Jdi na obsah Jdi na menu

Situace ve Šluknovském výběžku

16. 9. 2011 Tisková zpráva iniciativy Nenávist není řešení ku příležitosti tiskové konference dne 16. září 2011

Nenávist vzkvétává z dezinformací

Na severu Čech nastala situace, pro kterou již neexistuje okamžité řešení. Jedině věcnou diskusí a spoluprací všech stran na řešení vážných problémů se můžeme pokusit rozjetý vlak davové psychózy zastavit.
Další eskalace totiž vede jen k vyostření už dnes značně napjatých mezilidských vztahů. Což může skončit i násilím z obou stran, které už ani policie nezvládne utlumit nebo stíhat.
Dějiny nám ukazují, že právě silný a uměle zvýšený pocit ohroženosti vede jedny zoufalé, aby se postavili proti dalším zoufalým. Přitom by mohli a měli spojit své sily, aby společně prosadili své oprávněné požadavky.
Nenávist pochází z dezinformací. Některá média často nekriticky přebírají informace z policejní
svodky, které nejsou skoro ničím podložené. V mnoha případech se časem (již bez zájmu médií) ukáže, že vše bylo a je jinak.
Hlavní ztráty podle nás jsou jinde. Dlouhodobá ignorace problémů místních ze strany kraje a vlády jsou jen jejich vedlejším účinkem. Dnes úplně ztracený kraj Šluknovského výběžku právem žádá o větší pozornost vládu a kraje. Na ně by se měly oprávněné stížnosti adresovat.

Jaké máme například návrhy na dlouhodobé řešení?

Zrušit ghetta sociálně vyloučených zřízením skutečných sociálních a nesegregovaných bytů pro lidi bez ohledu na barvu kůže.
Spravedlivé rozdělování rozpočtových peněz obcím a krajům.
Vytvoření komunikačních kanálů mezi všemi dotčenými účastníků problému. Jen skutečný dialog může nyní vést k překonání barier.
Řádná aplikace stávajících zákonů (zejména důsledné stíhání trestného činu podílnictví u provozovatelů zastaváren a sběren obchodujících kradeným zbožím).
Úprava zákonů, která zabrání dalšímu ožebračování nejslabších vrstev obyvatelstva (úprava spotřebitelského úvěrování, výslovný zákaz soukromých rozhodčích soudů nezřízených zákonem, lepší úprava exekučního řízení, zákaz hracích automatů atd.)
Citlivý a odborný přistup k řešení konkrétních problémů jednotlivých rodin. Prioritně by se přitom měly zohlednit zájmy dětí. Ty nemohou za to, s jakou barvou kůže a do jakých rodin se narodili. My ale jsou spolu zodpovědní za to, aby měly šanci se integrovat.

Proto vyzýváme lidi z celé republiky, aby se připojili k naší iniciativě a spolupracovali na řešení
problémů doma i ve Šluknovském výběžku.
 

18. 9. 2011 Pochody k ubytovnám pro sociálně slabé představují traumatickou zkušenost především pro jejich dětské obyvatele.

(Varnsdorf) Občanská iniciativa „Nenávist není řešení“ vyslala do Varnsdorfu v sobotu 17. 9. tým dobrovolníků, ve kterém byli zastoupeni psychologové, sociální pracovníci a lidé s výcvikem v krizové intervenci. Dobrovolníci strávili sobotu s obyvateli varnsdorfských ubytoven, ke kterým směřovaly nenávistné protiromské pochody. Snažili se mírnit jejich napětí, strach a obavy, poskytovali psychologickou pomoc, působili jako prostředníci mezi obyvateli ubytoven a policií a podpořili je v nejtěžších okamžicích, kdy jejich domovy obklopil agresivní dav. Pochody k romským ubytovnám představují traumatickou zkušenost především pro jejich dětské obyvatele.

„Když jsme byli minulou sobotu 10. září přítomni na ubytovně, atmosféra byla strašná. Pláč, křik a strach. Rozhodli jsme se tentokrát zaměřit naše aktivity tímto směrem“, vysvětluje mluvčí iniciativy Miroslav Brož. „Naši dobrovolníci odvedli skvělý kus práce, tentokrát se nám, alespoň mezi dětmi, povedlo v ubytovnách zlomit atmosféru strachu“.

V ubytovně Sport iniciativa instalovala improvizované kino a dobrovolníci dětem pouštěli dětské filmy, v ubytovně v ulici T.G.M. dobrovolníci iniciativy pro děti připravili program formou různých her a výtvarných aktivit.

„Pochody k ubytovnám pro chudé nic dobrého nepřinesou, jen další eskalaci situace, zhroucení sousedských vztahů a růst strachu a napětí mezi majoritou i Romy. Jediný, kdo z nich může profitovat jsou neonacisté“, komentuje další z mluvčích iniciativy Monika Bunžová skutečnost, že ve Varnsdorfu probíhá každou sobotu pochod k ubytovnám pro sociálně slabé, které musí bránit policejní těžkooděnci. „Nesmíme dovolit, aby se stále silnější nenávist proměnila v násilí“, dodává Bunžová.

Iniciativa „Nenávist není řešení“ vznikla počátkem září 2011 v reakci na události ve Šluknovském výběžku. Volně sdružuje angažované jednotlivce a instituce, kteří cítí potřebu aktivně ovlivňovat realitu kolem sebe a spojuje je odpor k rasismu a xenofobii. Ve Šluknovském výběžku iniciativa realizuje aktivity, které směřují k uklidnění situace a zmírnění napětí.

 

24. září 2011 Tisková zpráva iniciativy Nenávist není řešení: Pravidla ubytovny města Varnsdorfu porušují lidská práva a brání realizaci Dětského dne

Iniciativa Nenávist není řešení (INNŘ) naplánovala na sobotní den 24. září Mezinárodní dětský den s kulturním programem ve Varnsdorfu na zahradě za ubytovnou U Červeného kostela v ulici T.G.M. Správce ubytovny a vedoucí Centra sociálních služeb města Varnsdorfu Karel Jiřišta organizátorům INNŘ ale jeho realizaci odmítá z nepochopitelných důvodů povolit a s vědomím vedení města blokuje zástupcům iniciativy vstup do ubytovny. Obyvatelé ubytovny mají přitom o přítomnost INNŘ v ubytovně, včetně pořádání Dětského dne na zahradě u ubytovny zájem a otevřeně ho projevují.

INNŘ se chystá již třetí víkend pomoci těm, kteří jsou v posledních týdnech s týdenní pravidelností vystavováni otevřené nenávisti a atmosféře davového násilí prostřednictvím rasistických pochodů svých spoluobčanů města Varnsdorfu. INNŘ v těchto těžkých chvílích nabízí lidem ze sociálně vyloučených lokalit, kteří zažívají v průběhu těchto pogromistických pochodů těžké chvíle, psychosociální pomoc a podporu. Zejména pak dětem, které tyto životní situace jen s těží dovedou rozklíčovat a mohou si do budoucna odnášet různé formy traumatických zážitků.

„V průběhu posledních dvou týdnů jsme v ubytovnách strávili s tamějšími obyvateli třeba i celý víkend. S dětmi jsme si hráli, pouštěli jim filmy a snažili se odvést jejich pozornost od dění, které jim jen stěží dokáže kdokoli z nás vysvětlit. Dospělým pak ukázali, že ne všichni mají stejný názor jako ti, kteří jim hází do oken kamení a pokřikují rasistické nadávky,“ říká Miroslav Brož z INNŘ a dodává: „Na tuto sobotu jsme s iniciativou připravili akci nazvanou Mezinárodní dětský den, kam jsme přizvali romské kapely, taneční soubory nebo třeba sound systém. Chtěli jsme tak zase trochu odlišnou formou vytvořit jinou, příjemnější atmosféru pro obyvatele ubytovny a jejího bezprostředního okolí. Aby se tamější obyvatelé nebáli vycházet z domů a mohli tak trávit sobotní odpoledne zcela normálně.“

Při snaze vyjednat s Karlem Jiřištou dohodu, nám v reakci na tuto zoufalou situaci řekl: „Zahrada za ubytovnou je pozemkem města a akce INNŘ nebyla nikterak dopředu řádně ohlášena. Vedle toho řád ubytovny nedovoluje jejím obyvatelům žádné návštěvy, právě z tohoto důvodu není možné, aby kdokoli z INNŘ bez mého vědomí kohokoli z ubytovaných navštěvoval. Pokud je zde zájem pořádat pro obyvatele ubytovny Dětský den, nechť je pořádán v jiný den na jiném místě. Ne v době pochodu a přímo u ubytovny.“

„Snaha zhatit naši akci a vůbec její vědomá blokáda je smutným zrcadlem dění na Šluknovsku. Obyvatelé ubytoven platí nehorázně vysoké nájmy, ale nemohou si k sobě ani zvát návštěvy, nemohou ani na zahradu ubytovny a vytvořit pro své děti s pomocí dalších zainteresovaných lidí lidštější atmosféru. Je to jen další ukázka toho, jakým způsobem se město Varnsdorf staví k celému problému a jeho řešení. Místo toho, aby se město snažilo omezovat rasistická shromáždění a pracovalo na utišení eskalované nenávisti, místo toho omezuje aktivity, které mají zcela opačný charakter, tedy kulturně laděný dětský den pro děti,“ říká Markus Pape z INNŘ a doplňuje: „Otevřeně tak žádáme pana Jiřištu a představitele města Varnsdorfu, aby nám umožnili Mezinárodní den dětí za ubytovnou na zahradě v ulici T.G.M. uskutečnit, dovolili nám přístup do ubytoven a neomezovali nás v podpoře a pomoci těm, kteří ji aktuálně nejvíce potřebují, de facto ji sami od nás vyžadují a očekávají.“

INNŘ vyzývá město Varnsdorf a Policii ČR, aby umožnily konání Mezinárodního dětského dne na zahradě za ubytovnou U Červeného kostela v ulici T.G.M. a naopak své síly upřely ke zklidnění pochodů plné nenávisti a rasismu, kterých jsme zažili za poslední týdny ve městě Varnsdorfu již celou řadu. Zároveň město žádá, aby upravilo pravidla fungování ubytovny tak, aby neporušovala základní lidská práva jejích obyvatel. Nenávist není řešení.

 

29. září 2011 Tisková zpráva iniciativy Nenávist není řešení


Dne 24. září 2011 lidé kolem naší iniciativy uspořádali Dětský den ve dvou varnsdorfských ubytovnách, kde žijí převážně varnsdorfské romské rodiny. Rodiče i děti uvítali, že před uskutečněním dalšího nenávistného pochodu zaměřeného proti těmto rodinám si děti mohly hrát, dívat se na dětské filmy, kreslit si, tancovat či zahrát fotbálek. Pohádkou je pobavilo i místní loutkové divadlo.

Součástí kulturního programu byl boombox (soundsystém), který energickou hudbou povzbudil jak obyvatele ubytoven, tak i zasahující policii k uvolnění v poslední době silně narůstajícího napětí. Zároveň přispěl ke snížení pocitu ohrožení vnímaného lidmi na obou stranách.

První část Dětského dne se konala u ubytovny T.G.M. Když antikonfliktní tým policie, správce objektu i někteří místní Romové v poledne přikázali dětem, aby šly do ubytovny, protože se údajně blížil pochod, přesunuli jsme se k hotelu Sport, kde na nás od rána netrpělivě čekaly děti a kde pak proběhla druhá část programu Dětského dne.

Po třech hodinách pořádající tým uposlechl výzvu majitele ubytovny a na dobu, kdy kolem hotelu Sport procházel pochod, se stáhl spolu s jejími obyvateli do ubytovny. Díky našemu biografu se mohly děti uvnitř dívat na dětské filmy. Poté, co pochod dvakrát prošel kolem domu, Dětský den pokračoval opět venku na dvoře.

Přítomný psycholog Miroslav Hudec k tomu řekl: „Děti jsou vystresovány týden co týden se opakujícími demonstracemi, jež pravidelně pokračují pochodem proti ubytovnám. Zejména ty nejmenší děti ve věku jednoho, dvou či tří let samozřejmě ještě dobře nechápou, co vlastně znamená křik davu, přítomnost zásahových jednotek, stovek policistů v okolí jejich domova, či neustálý rachot kroužící helikoptéry, ale minimálně z chování rodičů a dalších dospělých vytuší, že se děje něco nedobrého, něco, čeho je třeba se bát. Dětský den plný her a zábavy jim měl pomoci alespoň na chvíli zapomenout na drsnou realitu.

Znovu přísně odsuzujeme, že varnsdorfské děti byly už poosmé vystrašovány nenávistným pochodem některých obyvatel města kolem jejich domovů. V době pochodu si opět nemohly užívat krásný podzimní den. Odsuzujeme navíc, že správce ubytovny T.G.M. nám znemožnil vstup do této ubytovny v době, kdy se sem měl blížit pochod demonstrantů. Pochod ubytovnu T.G.M. nakonec zcela minul.

Vyzýváme varnsdorfskou občanskou společnost, aby odsoudila protiromské pochody a podílela se na integračních aktivitách pro tyto děti. Na den 2. října, kdy se má konat další protiromský pochod ve Varnsdorfu, vysíláme znovu tým, který se bude věnovat dětem z terčových objektů.

Kontakt: iniciativanrr@emailplus.org

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ilona De - Jmeno poradu?

5. 12. 2011 16:30

Prosim, jak se jmenuje porad, kde byl rozhovor Fedora Gala s Barborou Tacheci vysilan, spatne se to mezi vsemi porady na strance odkazu hleda.

Jakub Dvořák - Re: Jmeno poradu?

6. 12. 2011 7:44

Jsou to Fakta Barbory Tachecí z 19. 9. 2011.

Jakub Dvořák - Zajímavý článek na Evangnetu:

6. 10. 2011 22:55

Mrkněte na článek Nepřizpůsobiví od Jana Kirscnera - http://www.evangnet.cz/429-neprizpusobivi

Ondřej Wolf - Smutné

25. 9. 2011 22:07

Tady se docela jasně pozná, o co a o koho komu jde.
Ondřej

Ondřej Wolf - Stejný směr

20. 9. 2011 18:53

Skvělý text!
Na jeho podporuru uvádím odkaz a vřele doporučuji velmi dobře poslouchat rozhovor Fedora Gála s Barborou Tachecí. Excelentní vystižení situace zdaleka ne pouze na Šluknovsku.
http://www.iprima.cz/videoarchiv/167899
Ondřej

Jakub Dvořák - Re: Stejný směr

20. 9. 2011 20:26

Ondro, díky za odkaz. Dal jsem ho i na Facebook.

Já děkuji - Re: Re: Stejný směr

20. 9. 2011 21:13

Já děkuji, že ho mám s kým sdílet :-)
Ondřej