na mé rty milost svého požehnání. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Kázání: O první adventní neděli budeme přemýšlet nad textem z proroka Izajáše, který je krásnou vizí, která nás v budoucnosti čeká. Oč se v této vizi mluví? Přece o úplném a komplexním uzdravení člověka. Již nebude žádných nemocí, žádných handikepů, žádné bolesti, žádného...
 
Celý příspěvek

Farář Petr Kulík byl hostem v našem sboru

18. 11. 2017

V neděli 19. listopadu sloužil na bohoslužbách v našem sboru farář Petr Kulík z Javorníka. Bohoslužby jsme v tuto neděli slavili s hostem Petrem Kulíkem, farářem v Javorníku. Bratr farář kázal v Rožnově i ve Stříteži. Jeho kázání si můžete přečíst zde .    
 
Celý příspěvek

5.11.2017

9. 11. 2017

Bohoslužby 5.11.17 První čtení: Mt 5,6 Text kázání: Kaz 3, 16-17 Pane, ty dáváš výmluvnost jazykům nemluvňat. Vzdělávej můj jazyk a vylej na mé rty milost svého požehnání. Dále jsem pod sluncem viděl: na místě práva – svévole, na místě spravedlnosti – svévole. Řekl jsem si v srdci: Spravedlivého i svévolníka bude soudit Bůh, nastane čas soudu nad vším děním, nad vším, co se koná. Kázání: Milí přátele v Kristu, hladovíme a žízníme po spravedlnosti? Cítíme hlad a žízeň po tom, aby se na světě i v...
 
Celý příspěvek

15.10.2017

15. 10. 2017

Bohoslužby 15.10.17 První čtení: Ž 93 Text kázání: Kaz 3, 12   On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.   Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny dny se budeme radovat a plesat. amen   Kázání: Milé sestry a milí bratři, dnes budeme pokračovat v dalším volném výběru veršů z knihy Kazatel. Z chmurných a šedých úvah se dostáváme do radostnějších a optimističtějších...
 
Celý příspěvek