Jdi na obsah Jdi na menu

Nechtěli byste Jana Husa za osm míčů?

15. 5. 2015

 

Tak už se to blíží. Českobratrská církev evangelická a Církev československá husitská na chvíli zapomenou na svou letitou vzájemnou animozitu a pustí se do oslavování toho, že „nám“ (komu vlastně?) před 600 lety koncilní tatíci upálili univerzitního intelektuála původem z jihočeské díry, který sám sebe považoval hlavně za obyčejného kněze. Dnes už se intelektuálové v Evropě nepopravují, nýbrž se považují za blbce, takže by za oslavu stála i pokrokovost moderní doby.

leading_theologians_of_the_middle_ages.jpgNynější církevní tatíci (a maminy) už se tedy nenechávají Mistrem Janem provokovat, zato připravují spoustu atrakcí. Jimi pak budou zpřítomňovat českého reformátora za cenu celkem 7 976 000 Korun českých podle návrhu rozpočtu z 25. února (alespoň hypoteticky počítejme s tím, že se některá přijmová očekávní nenaplní). Což je taková všelijaká částka. Každý podnikatel před ní nesmekne, zato kostelní kasičky by dokázala provětrat náramně. Nebude to tedy, měřeno interními církevními možnostmi, podnik marnotratný?

S honorovanými atrakcemi neboli s „multižánrovým programem“, jak zní oficiální terminus technicus, se setkáme hned na několika místech během 5. a  6. července: na Staroměstském náměstí, v Betlémské kapli, na Ovocném trhu, v kostelech v centru Prahy, v Divadle Kalich a v Obecním domě.

Nemám po ruce bližší analýzy, ale mé laické oko zachytilo několik zajímavostí, které bych rád zmínit alespoň s jistou rezervou: na Staroměstském náměstí vystoupí Ústřední hudba Armády ČR za nulový honorář. Vida, jak jsou církve za dobře s armádou! Zato Ekumenická bohoslužba si vyžádá honorář 15.000! To kdybych tušil v dobách, kdy jsem sám dělal „na Husa“ ekumenické bohoslužby... Jak to však v případě husovských slavností bude s ekuménou? Proč se ale na organizování oslav podílí jen dvě české církve? A proč se Římskokatolická církev drží stranou, když už Husa vzala v zásadě na milost?

Na takové otázky zřejmě dá zapomenout zábavný program. Na Ovocném trhu, kde si mají na své přijít děti a rodiče s dětmi, se totiž bude odehrávat husitské ležení. Bude asi působit pitoreskně, má-li být lokalizováno přímo před universitou, jejímž rektorem Mistr Jan býval. Bizarní bude jistě i historický šerm, ať už bude napodobovat bojové umění husitů nebo nikoli, i když pokaždé zvláštním způsobem. Jako by totiž někdo opomněl, že se nebude slavit husitské výročí. Příliš velký smysl nevidím ani v předvádění řemesel – počítá se s písařem a kovářem. Anebo že by mezi nimi měl být i kat?

Pro předvedení oratorií Mistr Jan Hus a Johan Hus nebo pro historické přednášky mám plné pochopení, jen si nejsem jist, zda reformátor potřebuje být oslavován á la Ein Kessel Buntes. Ani České nebe v Divadle Kalich by nemuselo být zařazováno do této souvislosti. Ale mrtvý snese vše, bavit se nemusí. A proč, když už, nebyly angažovány například pěvecké sbory evangelické a husitské, ale třeba i římskokatolické provenience, které by přinesly vlastní výpověď a znamenaly by skromnější a levnější alternativu oproti takovému kvantu profesionálů?

Soudě podle programu se zdá, že byla snaha veřejnosti poskytnout kulturní zážitky pro kdekoho, stačí když bude alespoň jakási volná asociace. Jen aby se zaplnily celé dva dny a bylo to nápadné a lákavé. Nestačí jen řeči znalců připomínané osobnosti, jichž ostatně není nadbytek. Asi ne náhodou nikoho nenapadlo uspořádat třeba akademickou disputaci. Jak ale právě výpravnou všehochutí bude památka Mistra Jana uctěna a známost jeho díla posílena a rozšířena? Jak budou spolu korespondovat prostý kněz a kritik církevního zájmu o majetek a kuplířské kupčení na jedné straně a už jen bombastický večer v Obecním domě na straně druhé? Vždyť jeho pouhé provozní náklady mají činit půl milionu. A to se ještě tamtéž má konat recepce za 300 000 (i když jsem také slyšel, ža na ni peníze již nebudou), o honorářích nemluvě.

