Jdi na obsah Jdi na menu

Mikuláš Vymětal: Modlitba za ty druhé

Bože, který jsi Otcem všech lidí,

těch dobrých i těch zlých,
který dáváš svému slunci svítit
na spravedlivé i nespravedlivé,
vyléváme ti svá srdce.
Víme, že je v nich dobré i špatné,
ať máme jakoukoliv barvu kůže.
Neseme si s sebou své zahořklosti,
předsudky a špatné zkušenosti s těmi druhými.
Nedokážeme příliš napravit lidská srdce,
ani to své, ale ty to umíš.
A tak tě prosíme,
dotkni se našich srdcí a otvírej nám oči.
Dotkni se našich srdcí,
ať se naše sebeláska přetaví v lásku k druhým,
kteří nám jsou cizí
a dokážeme je mít také trochu rádi a rozumět jim.
Otevírej nám oči,
ať v těch druhých,
ať jsou na kterékoliv straně
a mají jakékoliv názory a barvu kůže,
vidíme své bližní, své bratry a sestry.
Vždyť země, kterou nám dáváš,
je pro nás všechny velká dost.
Myslíme na ty, kdo trpí zlem,
které jim druzí způsobili.
Na ty, o kterých vědí všichni,
na Natálku i na Patrika,
i na ty, kteří jsou zapomenutí.
Prosíme pro ně o tvé požehnání.
A uč nás, abychom také my
dokázali být požehnáním těm,
kdo trpí.
O to tě prosíme ve jménu tvého Syna,
Ježíše Krista,
který měl pro své nepřátele
také špatnou barvu kůže a špatné názory,
který když trpěl, odpouštěl svým mučitelům
a modlil se za ně. Amen.

12.4.2011