Jdi na obsah Jdi na menu

Prohlášení ke Kartě sociálních systémů

2. 12. 2012


Vzhledem k tomu, že žádný zákon mi neukládá povinnost převzít sKartu a ani Vám neumožňuje zastavit výplatu dávek, které pobírám, Kartu sociálních systémů odmítám a trvám na tom, abyste mi dávky, které pobírám, posílali stejným způsobem jako dosud.

V tomto prohlášení se opírám o stanovisko ombudsmana Pavla Varvařovského uveřejněné v Tiskové zprávě ombudsmana ČR ze dne 20.11.2012, kde se uvádí toto:

"V demokratickém právním státě lze povinnosti ukládat pouze na základě zákona. Povinnost příjemce jakékoli sociální dávky převzít sKartu žádným zákonem stanovena nebyla. Rovněž není zákonem stanovena ani sankce zastavení výplaty dávky pro případ, že klient sKartu nepřevezme. Přechodná ustanovení k zákonu č. 366/2011 Sb., o změně zákona o pomoci v hmotné nouzi, stanoví, že do dne vydání karty sociálních systémů se dávky vyplácejí dosavadním způsobem, tj. převodem na platební účet určený klientem nebo v hotovosti (poštovní poukázkou). Vydáním karty se rozumí její převzetí klientem, což potvrdil v písemném vyjádření i dřívější ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Do dne převzetí karty má tedy příjemce dávky nárok na to, aby mu Úřad práce ČR vyplácel dávky dosavadním způsobem."

Dále se ve svém postoji opírám o § 43 - 51 Občanského zákoníku, které tuto problematiku řeší. Jestliže se dvě strany smluvně dohodnou na nějakém plnění ve prospěch třetí strany, je tato dohoda podle § 50 Občanského zákoníku platná až v okamžiku, kdy s ní třetí strana vysloví souhlas. Tento souhlas je plně dobrovolný a závisí na svobodné vůli třetí strany. Zřízení Platebního účtu tedy odmítám na základě § 50 Občanského zákoníku ČR.

S pozdravem, 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Lucie Klara - Sázet se raději nebudu -

1. 4. 2013 17:15

- ale uznávat moudrost tohoto přísloví také ne :-).. maximálně mohu přitakat, že ve smyslu popisu reálné situace (tedy při kácení skutečného lesa) tomu tak opravdu je.

Martin Danihelka - Re: Sázet se raději nebudu -

1. 4. 2013 17:51

Chtěl jsem hlavně říci, že řada farářů naší církve vnímá vámi naznačený křiklavý problém (a jiné problémy podobného druhu) se zarážející mírou otrlosti. Jsem dnes a denně překvapován tím, jaké vulgárně asociální komenty jsou někteří mí kolegové faráři schopni vyplivnout z úst. Přesně ve stylu příměru ke kácejícímu lesu...

Martin Danihelka - Vsadím se o bednu šampaňského...

27. 3. 2013 17:13

...že polovina farářek a farářů ČCE by vám na to řekla: "Když se kácí les, létají třísky." Nebo něco velmi podobného. ;)