Mimoto když jsem zjistil, že na Ovocném trhu budou vydávány jakési glejty, docela mne zamrazilo v zádech, protože co v souvislosti s Husem znamená glejt, to se obecně ví. A jaké soutěže a hry se v této souvislosti asi mohou chystat? Hra na interdikt nebo na Zikmunda? Opékání husy? Je mi rovněž záhadou, jak souvisí Divadlo Kozlík s Husovým pobytem na Kozím hrádku.

Ale dosti ironie. Při pohledu na částku 500 000 pro PR agenturu mi z pocitů zbyly už jen rozpaky. Kdo je vlastně odpovědný za vynakládání tak vysokých částek? Jak se to dotkne církevních rozpočtů? Proč se tyto otázky tutlají? Kdesi vskrytu si žije jádro spletitosti. Církevní subjekty se přitom na své církevní slavnosti dožadují od sekulárních úřadů nemalých dotací, jako by se jednalo o věc státního a městského zájmu v jednom. Přitom slavnost nemá vzhledem ke své náplni zdaleka ryze křesťanský charakter. To se spíše blíží národní slavnosti, jenže bez zřetelného vědomí národní myšlenky a bez výraznějšího zájmu ze strany českého národa (i třeba v porovnání s mistrovstvím světa v ledním hokeji), lze-li dnes ještě o nějakém českém národě hovořit.

Jenže účetnictví stojí a padá se starou známou, ale podivnou  zásadou, že nákladům musejí do haléře odpovídat příjmy, a tak se podívejme i na tuto druhou položku. Dva a půl milionu vkládají zúčastněné dvě církve. Větší část nákladů mají pak podle předpokladů hradit různé mimocírkevní subjekty jako ministerstvo kultury (milion) nebo magistrát hl. m. Prahy (téměř dva miliony). Jako by se tu naplno rozvinula zbožnost organizátorů, očekávajících zajímavé částky podle svých zbožných přání. Z jakých zdrojů budou organizátoři čerpat základ a částku na uhrazení základu rozpočtu a případného deficitu? Pochybuji, že ze svého. Ale z církevních kasiček lze jistě dosud něco vytáhnout jako z cizího. Jen to nebude to cena za Jana Husa, nýbrž za naivní církevní fanfaronství, které se nemůže měřit s velikáštvím velkopodnikatelů, které bude muset být nakonec vděčno za spot ve večerních zprávách 6. července 2015 a jehož ovoce bude zapomenuto stejně jako jsou již zapomenuty loňské oslavy podobojí. Proč taky čekat nějakou památku památky...
 

Jiří Hoblík

 

Ilustrace: "Svíčka svítí, nemůžeme ji sfouknout (Vůdčí teologové středověku)" (rytina, pol. 17. stol.), Jan Hus vlevo dole; licence public domain (zdroj line http://www.npg.org.uk/collections/search/portraitLarge/mw124183/Leading-Theologians-of-the-Middle-Ages?LinkID=mp04619&search=sas&sText=vermigli&role=sit&rNo=3)

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

josef pavlík - obvyklý omyl protestantů(nejen v českých zemích...

17. 6. 2015 20:28

pane Hoblíku, kdy už vy, protestanti v České republice (a nejen u nás), přestanete omílat to, co omíláte stovky let, už od 16.stol?? Kněze Jana Husa jsme si upálili my,západní katolíci!!!!!! Přestaňte už konečně!!!!,,úmyslně!!!,,Zamlčovat!!!!,, REHABILITACI J.Husa římským,tj.katolickým papežem Janem Pavlem II. v 90.letech minulého století!!!!!! Připomínám,že to byl nejvyšší představitel více než miliardy západních katolíků-římskokatolíků a také 15(?),16(?), nebo více(?)milionů!!! východních katolíků-uniatů(1/obřadu antiochijského-tj.syrského-Maronitská církev + Syrská katolická c.-svá centra mají v Sýrii a v Libanonu,další je Syromalankarská katolic.c. v Indii), 2/arménského(Arménská katolic.c.),, 3/alexandrijského-tj.koptského(Egypt,Etiopie,Eritrea),,4/ chaldejského(Chaldej.katolic.c.-centrum má v Iráku,((5/oficiálně má tento obřad též Syromalabarská katolic.c. v Indii,v reálu je její obřad směs starého ritu římského,tj.předkoncilního s chaldejským)) a k tomu 15/16/17/nebo víc... katolických c.-6/ byzantského ritu(včetně arabsko-jazyčné Řeckokatolické Melchitské c.-říká se jim také "malekité"-její patriarcha sídlí v syrském hlav.městě Damašku,celosvětově-na 5 kontinentech-má přes milion,600 tisíc věřících... Neustále zamlčujete fakta... K tomu už není co dodat...


