Jdi na obsah Jdi na menu

Pozdravy duchovních pro sociálně neklidný Sever

Z celého srdce podporuji akci Nenávist není řešení a zdravím všechny, kdo se rozhodli řídit hlasem rozumu a občanské odpovědnosti a statečně čelit nebezpečnému rozdmychávání nejnižších emocí zloby, rasové nevraživosti, násilí a pomsty.

Nesmíme za činy jednotlivců vinit celé skupiny a etnika, mísit viníky s nevinnými, odpovídat na zlo zlem, na nenávist nenávistí, na násilí násilím! Musíme udělat vše pro to, aby byla včas zastavena nebezpečně se roztáčející spirála politického extrémismu, než se i naše země stane dějištěm nezvladatelné hrůzy, která dnes na tolika místech světa propuká jako ničivý požár či povodně. Odmítněme jedovatá hesla šiřitelů nenávisti a předsudků, snažme se najít a léčit skutečné příčiny zločinosti, morální a sociální bídy v určitých vrstvách společnosti. Zlo nad námi nemůže zvítězit, pokud odmítneme přebírat jeho metody, dokud nezačneme hrát kartami, které zlo rozdává. Kdyby se lidé řídili zásadou Oko za oko, zůstali by nakonec všichni slepí.

Tomáš Halík
katolický kněz, prezident České křesťanské akademie

Milí přátelé, bratři a sestry v Kristu Ježíši!

pro situaci, ve které se nacházíte, je zaslíbení Boží milosti a pokoje to nejvýznamnější. Přijměte, prosím, můj pozdrav a přání požehnaného působení Božího tak, abyste z Boží blízkosti čerpali naději i sílu k dobrému výhledu na řešení problémů, které vás tíží. Těžko se zdálky hodnotí to, čím procházíte a čím žijete, a proto nehodlám příliš radit. V každém případě jste se však dostali do procesu, který má své příčiny a možná už hodně dávné počátky. Ty dnes již napravovat nelze. Žijete v prostředí, které je pod vlivem rozjitřených citů, zjednodušujících pohledů a návrhů na řešení.

Vy se nyní setkáváte v bohoslužebném shromáždění také proto, abyste si dali především Pánem Bohem posloužit. Učinili jste tak dobrý krok k tomu, abyste z Božího Slova získali nutný odstup od všeho, co vypadá líbivě, přímočaře, co však může mířit falešným směrem. Přeji Vám, abyste načerpali inspiraci pro následné kroky, které by mířily k upokojení atmosféry a ke hledání smírného postupu do dalších dnů společného soužití vás všech.

Zkušenost získaná z víry v Boha dává poznat, že hledání viníků je mnohdy spíše brzdou. Vaše situace však také ukazuje promarnění varovných znamení, které vedlo k rozbujení nenávisti stejně jako strachu, negativních vlastností, které k ničemu dobrému nikdy nevedou. Proto vás podporuji v úsilí bránit se působení negativních a zlých vlivů, protože s nimi se dlouhodobě žít nedá. Jako ti, kdo se hlásíte ke Kristu, máte být nositeli světla a jako takoví být společenstvím lidí, které spolu umí obnovovat narušené vztahy a které se nedá odradit od vůle žít svorně, pokojně a v respektu ke každé lidské bytosti, protože právě tak nás všechny nahlíží také Pán Bůh.

Provázím vás svými modlitbami a vyprošuji vám dar Ducha Božího.

Joel Ruml
synodní senior Českobratrské církve evangelické
předseda Ekumenické rady církví v ČR

Milí přítomní,

kteréhokoliv rodu i bydliště, vážím si vaší odvahy a ochoty vyjádřit svou vůli k žití v dobrých vztazích mezi lidmi, mezi sousedy. Stejně si vážím i Vaší odvahy a ochoty říci své „Ne!“ všem formám nenávisti, odsudků, předsudků, zloby a násilí. Stejně jako vy jsem přesvědčen, že NENÁVIST NENÍ ŘEŠENÍ.

V televizním přenosu z Varnsdorfu minulý týden jeden z účastníků pogromu na Romy mluvil o místě, které je prý životu nebezpečné projít pěšky. Prý maximálně tak projet autem. Důvod zrovna Vám a zrovna tady jistě nemusím rozvádět. Rodiče mé ženy bydlí nedaleko toho místa. Auto nikdy v životě neměli. Jezdí vlakem a autobusem. A na ten vlak chodí pěšky právě tím místem. Zvláštní věc - nikdy nic podobného neříkali. Na autobus pak chodí kolem jiného místa. Kolem ubytovny, u které se shromáždil dav, aby si zchladil žáhu na dětech s dudlíky a jejich maminkách. Nakonec k tomu nedošlo jen díky Policii ČR.

