Jdi na obsah Jdi na menu

Západočeský seniorát P-T

RSS kanály poskytují sbory:

  • Podbořany
  • Přeštice
  • Rokycany
  • Sokolov
  • Stříbro
  • Teplá
 

Příspěvky

Vánoční list 2018

3. 12. 2018

Vánoční list 2018 jrh Po, 03. 12. 2018 - 10:09
 
Celý příspěvek

adventní zamyšlení

3. 12. 2018

adventní zamyšlení jrh Po, 03. 12. 2018 - 10:13
 
Celý příspěvek

Koncert na závěr adventu

22. 11. 2018

Koncert na závěr adventu jrh Čt, 22. 11. 2018 - 08:34
 
Celý příspěvek

Prodejní kočičí výstava

22. 11. 2018

Prodejní kočičí výstava jrh Čt, 22. 11. 2018 - 08:40
 
Celý příspěvek

(대전=연합뉴스) 양영석 기자 = 대

20. 11. 2018

(대전=연합뉴스) 양영석 기자 = 대전시는 국토교통부, 과학기술정보통신부, 행정안전부 공동주최로 열린 ‚스마트시티 서비스 및 창업경진대회’에서 대상을 수상했다고 19일 밝혔다.(부산=연합뉴스) 김상현 기자 = 부산시는 전국적으로 시행하는 아동수당 지급 시기에 맞춰 21일 첫 아동수당을 지급한다고 밝혔다. 이달부터 지급하는 아동수당은 아동의 건강한 성장 환경을 … Continue reading →
 
Celý příspěvek

▲ 송고(서울=연합뉴스) 박상돈 기

20. 11. 2018

▲ 송고(서울=연합뉴스) 박상돈 기자 = 이번 주(17∼21일) 국내 증시는 3차 남북정상회담과 한국은행 금융통화위원회의 8월 의사록 공개에 시선이 쏠릴 것으로 보인다. 또 미국의 중국산 제품에 대한 고율 관세 부과 이슈에도 관심이 이어질 전망이다. 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장은 18~20일 평양에서 3차 … Continue reading →
 
Celý příspěvek

MEN1112/OBT357 is a monoclonal antibody targe

20. 11. 2018

MEN1112/OBT357 is a monoclonal antibody targeting CD157, a myeloid marker present on leukemia cells. Menarini has partnered with Oxford BioTherapeutics to conduct the development of the compound. A comprehensive work of preclinical characterization has been already fulfilled and MEN1112/OBT357 is … Continue reading →
 
Celý příspěvek

그러나 취지가 소망스럽다고 하더

20. 11. 2018

그러나 취지가 소망스럽다고 하더라도, 일이 성사되도록 하는 세심한 정치력이 담보되지 않으면 배가 산으로 갈 수 있다. 김병준 자유한국당 비대위원장이나 손학규 바른미래당 대표가 이미 „당 대표가 갈 이유는 없다“, „들러리밖에 안 된다“는 이유로 거절 의사를 밝혔음에도, 임종석 청와대 비서실장이 불쑥 기자회견 … Continue reading →
 
Celý příspěvek

이미지 링크: http://asianetnews.net/view

20. 11. 2018

이미지 링크: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=319618 http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=319619 http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=319620 비핵화 의제와 관련, 이번 회담은 목표대로 교착상태인 북미협상의 촉매제 역할을 수행한 것으로 보인다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 평양선언 발표 후 즉각 환영의 뜻을 밝혀 북미협상 재개의 청신호가 켜졌기 때문이다. 문 대통령은 오는 24일 한미 정상회담에서 … Continue reading →
 
Celý příspěvek

(서울=연합뉴스) 왕길환 기자 = 사

20. 11. 2018

(서울=연합뉴스) 왕길환 기자 = 사이버 외교사절단 반크는 신라시대 금관, 백제의 향로, 고려의 청자를 홍보하는 영상을 제작해 유튜브(https://youtu.be/1H-FOykp92o)에 올렸다고 12일 밝혔다. 이 영상은 반크의 스페셜 시리즈인 ‚한국의 보물‘ 제2탄으로 7분 19초 분량이다. 제1탄에서는 ‚고대국가 고조선과 고구려의 보물’로 고인돌, 다뉴세문경, 인면조 등을 … Continue reading →
 
Celý příspěvek