Martin Danihelka - Re: obvyklý omyl protestantů(nejen v českých zemích...

20. 6. 2015 11:56

Obávám se, že tento příspěvek se míjí jak s článkem, tak i s nejzákladnějšími pravidly formální logiky. Nepředpokládám, že bych byl jediný, kdo absolutně netuší, co se jím chce říct.

Martin Kocanda - Tutlání?

29. 5. 2015 20:54

Pobavil jste mě "tutláním". Kde jste na něj přišel? Jako hlavní koordinátor slavností za ČCE nemám potřebu cokoliv tajit. Rád (nejen) Vám dám veškeré info. Jen se bojím, že někteří "profesionální kritici církevního establishmentu" o to příliš stát nebudou...
Martin Kocanda, vedoucí tajemník ÚCK, kocanda@e-cirkev.cz

Jiří Hoblík - Re: Tutlání?

1. 6. 2015 2:38

Každý se bavíme něčím jiným.

Ke zmínce tutlání mám sice konkrétní podnět, ale musím chránit své zdroje.

Pokud byste byl ochoten něco sdělit, tak myslím, že by bylo vhodné zveřejnit, jak konkrétněji se bude husovský "festival" financovat, odkud půjdou miliony... z kterých církevních zdrojů

předem děkuji, JH

Martin Kocanda - Re: Re: Tutlání?

9. 6. 2015 22:52

Obě dvě církve rezervovaly v rozpočtu každá 2,5 mil. Kč. Jsou to stejné finanční zdroje, které pokrývají zbytek rozpočtu povšechného sboru. Tento rozpočet, včetně finančních zdrojů, rád poskytnu každému, kdo o něj projeví zájem. Nemám zde co skrývat... Takže stačí mail a rád zašlu. Sem se nevejde... :-) Zbytek nákladů je kryt ze sponzorských darů a příspěvků.

Jiří Hoblík - Re: Re: Re: Tutlání?

10. 6. 2015 19:12

Děkuji za odpověď. Emailovou adresu k zaslání materiálu máte na titulní stránce SPS. předěm děkuji.

Aleš Wrana - profesionálové

3. 6. 2015 7:04

Zdá se mi, že jste autora, Jiřího Hoblíka, zahrnul mezi "profesionální kritiky církevního establishmentu". "Profesionál" znamená "ten, kdo za svou práci bere peníze". To Vám jen tak ujelo nebo ho fakt podezíráte, že je někým placen, aby kritizoval?

Martin Kocanda - Re: profesionálové

9. 6. 2015 23:12

Ne, skutečně si nemyslím, že autor článku je kýmkoliv placen za kritiku ... ;-) Nedokážu si představit, koho "církevní establishment" tak moc zajímá, že by platil za jeho kritizování. Slovem "profesionální" v přeneseném smyslu myslím kritiky, kteří se v kritizování tak vyžívají, že tomu věnují mnoho své energie a času. A nejde mi o to, zda mezi ně autor článku patří nebo ne. Jde o to, že v případě některých lidi je významným osobnostním rysem kritizovat za každou cenu. Nemám problém si svou práci (včetně přípravy slavností) obhajovat. Nic zde netutlám a pokud má kdokoliv pocit, že něco tajím, tak ho rád přesvědčím o opaku. Na přípravě slavností pracuje mnoho lidí, ale vzhledem k tomu, že odpovědnost za koordinaci nesu já, pak za "tutlání" bych byl odpovědný také já. Tož tak...

Aleš Wrana - Re: Re: profesionálové

17. 6. 2015 7:41

Zase tady: "kritizovat za KAŽDOU cenu". - Vy prostě v sebeobraně přeháníte, hrajete unfair. Věřím vám, že financování akce je v pořádku, svou předrážděnou reakcí však podezření budíte.

Martin Danihelka - Míče do času, Bůh navěky

15. 5. 2015 14:02

Prostě touha neodolatelná zahrát si aspoň na chvíli na lidovou církev a investovat cosi do "rozvoje" (kterému je nejspíš rozuměno jako možnosti připomenout se lidem, kteří o ČCE nikdy pořádně neslyšeli)...