Ano, staly se v poslední době mezi lidmi velmi zlé věci. Jen hlupák nebo velmi zlý člověk by mohl zpochybňovat tělesnou i duševní bolest člověka, který se stal terčem napadení (či jakéhokoliv jiného kriminálního jednání) jinými lidmi. O tom nemůže být pochyb. Ať už útočníkem byl kdokoliv a obětí též kdokoliv. Rom, Čech, kdokoliv. Stejně tak ovšem nemůže být pochyb o nesmyslnosti tvrzení, že by zde stál jeden „spravedlivý“ národ proti „zlému, špatnému“ národu. Pravda je taková, že v každém národě jsou lidé dobří a spravedliví. A v každém národě jsou stejně tak i hlupáci, sobci, agresoři a násilníci. A jsou to právě někteří z nich, kteří druhým namlouvají, že vina a špatnost člověka se pozná podle původu či místa jeho bydliště, že v jednom národě se rodí „špatní“ lidé či dokonce „podlidé“ a v druhém „lepší“ lidé, či dokonce „nadlidé“. Jedni to vykřikují z hlouposti, aniž by si uvědomovali, co vlastně vykřikují. Jen berou zákon do vlastních rukou. Jiní si vymýšlejí své vlastní pravdy a dávají jim rádoby vědecký kabát. Říkají, že jdou zjednat spravedlnost. Ve skutečnosti tím ale jen omlouvají svou vlastní zlobu, špatnost nebo přebarvují touhu po moci nad druhými. Snaží se strhnout další, aby jejich zlobu a špatnost prohlásili za dobro. Aby je mohli ovládat. Aby na nich mohli profitovat.

A teď záleží na těch dobrých a moudrých lidech z obou národů, aby jim slovy i celým svým životem řekli: „Ne! O takovéhle věci my nestojíme. Dokážeme se spolu domluvit, dokážeme spolu žít bez lží, násilností a nenávisti. Bez paušalizace jedněch za dobré a druhých za špatné. Viníci nejsou národy ani národnosti. Viníci jsou jedinci a kvůli nim máme a potřebujeme Orgány činné v trestním řízení. Nechceme mít a nepotřebujeme účelové lži, pomluvy, zastrašování, davový lynč a samozvanou pouliční spravedlnost!“ Vy jste se zde sešli, abyste to řekli. Abyste to dali najevo sami sebou. Děkuji Vám za to, i pro mne jste nadějí, že tady spolu prostě můžeme žít.

Ondřej Wolf
farář ČCE v.v.

 


Doplňky:

Do všech emočních proudů docela rozumně zaznívá rozhovor s Janem Šipošem, který 12.9.2011 uveřejnily Lidové noviny pod titulem 'Vyrostla ztracená generace Romů, která neunesla svobodu'.

- jih -

Připojujeme navíc několik Vymětalových postřehů z vlastní zkušenosti:

Akce probíhala na třech místech - a v každém z nich měla zcela jinou podobu. V Boru to bylo nejpřipravenější, byl jsem tam 2× předem a mluvil se starostou, policií, různými místními křesťany i jinými lidmi. Situaci jsme předpokládali a nechtěli komplikovat práci policii, která nás dobře ochránila a také se s ní dobře spolupracovalo. Nechtěli jsme také žádné střety s DSSS, ani jim dělat nějak reklamu. Odhaduji, že se setkání před jednou romskou ubytovnou zúčastnilo cca 50 Romů a 100 dalších účastníků zblízka i zdaleka. Začali jsme ekumenicky bohoslužebně (modlitby za pokoj mezi obyvateli města a pod), písničky Krásný je vzduch, Jednou budem dál a Svatováclavský chorál, pokračovali čtením pozdravů J. Rumla, T. Halíka, O. Wolfa a zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimůnkové, pak následoval Hyde park s proslovy všech, kteří proslovit chtěli - více než proslovy některých politiků mě zaujala slova místních občanů - učitelky angličtiny a dětského psychologa. Měli jsme i občerstvení, program pro děti (malovaly na čtvrtky své nejoblíbenější postavy z pohádek) i připravené varianty, kdyby se něco zadrhlo, abychom alespoň děti odlifrovali do ubytovny. Uspořádali jsme i sbírku na Lukáše, nejvíce zraněného z tzv. mačetového útoku. Pak nám do shromáždění volala i jeho maminka a veřejně děkovala… Připadalo mi to jako zdařilé, protože to - alespoň doufám - v něčem prospělo i místní komunitě. Připojila se i místní iniciativa Bezpečí domova (srv. zde), díky níž zřejmě přišli někteří místní obyvatelé. Iniciativa se v současnosti soustředí především na petici, která mi připadne podstatně lepší než body starostů ze Šluknovska (srv. zde).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář